Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern aprova el Projecte de llei de l'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya
Dimarts, 29 de setembre de 2009

El Govern aprova el Projecte de llei de l'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya


  • Aquest organisme, que substituirà l'Agència Catalana de Protecció de Dades, adapta les seves funcions a les competències recollides a l'Estatut d'autonomia

  • El nou ens tindrà autonomia orgànica i funcional i el seu director serà nomenat pel Parlament

El Consell de Govern ha aprovat el Projecte de llei de l'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya (APDC), que configura aquest nou organisme com l'autoritat independent que ha de garantir el dret a la protecció de les dades de caràcter personal en l'àmbit de les competències de la Generalitat.

L'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya substitueix l'Agència Catalana de Protecció de Dades, creada el 2002, i s'adapta a les disposicions que fa l'Estatut respecte a la protecció de dades de caràcter personal. El Projecte de llei estableix l'àmbit competencial de l'APDC, els seus òrgans i el seu règim jurídic, econòmic i de personal, les seves funcions i els mitjans per exercir la potestat sancionadora.

Una de les principals novetats de la normativa és el canvi de denominació per donar compliment a l'Estatut i evitar confusions terminològiques. Pel que fa a la naturalesa jurídica, l'APDC està dotada d'autonomia orgànica i funcional, per la qual cosa deixa de dependre directament del Govern, fet que no es preveia per a l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

Un cop s'aprovi la nova llei, el director serà escollit pel Parlament per una majoria de 3/5 parts en primera votació o per majoria absoluta en segona votació, en cas que no s'hagi assolit el consens parlamentari. Fins ara el director de l'Agència era designat pel Govern. El seu nom serà proposat pel Consell Assessor i el nomenament serà per cinc anys, i no per quatre, i serà renovable només en una ocasió. A més, el president del Consell Assessor serà nomenat pel mateix Consell, tasca que fins ara estava reservada també al Govern.


S'amplien les funcions i l'àmbit d'actuació

L'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya amplia l'àmbit d'actuació de l'Agència, que s'estén a totes les institucions públiques de Catalunya, les universitats públiques i privades i les persones físiques o jurídiques que exerceixin funcions públiques dins les matèries de competència de la Generalitat o els ens locals. El Projecte de llei preveu també expressament els llocs de treball per a personal eventual dins el règim de personal.

Les funcions de l'APDC també seran més àmplies que les de l'Agència, ja que el nou organisme podrà elaborar plans d'auditoria, emetre informes potestatius en relació amb les disposicions dels ens locals en matèria de protecció de dades i atorgar autoritzacions.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya