Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Inici > Acords de Govern > VIII Legislatura (2006-2010) > 10 de novembre de 2009 > Transparència i bones pràctiques en la contractació pública
Dimarts, 10 de novembre de 2009

El Govern impulsa un conjunt de mesures urgents per afavorir la transparència i les bones pràctiques en la contractació pública


En matèria urbanística, es reforçarà la transparència dels processos vinculats als canvis de planejament.


També es prendran mesures per reforçar el control de la Sindicatura de Comptes sobre els ajuntaments


Es limitaran les donacions d'empreses amb contractes amb l'administració pública a les fundacions vinculades a organitzacions polítiques

El president de la Generalitat, José Montilla, ha donat aquest matí instruccions als consellers per posar en marxa un conjunt de reformes urgents encaminades a donar més transparència als processos urbanístics, els comptes municipals i les subvencions a les fundacions. Diverses conselleries seran les encarregades de dur a terme aquestes reformes.

La conselleria de Política Territorial i Obres Públiques serà l'encarregada de buscar les fórmules per donar més llum als processos relacionats amb els canvis de planejament urbanístic. El president vol que en aquest àmbit s'assoleixin tres objectius:

  • Reforçar la publicitat dels convenis urbanístics, creant un registre públic de convenis urbanístics
  • Reforçar la transparència sobre les finques que siguin objecte de requalificació, de manera que es pugui saber de forma àgil quins canvis de propietat han tingut els terrenys afectats per canvis en el planejament
  • Assegurar que les plusvàlues provocades pels canvis en el planejament no reverteixin només en els adjudicataris o propietaris del terreny, sinó també en les arques públiques

Les conselleries d'Economia i Finances i de Governació i Administracions Públiques han rebut l'encàrrec de reforçar el control de la Sindicatura de Comptes sobre els ajuntaments. Així, hauran de buscar mecanismes que:

  • Reforcin l'obligatorietat dels ajuntaments de presentar els seus comptes davant la Sindicatura de Comptes
  • Reforcin l'eficàcia dels informes de la Sindicatura de Comptes relatius als ajuntaments

A les conselleries d'Economia i Finances, Justícia i Cultura i Mitjans de Comunicació, el president els ha comunicat la necessitat d'accelerar els treballs destinats a reforçar la transparència i els mecanismes de control dels recursos que la Generalitat destina a les fundacions i associacions, ja siguin recursos que es lliurin a través de convenis o a través de subvencions.

El president ha demanat que totes les mesures exposades anteriorment quedin expressades en forma de proposta en un període màxim de quinze dies, per ser aprovades tot seguit amb la tramitació que sigui necessària en cada cas.

Per altra banda, el president ha donat instruccions per tal que les reformes -ja en marxa- de la llei de la Sindicatura de Comptes i de la Llei del Patronat de les Fundacions siguin aprovades pel Govern abans que acabi aquest any.

El president vol que s'incorpori una limitació a les reformes impulsades fins ara referent a les fundacions vinculades als partits polítics, de manera que quedi limitada la possibilitat de rebre donacions procedents d'empreses que han estat beneficiades amb contractes amb l'administració pública.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya