Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Inici > Acords de Govern > VIII Legislatura (2006-2010) > 22 de desembre de 2009 > Decret llei d'ordenació dels equipaments comercials
Dimarts, 22 de desembre de 2009

El Govern aprova el Decret llei d'ordenació dels equipaments comercials


El nou marc legal, fruit de la transposició de Directiva de Serveis a la normativa comercial catalana, preserva el model de comerç urbà de proximitat basat en la cohesió social i l'equilibri territorial


La norma dictamina que la implantació de noves superfícies comercials es faci sempre dins la trama urbana consolidada dels municipis


Els ajuntaments autoritzaran la implantació dels establiments de fins a 1.300 m2, i la Generalitat tots els que siguin més grans

El Govern ha aprovat avui el Decret llei d'ordenació dels equipaments comercials de Catalunya, fruit de la transposició de la Directiva de Serveis a la normativa catalana de comerç. L'objectiu del nou text és preservar el model de comerç basat en l'equilibri territorial i la cohesió social, i preveu que les implantacions de noves superfícies comercials es localitzin a les trames urbanes consolidades dels pobles i ciutats.

La norma també dóna més capacitat als ajuntaments pel que fa a la implantació d'establiments comercials de fins a 1.300 m2, per les quals caldrà un procediment simplificat de comunicació. De 1.300 a 2.500 m2 serà la Direcció General de Comerç qui controlarà la implantació mitjançant comunicació amb Declaració Responsable. A partir de 2.500 m2, caldrà la llicència comercial de la Generalitat. La nova norma entrarà en vigor en el moment de la seva publicació al DOGC, que es preveu que sigui abans que acabi l'any.


Definició de Trames Urbanes Consolidades (TUC)

El Decret llei preveu que les noves superfícies comercials s'implantin sempre dins les Trames Urbanes Consolidades (TUC) amb l'objectiu de preservar el model de comerç urbà de proximitat, basat en la cohesió social i en les ciutats i espais compactes. La TUC és el conjunt de sòl urbà on, d'acord amb el planejament urbanístic vigent, existeix continuïtat d'edificis amb ús residencial, en la qual els usos comercials estan integrats amb els residencials. Queden excloses de la TUC les zones industrials.


Classificació dels establiments comercials

El decret aprovat avui preveu la classificació dels establiments comercials següent:

  • Petits Establiments Comercials (PEC): establiments, individuals o col·lectius de fins a 800 m2.
  • Mitjans Establiments Comercials (MEC): establiments, individuals o col·lectius, de 800 a 1.300 m2.
  • Grans Establiments Comercials (GEC): establiments, individuals o col·lectius de 1.300 a 2.500 m2.
  • Gran Equipament Comercial Territorial (GECT): establiments, individuals o col·lectius, més de 2.500 m2.
  • Establiments Comercials singulars (ECS): establiments de venda a l'engròs, automoció i carburants, embarcacions i altres vehicles, maquinària, materials per a la construcció i articles de sanejament i centres de jardineria (PEC, MEC, GEC I GECT).
Localització de l'ús comercial

El text també preveu classificar els establiments comercials d'acord amb la seva localització. Els PEC es localitzaran en sòl urbanitzable on l'ús residencial sigui dominant, sempre que no configurin un GEC o GECT col·lectiu. Pel que fa als MEC i GEC, aquests es localitzaran a les trames urbanes consolidades dels municipis de més de 5.000 habitants o capitals de comarca. Els GECT s'ubicaran a les trames urbanes consolidades dels municipis de més de 50.000 habitants o capitals de comarca. I els ECS es podran localitzar en tots els àmbits -dins i fora de les TUC- on el planejament urbanístic vigent admeti l'ús comercial.

Amb la nova ordenació, desapareix el Pla Territorial Sectorial d'Equipaments Comercials (PTSEC) i s'elimina la Comissió d'Equipaments Comercials de Catalunya. També es modifica el sentit del silenci administratiu, que passa de negatiu a positiu.

L'entrada en vigor del Decret llei és immediata -un cop publicat al DOGC­amb la posterior ratificació pel Parlament de Catalunya, en un termini de trenta dies.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya