Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Dimarts, 12 de gener de 2010

El Govern aprova mesures per millorar la cobertura d'accés a la Renda Mínima d'Inserció


Es redueixen de 12 a 6 el nombre de mesos a computar perdeterminar els ingressos que donen dret a rebre aquesta prestació


A partir de l'1 de juny de 2010, i per al període d'un any, es tindran en compte per al còmput d'ingressos de la unitat familiar, únicament els 4 mesos anteriors


El pressupost inicial per a la RMI d'aquest any és de 99,4 milions d'euros, 31 milions més que l'any anterior


Actualment la renda mínima aplega 22.000 expedients i més de49.000 persones beneficiàries


La mesura té caràcter retroactiu a partir de l'1 de gener de 2010


Aquesta iniciativa s'emmarca en l'Acord dels 30 compromisos perafrontar la crisi i reactivar l'economia, que es va signar el passat 21 de desembre

El Govern ha aprovat avui millorar la cobertura d'accés a la Renda Mínima d'Inserció (RMI) amb l'objectiu d'aconseguir que les persones que actualment es troben sense ingressos perquè no tenen una ocupació i han esgotat la percepció de prestacions i subsidis, o bé no hi tenen dret, estiguin el menor nombre de mesos possibles sense percebre cap tipus d'ingrés i a la vegada puguin fer un itinerari d'inserció laboral.

La RMI és una prestació assistencial de tipus econòmic i té com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats essencials de la vida, mentre es preparen per a la inserció o reinserció social i laboral. Comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, suport per a la integració laboral i formació d'adults. Aquesta prestació es gestiona entre el Departament de Treball, el Departament d'Acció Social i Ciutadania i el Departament d'Educació.

La crisi financera internacional, que ha colpejat de forma directa sobre el treball i ha afectat les llars i les poblacions més vulnerables de la societat, obliga a prendre noves mesures com aquesta amb l'objectiu de pal·liar la situació de manca d'ingressos de les unitats familiars, on totes les persones es troben en situació d'atur.

El Govern ha aprovat modificar el període de càlcul per accedir a la RMI, reduint de 12 a 6 el nombre de mesos a computar per determinar els ingressos que donen dret a rebre aquesta prestació. Amb aquesta reducció, per accedir a la renda mínima la unitat familiar no pot haver percebut més ingressos dels que els correspondria en concepte de RMI en els 6 mesos anteriors a demanar-la. La mesura, que entrarà en vigor un cop es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, té caràcter retroactiu a partir de l'1 de gener de 2010.

D'altra banda, el Govern també ha aprovat que a partir de l'1 de juny de 2010, i per al període d'un any, prorrogable en funció de l'evolució de la situació socioeconòmica, el nombre de mesos a computar per determinar els ingressos per tenir dret a aquesta prestació serà de només 4.

Els altres principals requisits per accedir a la RMI són els següents: estar empadronat a Catalunya; tenir residència continuada d'un any a Catalunya; que la persona sol·licitant o la unitat familiar constitueixin una llar independent 1 any abans de la data de presentació de la sol·licitud i d'edat entre 25 i 65 anys.

Aquesta nova mesura s'emmarca en l'acord dels 30 compromisos per fer front a la crisi i reactivar l'economia que van signar el passat 21 de desembre el Govern, les dues grans patronals catalanes, Foment del Treball i Pimec, i els sindicats majoritaris, UGT i CCOO. Entre aquestes mesures es troben els plans locals anticrisi, la contractació de 150 nous orientadors laborals, els 40 milions d'euros addicionals per incrementar la formació a les persones aturades.


31 milions més per a la Renda Mínima d'Inserció

La Renda Mínima d'Inserció compta enguany amb un pressupost inicial de 99,48 milions d'euros, xifra que suposa un increment de 31 milions d'euros (un 45,2%) respecte al pressupost de l'any anterior. Actualment la renda mínima aplega 22.000 expedients i més de 49.000 persones beneficiàries.

El Govern té la missió bàsica de desenvolupar mesures actives per afavorir la inserció laboral de les persones acollides a la RMI. Aquest any 2010 seguirà potenciant les mesures que el Departament de Treball realitza amb la col·laboració d'entitats especialitzades en la inserció d'aquests col·lectius i els ajuntaments. L'objectiu és aconseguir una major inserció laboral de les persones acollides a la RMI que estan realitzant mesures d'inserció laboral, aconseguir una millor coordinació entre els serveis d'inserció laboral i els serveis socials, millorar la cobertura territorial i la qualitat dels projectes d'inserció.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya