Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Inici > Acords de Govern > VIII Legislatura (2006-2010) > 1 de desembre de 2009 > Normes de planejament per a 113 municipis
Dimarts, 1 de desembre de 2009

El Govern impulsa Normes de planejament per a 113 municipis de l'Alt Pirineu i Aran, Ponent, Comarques Centrals i Comarques Gironines


Són una eina bàsica de planejament per concretar els usos del sòl i planificar les infraestructures necessàries


El Govern prepara també Normes de planejament per 41 municipis més


Quan entrin en vigor aquestes normes, tots els municipis catalans comptaran, com a mínim, amb aquesta normativa bàsica


El text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya 1/2005, de 26 de juliol, obliga als municipis a dotar-se d'un Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), un document que concreta els usos del sòl, determina els llocs més adients per al desenvolupament del municipi, protegeix el sòl no urbanitzable i fa les reserves d'equipaments i infraestructures necessàries per al futur. Totes aquestes previsions han de respectar les figures de planejament superior, com ara els Plans territorials parcials que impulsa el Govern per a cadascun dels àmbits de planificació de Catalunya.

No obstant això, d'un total de 946 municipis catalans, encara n'hi ha 162 sense planejament urbanístic general, dels quals 106 ni tan sols disposen d'un projecte de delimitació de sòl urbà bàsic.

L'aprovació dels plans territorials parcials que està duent a terme el Govern posa de relleu encara més la necessitat de què tots els municipis catalans tinguinm, com a mínim, unes normes de planejament bàsiques. Aquests plans territorials parcials contenen previsions sobre el desenvolupament urbà de tots el municipis dels seus respectius àmbits, la qual cosa queda compromesa si aquests nuclis no tenen encara concretat què és sòl urbà i què són espais oberts. Actualment, estan aprovats definitivament els Plans territorials de l'Alt Pirineu i Aran, Ponent-Terres de Lleida i Catalunya Central, així com els Plans directors territorials de l'Empordà i la Garrotxa. És per aquest motiu que el Govern ha aprovat donar llum verd a la tramitació de les Normes de planejament per als municipis inclosos en els àmbits d'aquests plans que no en tenien.


Normes bàsiques de planejament per a 113 municipis

El Govern ha estat redactant en contacte amb els ajuntaments, durant els darrers mesos, les Normes bàsiques per a aquestes poblacions. Aquestes Normes permeten, almenys, delimitar el sòl urbà i el sòl urbanitzable, contenen unes ordenances d'edificació bàsiques i plànols d'ordenació per a cada terme municipal. Igualment, preveuen reserves d'equipaments i d'espais lliures, delimiten polígons d'actuació urbanística i sectors de millora urbana. És a dir, constitueixen una eina de planejament bàsica per a un municipi mentre aquest tramita el seu Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Aquestes Normes de planejament són d'aplicació per un termini màxim de 4 anys, durant el qual els municipis afectats hauran d'haver aprovat el POUM o bé hauran d'haver tramitat les seves pròpies Normes de planejament pel procediment ordinari. Així, una vegada que el Govern ha aprovat declarar la urgència de tramitació, podrà aprovar-les properament, prèvia audiència als ajuntaments afectats, i entraran en vigor de manera immediata.

Els 113 municipis que aviat disposaran d'aquestes Normes bàsiques es distribueixen de la següent manera: 25 de l'àmbit de l'Alt Pirineu i Aran (14 de l'Alt Urgell, 6 del Pallars Jussà i 5 del Pallars Sobirà); 25 de les Comarques Centrals (4 de l'Anoia, 7 del Berguedà, 5 d'Osona i 9 del Solsonès), 57 de Ponent-Terres de Lleida (13 de les Garrigues, 10 de la Noguera, 1 del Pla de l'Urgell, 13 de la Segarra, 10 del Segrià i 10 de l'Urgell) i 6 de les Comarques Gironines (4 de l'Alt Empordà, 1 del Baix Empordà i 1 de la Garrotxa).


Impuls al planejament de 41 municipis més

D'altra banda, el mes de setembre d'aquest any es va aprovar inicialment el Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre i es va obrir el període d'informació pública de l'Avantprojecte del de les Comarques Gironines. Així mateix, es preveu aprovar definitivament el Pla territorial del Camp de Tarragona en els propers mesos.

Per això, el Govern també està impulsant la redacció de Normes de planejament per a 41 municipis que no en tenien dels àmbits dels Plans territorials parcials del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Comarques Gironines. Seguint el mateix procediment que pels plans anteriors, properament el Govern de la Generalitat aprovarà el tràmit corresponent per què el conseller de PTOP pugui dictar les Normes tot seguit. Es tracta de 24 municipis de l'àmbit del Camp de Tarragona (4 del Baix Camp, 7 de la Conca de Barberà, 13 del Priorat); 11 de les Terres de l'Ebre (3 del Montsià, 4 de la Ribera d'Ebre i 4 de la Terra Alta), i altres 6 de les Comarques Gironines (3 del Gironès, 1 del Pla de l'Estany i 2 de la Selva).

Un cop entrin en vigor el conjunt de les Normes encarregades, tots els municipis catalans comptaran, com a mínim, amb aquesta normativa bàsica ja que s'espera que, a més dels 154 municipis pels que s'aproven Normes, 8 municipis hagin aprovat el seu POUM per via ordinària, que actualment estan redactant.


Ajuts per a la redacció de POUM

A banda de la necessitat d'impulsar aquestes Normes bàsiques i urgents de planejament, el Govern segueix recolzant els municipis per a redactar els seus Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) ordinaris. Cada any, s'ha obert una convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a finançar la redaccio de diverses figures de planejament urbanistic. Durant els anys 2008 i 2009, s'han atorgat ajuts a 146 municipis per un total de 4,5 milions d'euros.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya