Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Inici > Acords de Govern > VIII Legislatura (2006-2010) > 24 de novembre de 2009 > Noves tecnologies en l'àmbit de la Salut
Dimarts, 24 de novembre de 2009

El Govern i l'Estat destinaran més de 10 milions d'euros a les noves tecnologies en l'àmbit de la Salut


Els més de 10 milions, aportats al 50% per la Generalitat i per l'Administració General de l'Estat, s'invertiran en el desenvolupament de projectes estratègics com la Recepta Electrònica, la Història Clínica Compartida, la digitalització d'imatges mèdiques, la telemedicina i la Carpeta Personal de Salut


La inversió prevista servirà per incrementar la qualitat de l'assistència sanitària que reben els ciutadans de Catalunya i la coordinació entre els diferents nivells assistencials del sistema de salut català


Catalunya és un dels països més avançats pel que fa a l'ús de les noves tecnologies aplicades a l'assistència sanitària. Bona mostra d'això són projectes estratègics com ara la Recepta Electrònica, la Història Clínica Compartida (HC3), la digitalització d'imatges mèdiques, la telemedicina i la Carpeta Personal de Salut. Ara, el Govern i els ministeris d'Indústria, Turisme i Comerç i de Sanitat i Política Social destinaran fins al 2012 més de 10 milions d'euros, repartits a parts iguals entre ambdues administracions, per continuar desenvolupant i millorant aquests projectes.

La inversió aprovada avui s'emmarca en el nou programa "Sanitat en Línia II", una branca del "Pla Avança 2" que vol augmentar la qualitat de l'assistència sanitària que reben els ciutadans i la coordinació entre els professionals i els diferents nivells assistencials del sistema de salut. El programa suposa la continuació del conveni marc que ambdues administracions van signar el 2005 per al desenvolupament de serveis públics digitals en el Sistema Nacional de Salut.


Projectes estratègics en TIC i Salut a Catalunya

A Catalunya, el Govern ha elaborat el Pla Estratègic SITIC 2008-2011. Aquest document marc és una iniciativa que contempla, entre altres mesures, el desplegament de la Història Clínica Compartida (HC3), la implantació de la recepta electrònica en tot el territori, el Pla de Telemedicina i Teleassistència Mèdica i l'impuls de la digitalització de la imatge mèdica en les seves diverses modalitats (ecografia, TAC, endoscòpia, espirometria, etc.).

El Pla Estratègic SITIC ha estat dissenyat per donar un impuls definitiu als sistemes d'informació i TIC en l'àmbit de la salut a Catalunya, amb l'objectiu d'optimitzar la qualitat, l'eficiència i l'equitat del sistema sanitari català.


Història Clínica Compartida (HC3)

L'any 2006, el Govern va endegar el projecte de l'HC3, actualment en fase de desplegament, que permetrà a tots els centres hospitalaris compartir la informació digitalitzada dels pacients. El sistema facilitarà l'accés a dades sobre diagnòstic, prescripcions farmacèutiques i alguns documents clínics de més de 6,8 milions de ciutadans.


Recepta electrònica

La recepta electrònica també es troba en fase d'implantació a Catalunya. Actualment ja s'utilitza en 286 àrees bàsiques de salut, que representen un 82% del total de Catalunya, on prescriuen 2.857 metges i hi dispensen 2.017 oficines de farmàcia. El nombre de pacients usuaris del sistema supera els 765.365, amb més 12,8 milions de receptes dispensades. Una vegada finalitzat el seu desplegament, el sistema donarà servei a més de set milions de persones i gestionarà un volum de 140 milions de prescripcions farmacèutiques anuals.

Durant el que resta de 2009 es continuarà amb la implantació progressiva al territori, amb l'objectiu d'incorporar millores tant en l'àmbit de la qualitat assistencial com en l'accessibilitat del pacient així com en l'àmbit de seguretat en l'ús del medicament. El seu desplegament total serà completat a Catalunya durant el primer semestre del 2010.


Imatge mèdica digitalitzada

Pel que fa a la digitalització de les imatges mèdiques, el Departament de Salut, a través del Pla per la Digitalització de la Imatge Mèdica, ha finançat parcialment 12 projectes de digitalització que impliquen 20 hospitals i 30 centres d'atenció primària. Aquests centres generen uns quatre milions d'exploracions, el 50% del total realitzat a Catalunya. També s'ha creat un Repositori Central per emmagatzemar les imatges de tots els centres sanitaris, amb un volum de 150 Terabytes anuals, i que servirà de base per distribuir les imatges del ciutadà a través de l'HC3.

A finals de 2009, l'HC3 estarà desplegada als centres sanitaris catalans, mentre que a finals del 2010, totes les imatges radiològiques de Catalunya estaran digitalitzades i seran distribuïbles per tot el territori gràcies a l'HC3.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya