Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Inici > Acords de Govern > VIII Legislatura (2006-2010) > 16 de desembre de 2009 > Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012
Dimarts, 16 de desembre de 2009

El Govern aprova el Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012


Concreta les mesures establertes en el Pacte Nacional per a la Immigració


Permetrà coordinar les actuacions del Govern relacionades amb el fet migratori


El Govern ha aprovat avui el nou Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012, un document estratègic que recull els programes i actuacions que promouen els diversos departaments de la Generalitat relacionats amb la gestió del fet migratori. El text inclou la concreció de les mesures establertes en el Pacte Nacional per a la Immigració, signat per la gran majoria de forces polítiques parlamentàries, pels agents socioeconòmics, les entitats municipalistes i les principals organitzacions del sector el desembre de 2008.

Els tres eixos d'aquest Pla són:

 1. Gestionar els fluxos migratoris i l'accés al mercat de treball.
 2. Adaptar els serveis públics a una societat diversa i a l'augment demogràfic viscut en els últims anys.
 3. Promoure la integració de les persones immigrades en una cultura pública comuna

El document s'estructura en tres eixos principals, que equivalen a un total de 17 programes, 131 projectes i 235 actuacions:

La majoria dels programes impliquen el reforç d'actuacions que la Generalitat promou des de fa anys. A la pràctica, la implementació del Pla permetrà -entre molts d'altres- consolidar o reforçar els següents àmbits:

Educació
 • Consolidació de les aules d'acollida i els plans educatius d'entorn.
 • Distribució equitativa de l'alumnat d'origen immigrat.
 • Increment de la formació d'adults.
 • Promoció de continguts que fomentin la comprensió del fet migratori en el currículum educatiu i valorin la diversitat
Formació en interculturalitat a professionals públics
 • Mestres i professors.
 • Professionals de l'àmbit social
 • Professionals de la immigració
 • Cossos policials
 • Professionals de l'àmbit de joventut
 • Professionals de l'àmbit de la inserció sociolaboral
 • Professionals de l'àmbit sanitari.
Participació
 • Impuls a la participació dels nous catalans en les entitats culturals, esportives i el teixit associatiu de Catalunya, evitant la creació o consolidació de xarxes paral.leles
 • Suport a entitats de persones immigrades perquè s'incorporin al teixit associatiu normalitzat
 • Especial èmfasi en les associacions juvenils i les entitats de cultura popular i tradicional com a vies efectives i àgils de creació de ciutadania i de relació mútua
Llengua
 • Reforç de l'aprenentatge del català a l'entorn laboral
 • Impuls del programa Voluntariat per la Llengua
 • Augment dels cursos inicials de català a través del servei de primera acollida (previst en el projecte de Llei d'acollida)
Dones i joves immigrats
 • Afavoriment de la igualtat d'oportunitats
 • Lluita contra la violència de gènere i l'explotació sexual
 • Lluita contra els matrimonis forçats
 • Increment de l'autonomia personal
 • Reforç de les accions adreçades als joves d'origen immigrat
 • Especial èmfasi en els menors sense referents familiars
Mesures noves

D'altra banda, el Pla incorpora una sèrie de mesures noves que deriven del Pacte Nacional per a la Immigració, així com del canvi de tendència demogràfica i del nou marc estatutari. En concret són:

 • Establiment d'un servei universal d'acollida, previst en el projecte de Llei d'acollida actualment en tràmit al Parlament, amb l'objectiu de fomentar l'autonomia de les persones i base per al document d'integració previst en les noves competències de la Llei d'estrangeria
 • Gestió de les autoritzacions inicials de treball per a persones estrangeres, en compliment del nou Estatut
 • Impuls del reconeixement professional de les persones immigrades i agilització en l'homologació de títols universitaris
 • Reforç escolar i formació en llengua catalana durant les vacances d'estiu per a tots els alumnes que arribin per reagrupament familiar.
 • Creació d'un circuit d'acollida integral per a totes les persones reagrupades.
 • Impuls a l'alfabetització d'adults a través d'un programa nacional de formació que arribi a tots els punts del territori.
 • Creació de la subcomissió bilateral Estat-Generalitat en matèria d'immigració.
 • Creació de la comissió bilateral Generalitat-Ens locals en matèria d'immigració
 • Creació de l'Agència de les Migracions de Catalunya.
 • Creació d'un organisme de recerca i estudis de les migracions.
 • Foment de la participació política i a la vida pública de les persones d'origen immigrat, a través de projectes com "Tots som una colla" en l'àmbit casteller o d'integració a través de les festes majors.
 • Promoció de l'acollida a l'empresa o l'entorn laboral.
 • Impuls d'un manual de gestió de la immigració al món local, consensuat amb els municipis i comarques.
 • Establiment de polítiques i d'un marc de referència per a projectes de codesenvolupament amb els països d'origen.
 • Creació d'una xarxa de punts d'informació i acollida.
 • Creació d'un servei telefònic de traducció instantània per als servidors públics.
 • Revisió i difusió de l'ampliació del codi deontològic del Col.legi de Periodistes pel que fa al tractament de les minories ètniques als mitjans.
 • Acord entre els partits polítics catalans per evitar l'ús del fet migratori com a instrument de batalla electoral

El document dóna continuïtat a l'anterior Pla de Ciutadania i Immigració 2005­2008 i és el quart d'aquestes característiques que promou la Generalitat de Catalunya. Està basat en set principis: ciutadania, transversalitat, coordinació, territorialitat, multidimensionalitat, equitat i globalitat.

Es concep per primera vegada la gestió de la immigració com un conjunt de polítiques a desenvolupar i coordinar de forma múltiple:

 • Entre els departaments de la Generalitat a través de la Comissió Interdepartamental d'Immigració.
 • Concertació amb l'Estat espanyol: subcomissió bilateral Estat-Generalitat per a assumptes d'immigració.
 • Concertació amb el món local: comissió bilateral Generalitat-Ens locals.
 • Concertació amb la societat civil: Taula de Ciutadania i Immigració, que inclou:
  • Agents socioeconòmics i institucions
  • Entitats d'acció social
  • Entitats de persones immigrades

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya