Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern aprova el decret que permetrà la creació de l'Arxiu Geològic de Catalunya
Dimarts, 3 de novembre de 2009

El Govern aprova el decret que permetrà la creació de l'Arxiu Geològic de Catalunya


El text ratifica el compromís del Govern amb la qualitat de les obres públiques i amplia les garanties de seguretat pel que fa als riscos geològics


L'Arxiu centralitzarà, conservarà i difondrà tota la informació relativa al coneixement del sòl i el subsòl de Catalunya


El Consell de Govern ha aprovat avui el decret de desenvolupament de la Llei 19/2005, de 27 de setembre, de creació de l'Institut Geològic de Catalunya, per tal de concretar els criteris tècnics i els protocols a seguir en l'elaboració dels estudis i en l'emissió d'informes per part d'aquest organisme públic. A més, el text aprovat avui estableix les bases per a la creació del Mapa Geològic de Catalunya, el Centre de Documentació i Arxiu Geològic, la Xarxa Sísmica de Catalunya i el Sistema d'Informació Geològica, Edafològica i Geotemàtica de Catalunya. L'objectiu és ratificar el compromís del Govern amb la qualitat de les obres públiques pel que fa als riscos geològics. En els últims anys, la informació geològica ha esdevingut clau a l'hora d'executar projectes d'obra pública, per tal de conèixer prèviament les característiques del terreny. La creació de l'Arxiu Geològic, previst en el decret, permetrà centralitzar, estructurar, conservar i difondre tota la informació relativa al coneixement del sòl i el subsòl de Catalunya, tant terrestre com marí. La importància dels estudis geològics i geotècnics, i de la informació del sòl i el subsòl va quedar palesa en la Llei 3/2007, de l'obra pública. Aquesta norma dóna una especial rellevància a la correcta planificació, programació, projecció, execució i control de les obres competència de la Generalitat.


Un decret per desenvolupar les funcions de l'IGC

Prèviament, mitjançant la Llei 19/2005, de 27 de desembre, de l'Institut Geològic de Catalunya (IGC) es va crear aquesta entitat, amb la finalitat de conèixer adequadament el sòl i el subsòl, per assessorar i prestar assistència tècnica en el camp de la geologia i de les disciplines que hi estan relacionades a totes les administracions públiques, per a l'estudi i l'avaluació dels riscos geològics i per a l'elaboració del Mapa Geològic de Catalunya. Ara, per tal de desenvolupar les funcions de l'IGC com a organisme de referència en aquesta matèria, el Govern ha aprovat el decret mitjançant el qual es concreta el capítol I d'aquesta Llei.

Així, el decret desenvolupa i detalla els aspectes següents:

 • Els criteris tècnics i estàndards per elaborar estudis i informes geològics, geotècnics i de risc, així com la nomenclatura i la simbologia geotemàtica per unificar criteris
 • Els protocols a seguir en l'elaboració dels estudis i projectes geològics, edafològics, geotècnics i de risc
 • El procediment d'emissió d'informes per part de l'Institut Geològic de Catalunya

D'altra banda, el decret determina i concreta la creació dels instruments següents:

 • El Mapa Geològic de Catalunya: l'objectiu és proporcionar, a les administracions i a la ciutadania, documents geològics i geotemàtics complets, per donar suport a la planificació territorial, a l'execució d'obres de les administracions públiques, a la prevenció i gestió de riscos geològics i a la gestió dels recursos naturals. Així, el decret defineix que el Mapa Geològic de Catalunya estarà integrat com a mínim pel mapa geològic 1:25.000, el mapa geoantròpic 1:25.000, el mapa geològic de zones urbanes 1:5.000, el mapa de sòls 1:25.000, el mapa hidrogeològic 1:25.000 i el sistema d'informació i mapa de riscs geològics 1:25.000. L'IGC es reconeix com a entitat de referència en la creació de mapes, productes i informes amb informació geològica, edafològica i, en general, geotemàtica
 • El Centre de Documentació i Arxiu Geològic (CEDAG): l'objectiu és recollir de manera sistematitzada informació i documentació geotemàtica així com mostres geològiques per facilitar-ne la consulta. Així, es vol constituir i actualitzar un centre on es recopilin les dades geològiques que s'obtinguin en la realització de projectes i obres promogudes, tant per les administracions públiques com per promotors privats a Catalunya amb la finalitat d'incorporar-les a les bases de dades de l'Arxiu Geològic de Catalunya. El decret determina, també, els continguts de fons i el procediment de consulta dels instruments següents, que integren el CEDAG:
  • a. Geoíndex: servirà per recollir la informació geològica detallant la seva procedència, així com el contingut i els límits a la consulta
  • b. Geoteca: servirà per conservar, preservar i difondre la documentació i materials geològics d'especial interès.
 • La Xarxa Sísmica de Catalunya: l'objectiu és desenvolupar, actualitzar i mantenir una xarxa de recollida de dades sísmiques, integrada per estacions desplegades pel territori, així com per un centre d'enregistrament de dades i diversos sistemes de comunicació. L'IGC també ha de mantenir i desenvolupar el servei d'informació sismològica i d'avaluació del risc sísmic de Catalunya. A més, podrà col.laborar amb altres xarxes sísmiques i establir altres les xarxes d'observació i mesura de paràmetres geològics, edafològics i geotemàtics que l'ICG estimi oportú, així com centres de suport temàtic o territorial per aprofundir en determinades matèries.
 • Sistema d'Informació Geològica, Edafològica i Geotemàtica de Catalunya (SIGEC): servirà per gestionar i difondre la informació geològica, que podran consultar tant les administracions com els particulars. Hi constaran les dades del Geoíndex, de la Geoteca, de les bases de dades d'avaluació de risc sísmic i altres xarxes, d'avaluació de risc geològic, d'informació sobre el patrimoni geològic i paleontològic. En definitiva, s'hi podran trobar totes les bases de dades creades a partir de la informació generada per l'IGC.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya