Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern crea l'Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya
Dimarts, 06 d'octubre de 2009

El Govern crea l'Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya


  • Té com a objectiu aportar la màxima transparència informativa sobre la formació de preus agraris.

  • Crearà un banc de dades obert i accessible a tothom sobre preus agraris i afavorirà el diàleg entre els diferents sectors que hi participen i les administracions públiques.

El Govern ha aprovat avui el Decret de creació de l'Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya, que té com a objectiu aportar la màxima transparència informativa sobre la formació de preus agraris en les diferents posicions comercials, sobre les seves oscil·lacions, des de l'origen del procés productiu fins a arribar al consumidor final, i sobre la distribució dels marges als diferents nivells de la cadena.

La inestabilitat dels preus alimentaris esdevé un factor crític capaç de generar tensions inflacionistes que poden afectar el sector. Així doncs, aquesta posició clau dels preus dels aliments, pel que fa a equilibris bàsics de l'economia i del benestar d'amplis sectors socials, obliga a seguir-los i analitzar-los amb el màxim rigor a fi de preveure i detectar a temps les tendències, objectius amb els quals neix l'Observatori.

L'Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya és un òrgan tècnic, consultiu i assessor del Govern, que té funcions estrictament tècniques en els àmbits de la informació, l'estudi, la consulta i l'assessorament en matèria de preus dels aliments. Està format per un ple, una comissió permanent i un president.

Les seves funcions principals són, entre altres:

  • Realitzar un seguiment sistemàtic dels preus dels aliments més importants al llarg de la formació de la seva cadena de valor.
  • Establir un banc de dades, obertiaccessible de manera universal, sobre preus del sector agrari.
  • Analitzar l'estructura i els factors relacionats amb la formació de preus i marges dels productes alimentaris en les diferents posicions comercials o esglaons de la cadenai en els diferents períodes temporals.
  • Realitzar els estudis oportuns per a la comprensió de les dinàmiques dels factors que contribueixen a la formació dels preus dels aliments.
  • Afavorir el diàleg i la comunicació entre els sectors productor, transformador, distribuïdor i consumidor, i amb les administracions públiques.
  • Incrementar la comunicació entre el sector agroalimentari i el conjunt de la societat en els temes relacionats amb els preus agraris.

L'Observatori de preus estarà compost pel director general de Planificació i Relacions Agràries del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, que en serà elpresident, el cap del Gabinet Tècnic, i un representant delDAR; per un representant dels departaments d'Economia i Finances i d'Innovació, Universitats i Empresa; un representant de les cambres de comerç de Catalunya; dels ens locals de Catalunya, del món cooperatiu català; del Consell de Llotges i Mercats en Origen de Catalunya; de Mercabarna; de les organitzacions professionals agràries que tinguin la condició de més representatives en l'àmbit de Catalunya i dues persones d'altres organitzacions professionals agràries.

L'Observatori Agroalimentari de Preus es reunirà un mínim de dues vegades l'any, en sessió ordinària, i amb caràcter extraordinari, sempre que el seu president ho consideri oportú. L'Observatori pot crear grups de treball per a l'estudi de temes concrets del seu interès.

El Govern compta amb altres observatoris sectorials, com ara l'Observatori de la llet, el de la vinya, el vi i el cava, el del porcí i el de la fruita fresca, ja que són òrgans en els quals s'efectua el tractament de dades tècniques i econòmiques dels sectors respectius, es dissenyen indicadors i s'elaboren estudis i informes sobre la matèria.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya