Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Inici > Acords de Govern > VIII Legislatura (2006-2010) > 1 de desembre de 2009 > Estació de la Sagrera de Barcelona
Dimarts, 1 de desembre de 2009

El Govern subscriu el conveni per al nou finançament de l'estació de la Sagrera de Barcelona


L'Estat hi aportarà 255 milions d'euros fins al 2013 en compliment de la disposició addicional tercera de l'Estatut


El conveni de nou finançament és un pas necessari per a la licitació de l'obra, que es preveu que es faci aquest desembre


El Consell de Govern ha aprovat avui subscriure una addenda del conveni que va signar l'any 2002 amb el Ministeri de Foment, l'Ajuntament de Barcelona i Renfe- actualment ADIF- per la qual es modifica l'estructura del finançament per construir l'estació de la Sagrera, a Barcelona.

Segons l'addenda del conveni, l'Estat hi aportarà un total de 255 milions d'euros en compliment de la disposició addicional tercera de l'Estatut. Així, l'Estat destinarà cada any, des d'aquest 2009 fins al 2013, 51 milions d'euros per impulsar l'estació intermodal. Per la seva banda, l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) aportarà de manera directa 161 milions d'euros per a la construcció de l'estructura de l'estació.

Els 286,5 milions d'euros restants per al finançament de l'estació els aportarà també l'ADIF mitjançant els beneficis dels aprofitaments urbanístics i es destinaran a l'arquitectura i les instal.lacions de l'estació en una segona fase. El planejament actual fixa aquests aprofitaments urbanístics en 180.000 m2 d'ús terciari, hoteler i aparcament, que s'hauran d'atribuir a l'ADIF mitjançant un projecte de reparcel·lació. Aquest ens podrà posar aquest sòl al mercat per obtenir-ne els ingressos necessaris. L'Ajuntament de Barcelona cedirà a l'ADIF els aprofitaments urbanístics que li corresponguin segons el projecte de reparcel·lació.

Finalment, tant l'Ajuntament com el Govern de la Generalitat es comprometen a tramitar els instruments de planejament i gestió urbanística necessaris per a reordenar l'àmbit de l'estació de la Sagrera, adaptant així l'ordenació urbanística vigent a les necessitats del projecte ferroviari. No obstant això, aquesta reordenació mantindrà en 180.000 m2 l'espai per equipaments d'ús terciari, atribuïbles a l'ADIF.

La licitació de la primera fase de l'estació s'aprovarà en el consell d'administració d'ADIF d'aquest mes de desembre i serà per valor de 417,57 milions d'euros. També l'ADIF licitarà les obres del projecte dels accessos a l'estació de la Sagrera per valor de 259,55 milions d'euros, que seran cofinançats per l'Adif i la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat. Quan aquesta fase estigui suficientment avançada es licitaran les instal·lacions i els acabats de l'estació.


El primer finançament acordat

L'any 2002 es va signar el conveni per impulsar aquesta nova estació intermodal, que contenia el repartiment de les obligacions econòmiques entre les parts. Així, es valorava el cost de l'estació en 335 milions d'euros, entenent que aquesta xifra incloïa les infraestructures ferroviàries i d'intercanvi modal al subsòl. Aquesta estimació de cost deixava de banda les línies 4 i 9 del metro.

Aquell conveni preveia que el Ministeri de Foment aportés, com a màxim, 134 milions d'euros per impulsar la construcció de l'estació. Els diners restants, un total de 201 milions d'euros, s'havien d'obtenir mitjançant l'aprofitament dels aparcaments i edificis terciaris de la pròpia estació, així com de les plusvàlues necessàries.

No obstant això, la contracció del mercat immobiliari, que impossibilitava obtenir els aprofitaments urbanístics previstos en un primer moment, i el fet que el cost de l'estació s'incrementés fins als 702,5 milions d'euros va aconsellar les parts revisar el sistema de finançament. Amb aquest objectiu, s'ha redactat l'addenda al conveni de 2002 que el Govern aprova avui subscriure i que proposa un nou repartiment d'obligacions econòmiques.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya