Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Inici > Acords de Govern > VIII Legislatura (2006-2010) > 16 de desembre de 2009 > Inversió en infraestructures científiques
Dimarts, 16 de desembre de 2009

El Govern i l'Estat acorden una inversió de 78,6 milions d'euros en infraestructures científiques a Catalunya


L'acord és conseqüència de l'aplicació del que ha establert la comissió bilateral de cooperació Estat-Generalitat i es fa en virtut de la disposició addicional tercera de l'Estatut d'autonomia de Catalunya


El Govern ha aprovat avui la subscripció d'un conveni entre l'Administració General de l'Estat, mitjançant el Ministeri de Ciència i Innovació, i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, pel qual es realitza una transferència a la Comunitat Autònoma de Catalunya per al finançament d'inversions en matèria d'investigació científica i tècnica.

L'acord, que és conseqüència de l'aplicació del que ha establert la comissió bilateral de cooperació Estat-Generalitat, preveu una inversió total de 78,6 milions d'euros en matèria d'investigació científica i tècnica. Es fa en virtut de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, el qual estableix en la seva disposició addicional tercera que la inversió de l'Estat en infraestructures, exclòs el fons de compensació interterritorial, s'ha d'equiparar a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya amb relació al producte interior brut de l'Estat per un període de set anys.

El Govern i el Ministeri de Ciència i Innovació consideren de vital importància donar impuls a diverses àrees d'investigació. Per això han previst signar un conveni amb l'objecte de finançar els projectes d'inversió en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació a Catalunya. A més, el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, signat el 22 d'octubre de 2008, entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i els representants de les universitats, els grups parlamentaris i les principals organitzacions empresarials i sindicals, estableix com un dels seus objectius aconseguir i fer rendibles infraestructures científiques i tecnològiques pioneres. En aquest sentit, l'Administració de la Generalitat adquireix el compromís d'impulsar una estratègia de grans infraestructures científiques i tecnològiques.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya