Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern impulsa la construcció del Centre de Tractament de Residus Municipals d'Osona i el Ripollès
Dimarts, 29 de setembre de 2009

El Govern impulsa la construcció del Centre de Tractament de Residus Municipals d'Osona i el Ripollès


  • L'Agència de Residus de Catalunya invertirà 29 milions d'euros en les noves plantes de tractament de la fracció resta i de residus voluminosos que es preveuen construir en aquest centre

  • Aquestes instal·lacions donaran servei a 165.000 habitants i garantiran el màxim aprofitament dels recursos

El Govern ha autoritzat avui la subscripció d'un conveni de col·laboració entre l´Agència de Residus de Catalunya i el Consorci per a la gestió de residus urbans d'Osona per tal de finançar el nou Centre de Tractament de Residus Municipals d'Osona i el Ripollès. En aquestes instal·lacions és previst que es construeixi una planta de tractament de la fracció resta i una planta de residus voluminosos, així com altres infraestructures o serveis complementaris que siguin necessaris per al seu funcionament.

L'impuls d'aquestes instal·lacions s'emmarca dins les actuacions previstes en el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals. Aquest document estableix per primera vegada al nostre país la racionalització de la planificació de les instal·lacions de tractament de residus arreu del territori. L'objectiu és reduir el desplaçament de residus i aconseguir l'autosuficiència dels diferents àmbits territorials.

Aquestes infraestructures garantiran la màxima recuperació i aprofitament dels residus abans del seu destí final, i donaran servei a la població d'Osona i del Ripollès, és a dir, a 165.000 habitants. La planta de tractament de la fracció resta servirà per recuperar tots aquells materials que poden tornar al cicle productiu, garantint el màxim aprofitament dels recursos; i a la planta de tractament de voluminosos es classificaran i recuperaran materials valoritzables que puguin contenir els sofàs, mobiliari, o altres elements de gran volum que hi arribin.

L'Agència de Residus de Catalunya, a través del contracte programa amb el Govern, farà una inversió de 29 milions d'euros en aquestes instal·lacions. Un cop s'hagin efectuat totes les tramitacions pertinents, es preveu que la fase d'execució de les obres, que durarà un parell d'anys, s'iniciï a mitjan 2010.

El model català de gestió de residus municipals té per finalitat reduir els residus i recuperar-ne més. Els seus eixos fonamentals són el foment de la prevenció, l'augment i extensió territorial de la recollida selectiva i el tractament de tots els residus, inclosa la fracció resta. La gestió dels residus municipals a Catalunya, de forma moderna i sostenible, és una tasca que es porta a terme conjuntament entre Govern i ens locals i que dóna a la participació ciutadana un paper protagonista.

Les comarques d'Osona i el Ripollès tenen molt bons resultats en l'índex de recollida selectiva de l'any 2008. Osona recull separadament més de la meitat dels residus municipals que genera, concretament el 51,8%, i el Ripollès en separa el 35,5%. D'aquesta manera, les dues comarques es troben per sobre de la mitjana catalana de recollida selectiva, que és del 34,4%.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya