Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Dimarts, 26 de gener de 2010

El curs vinent s'oferiran 23.362 places escolars més que enguany


Hi haurà un total de 1.032.382 places, entre educació infantil, primària i secundària


La preinscripció serà entre el 2 i el 16 de febrer, dos mesos abans que altres anys, com a conseqüència de l'avançament del calendari escolar del curs 2010-2011

Per primera vegada, s'equipara les famílies monoparentals a les famílies nombroses en el procés de preinscripció

Educació Infantil oferirà 259.406 places, 85.563 de les quals són per a P3, el curs en què els nens comencen a assistir a escola


L'etapa d'Educació Primària és la que més creix, amb 476.280 places, 13.930 més que el curs actual, per donar resposta a les noves necessitats d'escolarització sorgides en els darrers anys


Per a Educació Secundària Obligatòria hi ha una oferta de 296.696 places, 75.274 de les quals són de primer d'ESO, el curs en què els joves inicien els estudis als instituts

El procés de preinscripció escolar per al proper curs 2010-2011 tindrà lloc entre el 2 i el 16 de febrer per a les etapes d'educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO). Aquest avançament del procés s'ajusta al canvi del calendari escolar per al proper curs, quan les classes als centres s'iniciaran durant la segona setmana de setembre.

Els centres educatius de Catalunya ofereixen 1.032.382 places en les etapes del segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària, 23.362 places més que el curs anterior, quan les places que es van oferir van ser 1.009.020.

De les 1.032.382 places per al curs 2010-2011, un total de 259.406 places són d'educació infantil de segon cicle (alumnes de 3 a 6 anys), 476.280 places són d'educació primària, i 296.696 places són d'educació secundària obligatòria (ESO).


L'educació primària és l'etapa que més creix en nombre de places

S'ofereixen 13.930 places més que el curs passat per donar resposta a les necessitats d'escolarització que s'han produït en els darrers anys. En el cas de l'educació infantil de segon cicle l'increment és de 4.456 places, i en el cas de l'educació secundària obligatòria (ESO) és de 4.976 places.

Malgrat això, la immensa majoria de sol·licituds de preinscripció són del primer curs de l'educació infantil de segon cicle (P3), que és quan els nens i nenes comencen a assistir a les escoles, i el primer curs d'ESO, que és quan inicien els estudis a l'institut. Els centres d'educació catalans ofereixen 85.563 places de P3 i 75.274 places de primer d'ESO per al curs 2010-2011.


Preinscripció d'ensenyaments

A banda de la matriculació per a les etapes d'educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria, les dates de preinscripció per als estudis que no siguin de segon cicle d'educació infantil o d'educació obligatòria són diferents. Concretament, les preinscripcions per al Batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà i els cicles artístics s'hauran de presentar entre el 10 i el 21 de maig de 2010, i les matriculacions definitives s'hauran de fer entre l'1 i el 7 de juliol.

En el cas dels cicles formatius de grau superior de formació professional les preinscripcions seran entre el 25 de maig i el 4 de juny de 2010, i les matriculacions entre l'1 i el 7 de juliol. En tots els casos, si es vol formalitzar la sol·licitud a través d'Internet, el termini per fer-ho acabarà un dia abans que acabi el termini de preinscripció.


Equiparació de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses

Per primera vegada les famílies monoparentals quedaran equiparades amb les famílies nombroses en el procés de preinscripció. En aquest sentit, tindran els mateixos punts en el criteri complementari, i en els mateixos termes, que s'aplica a la condició de família nombrosa.

Les persones que vulguin acollir-s'hi hauran de tenir el títol de família monoparental que tramita el Departament d'Acció Social i Ciutadania. El poden aconseguir les persones que compleixin algun dels requisits establerts:

  • Una persona progenitora que conviu amb un o més infants menors de la qual depenen econòmicament.
  • Una persona separada o divorciada amb infants menors de 21 anys, o de 26 si cursen estudis, que no percebi la pensió de la seva parella anterior o que la pensió que percep sigui inferior a 281 euros per infant a càrrec.
  • Una persona vídua amb infants a càrrec, els quals són menors de 21 anys o de 26 si cursen estudis. -Una persona, amb infants a càrrec menors de 21 anys o de 26 si cursen estudis, que ha patit abandonament o violència masclista.
  • Una persona amb infants a càrrec menors de 21 anys o de 26 si cursen estudis amb la parella hospitalitzada o empresonada durant un any o més.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya