Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern aprova el Projecte de llei del Consell de Governs Locals
Dimarts, 28 de juliol de 2009

El Govern aprova el Projecte de llei del Consell de Governs Locals


Aquest nou ˛rgan, previst a l'Estatut, representarÓ els municipis i les vegueries en les diferents institucions de la Generalitat

TambÚ participarÓ en la tramitaciˇ parlamentÓria de normes que afecten les administracions locals i defensarÓ l'autonomia local

SerÓ una instituciˇ exclusiva per al mˇn local, que millorarÓ i potenciarÓ la participaciˇ dels municipis i les futures vegueries

S'articula com a ˛rgan integrat dins l'organitzaciˇ institucional de la Generalitat amb autonomia orgÓnica, funcional i pressupostÓria


El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei del Consell de Governs Locals, un ˛rgan que representarÓ els interessos del mˇn local davant de la Generalitat. El Consell Ús una instituciˇ prevista a l'article 85 de l'Estatut de carÓcter independent, on seran representats els municipis i les vegueries de Catalunya de manera proporcional a la poblaciˇ i el territori.

El Consell de Governs Locals s'integrarÓ en l'organitzaciˇ institucional de la Generalitat i serÓ aut˛nom a nivell orgÓnic, funcional i pressupostari. SerÓ, per tant, una instituciˇ de carÓcter independent que no podrÓ integrar-se en l'estructura d'un departament de la Generalitat.

Amb aquest nou ˛rgan es crea una instituciˇ exclusiva per al mˇn local, que millorarÓ i potenciarÓ la participaciˇ dels municipis i les futures vegueries. El nou ˛rgan tambÚ Ús un reconeixement al mˇn local i un compromÝs per continuar fent polÝtiques locals pr˛pies, adaptades a les necessitats del territori amb la complicitat del mˇn local de Catalunya.


Funcions del Consell

La funciˇ principal del Consell de Governs Locals serÓ representar els interessos del mˇn local davant les diferents institucions de la Generalitat. El Consell podrÓ fer propostes i instar les diferents institucions a quŔ realitzin determinades actuacions que benefici´n o defensin l'autonomia local i del mˇn local en general.

A mÚs, el Consell de Governs Locals participarÓ en la tramitaciˇ parlamentÓria de les iniciatives legislatives que afecten les administracions locals. A aquests efectes, el reglament del Parlament haurÓ de concretar aquesta participaciˇ. D'altra banda, el Consell de Govern Locals tambÚ participarÓ en la tramitaciˇ de plans d'Ómbit general, normes reglamentÓries i avantprojectes de llei que afecten les administracions locals. En aquest cas, es realitzarÓ a travÚs de representants en els ˛rgans de rŔgim local, especialment, el nomenament de representants a la Comissiˇ de Govern Local.

El Consell de Governs Locals tambÚ defensarÓ l'autonomia local en les institucions que garanteixen el respecte d'aquest principi constitucional. En aquest sentit, podrÓ sol.licitar el dictamen del Consell de Garanties EstatutÓries sobre l'adequaciˇ a l'autonomia local, garantida per l'Estatut, dels projectes i proposicions de llei, i tambÚ dels projectes de decret legislatius aprovats pel Govern. A mÚs, el Consell elaborarÓ una mem˛ria anual sobre la seva activitat i la situaciˇ del Govern i l'administraciˇ local, que serÓ debatuda al Parlament.


Composiciˇ proporcional a la poblaciˇ i el territori

El Consell de Governs Locals tindrÓ una composiciˇ que respectarÓ la proporcionalitat a la poblaciˇ i el territori. En formaran part, els presidents dels consells de vegueria, l'alcalde de Barcelona i els presidents de les entitats municipalistes mÚs representatives, a mÚs de 100 membres.

Fins a la creaciˇ de les vegueries i dels consells de vegueria, en seran membres nats els presidents de les diputacions provincials. La condiciˇ de membre del Consell Ús incompatible amb ser diputat al Parlament, al CongrÚs o al Parlament Europeu i amb ser senador.

Les forces polÝtiques que hagin obtingut mÚs del 5% dels vots a les eleccions municipals designaran els membres i el nombre serÓ proporcional als resultats obtinguts.

El Consell de Governs Locals es conformarÓ desprÚs de la constituciˇ dels ajuntaments i els consells de vegueria, desprÚs de les eleccions municipals. Els ˛rgans que composen el Consell de Governs Locals sˇn el Ple, la presidŔncia del Consell, les vicepresidŔncies (fins a un mÓxim de quatre), la secretaria i la Comissiˇ Permanent. El Consell de Governs Locals, que s'ha de constituir en els tres mesos segŘents a l'entrada en vigor de la llei, ha de redactar el seu propi reglament d'organitzaciˇ i funcionament. TambÚ, de forma anual, ha d'elaborar i aprovar el seu pressupost.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya