Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern aprova modificar una disposiciˇ transit˛ria de la Llei del Consell de Garanties EstatutÓries
Dimarts, 15 de setembre de 2009

El Govern aprova modificar una disposiciˇ transit˛ria de la Llei del Consell de Garanties EstatutÓries


El Govern ha aprovat el Projecte de llei de modificaciˇ de la disposiciˇ transit˛ria tercera de la Llei del Consell de Garanties EstatutÓries. Aquesta modificaciˇ pretÚn que la persona designada pel Govern a instÓncia del mˇn local, es trobi en igualtat de condicions amb la resta de membres pel que fa la durada del seu mandat.

La disposiciˇ transit˛ria tercera regula el rŔgim transitori fins a la constituciˇ del Consell de Governs Locals. L'apartat 2 d'aquesta disposiciˇ determina que mentre no es constitueixi el Consell de Governs Locals, el Govern, abans de designar el conseller a quŔ es refereix l'article 3.3, haurÓ d'escoltar el parer de les entitats representatives dels ens locals, i l'apartat 3 estableix que en constituir-se el Consell de Governs Locals, perdrÓ la condiciˇ de membre del Consell de Garanties EstatutÓries el conseller designat pel Govern a l'empara de l'apartat 2. En aquests moments encara no s'ha aprovat la llei reguladora del Consell de Governs Locals, i, per tant, aquest ˛rgan encara no s'ha constitu´t. No obstant aix˛, davant l'eventualitat que en un termini breu es pugui aprovar la llei esmentada, es considera que la previsiˇ de l'apartat 3 de la disposiciˇ transit˛ria tercera donaria un indesitjat carÓcter de provisionalitat al nomenament d'un dels membres del Consell de Garanties EstatutÓries.

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 4 de febrer la llei del Consell de Garanties EstatutÓries, que preveu la creaciˇ d'aquesta instituciˇ, i que Ús una llei bÓsica de desplegament del nou Estatut d'Autonomia. Aquest organisme Ús l'encarregat de vetllar perquŔ les lleis impulsades pel Parlament i pel Govern s'adeqŘin al nou Estatut i a la Constituciˇ. TambÚ pot emetre dictÓmens sobre lleis estatals quan govern o Parlament creguin que envaeixen competŔncies i es plantegin presentar-hi recurs. El Consell de Garanties EstatutÓries emet dictÓmens vinculants quan estigui en qŘestiˇ el compliment del capÝtol de Drets i Deures de l'Estatut d'Autonomia.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya