Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Inici > Acords de Govern > VIII Legislatura (2006-2010) > 6 de novembre de 2009 > Projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2010
Dimarts, 6 de novembre de 2009

Els ciutadans que inverteixin en empreses catalanes es podran beneficiar d'una nova deducció en la quota autonòmica de l'IRPF


Catalunya és la primera comunitat autònoma que aplica una deducció fiscal destinada a afavorir l'activitat emprenedora


La iniciativa, que entrarà en vigor l'1 de gener del 2010, beneficiarà a les empreses joves que creen ocupació


Les deduccions sobre l'IPRF seran del 20% i pretenen canalitzar l'estalvi privat cap a les empreses catalanes que necessiten finançament aliè per expandir-se

El Govern ha aprovat el Projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2010, coneguda també com a llei d'acompanyament dels Pressupostos, que inclou una nova deducció sobre la quota autonòmica de l'IRPF per a aquells contribuents que inverteixin en empreses catalanes. En un context de fortes restriccions financeres, la mesura pretén contribuir a canalitzar l'estalvi privat cap a projectes empresarials de petita dimensió i amb un alt potencial de creixement que necessiten finançament aliè per expandir-se i consolidar-se. Catalunya és la primera comunitat autònoma que posa en marxa deduccions d'aquestes característiques, destinades es a crear un marc fiscal afavoridor per a l'emprenedoria.

La mesura consisteix en la creació d'una nova deducció del 20% sobre la quota autonòmica de l'IPRF. Se'n podran beneficiar aquells ciutadans que adquireixin accions d'empreses catalanes que cotitzin al Mercat Alternatiu Borsari (MAB) o bé que inverteixin directament en la constitució o ampliació de capital de noves companyies.

El quadre següent resumeix els nous incentius fiscals per a emprenedors:


Deduccions IRPF
Mercat Alternatiu Borsari Constitució i/o ampliacions de capital
Beneficiaris: inversors que adquireixin accions d'empreses catalanes que cotitzin al MAB
Deducció: 20% en la quota autonòmica sobre la quantitat invertida amb un límit de 10.000 euros
Requisits: la participació no podrà superar el 10% del capital de l'empresa. L'inversor l'haurà de mantenir un mínim de 2 anys
Beneficiaris: inversors que subscriguin participacions en la constitució de companyies catalanes o en les operacions d'ampliació de capital que s'acordin dins els 3 primers anys de vida de la companyia
Deducció: 20% en la quota autonòmica amb un límit de 4.000 euros
Requisits: la participació de l'inversor no podrà superar el 40% del capital de l'empresa. L'inversor haurà de mantenir la participació un mínim de 3 anys

Aquest incentiu fiscal beneficiarà els projectes empresarials de petita dimensió i amb alt potencial de creixement. També es preveu que contribueixi a generar ocupació, ja que les empreses receptores de la inversió hauran de tenir, com a mínim, un treballador. La iniciativa, a més, contribuirà a reforçar les xarxes de business angels (inversors individuals que, a títol privat, aporten capital i els seus coneixements tècnics als emprenedors que volen posar en marxa un projecte empresarial).

La mesura, que és la primera vegada que s'implanta a l'Estat espanyol, està inspirada en iniciatives similars que s'han posat en marxa a França i al Regne Unit. Aquestes deduccions formen part d'un paquet més ampli d'instruments que el Govern ha posat en marxa per al foment de l'emprenedoria, com per exemple l'Investment Readiness o l'Avalis Emprèn.


No s'incrementa la pressió fiscal

La Llei de mesures fiscals i financeres no incrementa la pressió fiscal. Es mantenen el nombre de taxes, ja que si bé se'n crea una que grava l'organització de concursos de pesca a les zones de pesca controlada, se'n suprimeix una per a la utilització de la cambra hiperbàrica de l'INEF. En virtut de l'acord de traspàs de les funcions i serveis en matèria d'immigració, la Generalitat assumeix la taxa vinculada a l'autorització dels permisos de treball, que fins ara era de titularitat estatal.

La Llei també preveu que els contribuents que hagin d'abonar l'impost de successions i donacions entre l'1 d'agost del 2009 i el 31 de desembre del 2011 puguin sol·licitar l'ajornament del pagament durant 2 anys. Aquesta petició només s'atendrà si l'inventari de l'herència no consta de béns fàcilment convertibles en líquid.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya