Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern crea el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
Dimarts, 15 de setembre de 2009

Els governs català i central impulsen un pla pilot de Desenvolupament Rural Sostenible en diverses zones de Catalunya


  • El pla afecta zones de la Terra Alta, Garrigues-Segrià Sud, Segarra, Pallars Sobirà i zones ZEPA estepàries de la Plana de Lleida

  • Es disposarà d'un pressupost de 10 milions d'euros per impulsar les actuacions previstes en el conveni


El Govern ha aprovat avui la subscripció del conveni marc de col.laboració amb l'administració general de l'estat per posar en marxa un Programa Pilot 2009 de Desenvolupament Rural Sostenible en diverses zones de Catalunya.

Aquest pla pilot és necessari per poder establir a Catalunya l'aplicació de la Llei de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, que regula a la vegada el Programa de Desenvolupament Rural Sostenible, i aplicar-hi els fons corresponents. El conveni desenvoluparà actuacions que ha de compatibilitzar els objectius de conservació i de respecte per al patrimoni natural amb els de desenvolupament socioeconòmic sostenible del territori. Tots aquests espais són, en general, zones rurals desafavorides amb un teixit socioeconòmic a desenvolupar i altres zones amb problemàtiques específiques. El conveni subscrit entre el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí i el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), afecta les zones de la Terra Alta, Garrigues-Segrià Sud, Segarra, Pallars Sobirà, i zones ZEPA estepàries de la plana de Lleida.

Algunes de les actuacions previstes són fer estudis de la compatibilitat entre gestió agrària i fauna a la Zona Zepa, restauracions d'alguns cellers a la Terra Alta, la creació d'una fàbrica de sal a Gerri o la construcció d'un centre per a la innovació i promoció de la producció agroalimentària a la zona de la Segarra, entre altres. Aquestes actuacions contribuiran a la dinamització econòmica de la zona i la modernització d'algunes infraestructures.

Així doncs, el conveni marc autoritzat avui pretén servir de referència i orientació per a la posterior elaboració i desenvolupament del primer Programa de Desenvolupament Rural Sostenible, així com els Plans de Zona Rural. El principal objectiu del text és servir com a laboratori a escala real, on simular estratègies de col.laboració i cooperació, de les quals es derivin models d'acció, pautes de comportament, i directrius d'aplicació per a la Llei de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural.

Per al control de les actuacions d'aquest pla pilot, que s'ha subscrit fins 31 de desembre de 2011 però que és prorrogable anualment de mutu acord, es crearà una Comissió de seguiment formada per representants del ministeri, del DAR, i de cadascun dels altres departaments de la Generalitat de Catalunya participants, si procedeix, així com de la Delegació del Govern a Catalunya. El pressupost per a la realització de les actuacions derivades del conveni arribarà a la quantitat màxima de 10 milions d'euros. El pressupost total serà cofinançat al 50% per l'Administració de l'Estat i la Generalitat.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya