Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern aprova el nou decret regulador de la tramitació dels parcs eòlics i fotovoltaics
Dimarts, 22 de setembre de 2009

El Govern aprova el nou decret regulador de la tramitació dels parcs eòlics i fotovoltaics


  • La norma simplifica i redueix la durada de la tramitació administrativa d'aquestes instal·lacions

  • Regula la ubicació i la dimensió de les instal·lacions fotovoltaiques sobre terreny

  • La instal·lació de parcs eòlics se circumscriurà a Zones de Desenvolupament Prioritàries, que harmonitzen els condicionants tècnics, ambientals i urbanístics

El Govern ha aprovat avui el decret que regula la tramitació administrativa dels parcs eòlics i fotovoltaics sobre el terreny a Catalunya, amb l'objectiu de simplificar-ne el tràmit d'autorització i racionalitzar-ne la instal·lació sobre el territori. La norma estableix un nou procediment administratiu que permetrà respondre més ràpidament les sol·licituds dels promotors i, al mateix temps, determina uns criteris homogenis que concilien el desenvolupament de les energies eòlica i fotovoltaica amb la conservació ambiental, urbanística i paisatgística del país. L'entrada en vigor d'aquest decret també contribuirà a assolir els objectius establerts en el Pla de l'energia de Catalunya 2006-2015 en matèria d'energies renovables.

En l'àmbit eòlic, i per a aquelles instal·lacions de més de 5 aerogeneradors o més de 10 MW de potència, el nou decret preveu la creació de Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP), és a dir, espais en els quals es donen les condicions òptimes per a la ubicació de parcs eòlics. Aquestes àrees disposaran, a més del recurs eòlic necessari, de capacitat per evacuar a la xarxa elèctrica l'energia produïda i de viabilitat ambiental, paisatgística i urbanística. Els promotors presentaran a un concurs públic els seus projectes per a cada ZDP, i en la decisió final hi participaran tant el Govern com els ajuntaments afectats.

Aquest nou procediment també agilita la tramitació de nous projectes. D'una banda, cada ZDP ja disposarà de la idoneïtat per albergar aquest tipus d'instal·lacions, fet que redueix la quantitat de documents necessaris durant la tramitació i elimina duplicitats. De l'altra, la Direcció General d'Energia i Mines esdevindrà l'òrgan interlocutor a través del qual els promotors podran adreçar¬se per dur a terme la totalitat dels tràmits propis d'aquest tipus de projectes (tràmits energètics, ambientals i urbanístics).


Instal·lacions fotovoltaiques

Pel que fa als parcs solars fotovoltaics, el decret estableix un seguit de condicionants per al seu emplaçament per a aquelles instal·lacions que s'ubiquin sobre el terreny. En el cas que es vulguin construir en sòl no urbanitzable, les instal·lacions s'hauran d'ubicar en terrenys contigus a àmbits industrials -supòsit en el qual la superfície màxima de les instal·lacions de captació solar podrà ser de 6 hectàrees, amb una distància mínima entre parcs de 500 metres- o a equipaments agrícoles o ramaders, o a altres tipus d'edificacions amb una superfície de més de 150 metres quadrats o amb connexions a la xarxa elèctrica o d'aigua corrent -en aquest cas, la superfície de la instal·lació no podrà ser superior a 3 hectàrees.

També es podran instal·lar parcs fotovoltaics en terrenys greument degradats per activitats anteriors i que no han estat restaurats -sempre que el parc fotovoltaic no beneficiï a qui hagi incomplert l'obligació de restaurar-lo-, o bé en terrenys que formin part d'infraestructures o zones de servitud, o en zones especialment habilitades per a tal fi en els Plans especials urbanístics.

Actualment hi ha a Catalunya 448 MW d'energia eòlica en servei, 349,4 MW en construcció i 1.100 MW autoritzats, i l'objectiu fixat pel Pla de l'energia és assolir els 3.500 MW instal·lats l'any 2015. Pel que fa al sector fotovoltaic, a Catalunya hi ha 161 MW en funcionament, xifra que supera els 100 MW previstos per a l'any 2015 en el Pla de l'energia.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya