Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > Catalunya rebrà més de 224 milions d'euros per a infraestructures rurals i del cicle de l'aigua
Dimarts, 29 de setembre de 2009

Catalunya rebrà més de 224 milions d'euros per a infraestructures rurals i del cicle de l'aigua


  • El Govern tanca amb l'Estat l'acord de finançament de les inversions del cicle de l'aigua el 2009 en aplicació de la disposició addicional tercera de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

  • La setmana vinent se signarà a Barcelona el conveni, a través del qual 199 milions d'euros es destinaran a obres del cicle de l'aigua i la resta, a obres de reg i camins rurals

El Govern ha autoritzat signar amb el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí el conveni destinat a materialitzar l'aportació d'un total de 224,54 milions d'euros durant el 2009 per contribuir al finançament de diverses infraestructures rurals i del cicle de l'aigua considerades estratègiques per part del Govern de la Generalitat.

Aquest acord de finançament, fruit de l'aplicació de la disposició addicional tercera de l'Estatut i dels acords de la Comissió Bilateral de Cooperació Generalitat-Estat del 24 de febrer de 2009, té com a objectiu essencial facilitar el desenvolupament de determinades infraestructures del cicle de l'aigua i altres actuacions en el medi rural orientades a la gestió més sostenible dels recursos hídrics i a la millora de les infraestructures de reg i viàries rurals.


199,7 milions per a abastament, sanejament i ordenació del medi aquàtic

Amb la signatura d'aquest conveni, que es materialitzarà la setmana vinent, l'Administració General de l'Estat assegura la viabilitat econòmica d'algunes de les obres alternatives al Pla Hidrològic Nacional i atorga continuïtat al finançament de les actuacions ja previstes en els convenis de l'any 2007, per import de 135 milió d'euros, i del 2008, de 160 milions d'euros.

En concret, i pel que respecta a les infraestructures del cicle hidràulic que desenvolupa el Govern a través de l'Agència Catalana de l'Aigua i Aigües Ter-Llobregat, el conveni comportarà una aportació de 199,72 milions d'euros per a l'exercici 2009. Aquesta aportació, que es farà efectiva en el present exercici, permetrà garantir el finançament i l'execució de moltes de les actuacions que actualment es troben en diferents fases de maduració.

D'aquesta quantitat, 133 milions d'euros estan destinats a finançar algunes obres estratègiques per garantir i millorar l'abastament, algunes d'elles ja en execució com la interconnexió Fonsanta-Trinitat, i l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera i la seva connexió amb la xarxa d'ATL. També permetrà assegurar el finançament d'altres obres del Pla sectorial d'Abastament de Catalunya i fins i tot d'algunes ja finalitzades i en marxa com la dessalinitzadora del Llobregat.

Així mateix, i pel que respecta a l'àmbit del sanejament, el conveni preveu una aportació de quasi 40 milions per a la construcció de depuradores, col·lectors i altres actuacions del primer escenari del Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes (PSARU 2005), entre les quals es pot destacar l'ampliació de les depuradores de Terrassa i de Lleida, el sanejament en alta de l'Armentera i Sant Pere Pescador i la resta d'actuacions pendents del primer escenari del PSARU 2005 i algunes fruit de la revisió efectuada durant l'any 2007.

Pel que fa a l'àmbit d'ordenació del medi, el Govern rebrà 19 milions d'euros per a actuacions de correccions hidrològiques, prevenció d'inundacions i altres actuacions de recuperació ambiental.

D'altra banda, es destinarà un total de gairebé 7 milions d'euros per a actuacions de reutilització d'aigües regenerades, un altre dels eixos del pla de gestió de l'aigua de Catalunya. En aquest apartat, cal destacar les actuacions per a la reutilització d'aigua a la zona del Camp de Tarragona i del polígon petroquímic, a Sant Feliu de Llobregat i Gavà-Viladecans així com altres previstes en el Programa de Reutilització d'Aigua de Catalunya.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya