Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern destina 9,9 milions d'euros a les ajudes per a millorar les urbanitzacions amb dèficits
Dimarts, 30 de juny de 2009

El Govern destina 9,9 milions d'euros a les ajudes per a millorar les urbanitzacions amb dèficits

  • Aquest estiu s'obrirà la primera convocatòria de subvencions prevista a la Llei de regularització i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics

  • Una trentena d'urbanitzacions es podran beneficiar d'aquesta línia d'ajudes

El Govern ha aprovat avui destinar 9,9 milions d'euros a la millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, una aportació que permetrà obrir aquest estiu la primera convocatòria prevista per la Llei de regularització i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Es calcula que es podran beneficiar d'aquestes ajudes una trentena d'urbanitzacions. La Llei, aprovada pel Parlament de Catalunya el mes de març, té l'objectiu de millorar la qualitat urbanística de les urbanitzacions aïllades construïdes entre les dècades dels 50 i els 80.

Aquesta línia d'ajuts està destinada als ajuntaments per tal que elaborin els programes d'adequació, un conjunt d'actuacions administratives necessàries per a iniciar i executar la regularització de la situació urbanística de les urbanitzacions i per a completar-ne les obres, per a proveir-les dels serveis corresponents i, si s'escau, per a reduir-ne parcialment o totalment l'àmbit urbanitzable previst inicialment.

A l'hora de concedir aquests ajuts, es prioritzaran els municipis amb més urbanitzacions i es tindrà en compte la superfície del terme municipal ocupada per aquestes àrees, l'antiguitat en l'ocupació de les urbanitzacions i els dèficits de serveis bàsics, entre altres aspectes.


Línies d'ajuts complementàries

La Llei de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics també preveu dues línies d'ajuts complementàries, dirigides tant als ajuntaments com als parcel·listes:

  • Finançament per a l'execució de les obres: Són préstecs destinats als ajuntaments per tal d'ajudar-los a executar i accelerar les obres d'urbanització incloses als programes d'adequació. Aquest préstecs es concediran a través de l'Institut Català del Sòl. Es preveu que el retorn del préstec es faci mitjançant les quotes d'urbanització aplicables als propietaris.
  • Ajuts als parcel·listes: són ajuts destinats als propietaris per facilitar el pagament de les quotes derivades de les obres de millora efectuades a la seva urbanització. La creació d'aquesta línia d'ajuts respon al fet que bona part dels residents de les urbanitzacions amb més mancances són persones grans amb pocs recursos econòmics. Per aquest motiu, aquestes ajudes van destinades a les persones pensionistes amb domicili habitual a les urbanitzacions afectades i uns ingressos anuals mínims. També es podran beneficiar d'aquests ajuts els titulars que formin part d'una unitat familiar monoparental, d'una família nombrosa o que es trobin en situació de dependència. Aquests ajuts seran assumits per l'Institut Català del Sol i pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques i es regularan mitjançant les corresponents convocatòries, actualment en preparació.

Plans pilot de millora

D'altra banda, el Govern ha impulsat la realització de programes d'adequació pilots en 10 municipis amb una inversió total de 3 milions d'euros. L'experiència obtinguda en el desenvolupament d'aquests primers projectes ha servit a l'hora de concretar les necessitats que podrien plantejar els municipis que ara optin a la línia d'ajuts que es convocarà aquest estiu.

Per tal d'endegar aquesta prova pilot, l'Institut Català del Sòl va signar convenis de col·laboració amb els ajuntaments d'Alpicat, Castellvell del Camp, Corbera de Llobregat, Masquefa, Lliçà d'Amunt, Maçanet de la Selva, Mediona, el Montmell, Vacarisses i Vidreres. La gran part d'aquests municipis ja han acabat l'elaboració dels seus programes d'adequació.

El pla pilot es va dotar amb un import global de 2,9 milions d'euros i es van atorgar 290.000 euros a cada municipi en concepte de subvencions a fons perdut. Els ajuts han servit per recolzar els ajuntaments a l'hora d'establir un servei tècnic de suport, desenvolupar processos de participació ciutadana amb els veïns de les urbanitzacions, elaborar els corresponents programes d'adequació i executar petites obres complementàries.


Llei de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics

La Llei de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics té com a objectiu afavorir la finalització de les obres d'urbanització i la dotació dels corresponents serveis per millorar la qualitat de vida dels seus residents. Aquesta Llei s'adreça a les urbanitzacions construïdes entre 1956 i 1981, destinades inicialment a segones residències i que actualment són ocupades en la seva majoria com a habitatge principal. Durant aquests anys, es varen iniciar un gran nombre d'urbanitzacions que van ser comercialitzades sense comptar, en molts casos, amb l'adequat procés de planejament urbanístic, previsió de serveis, ni dotacions de sanejament o energia.

En aquest sentit, la llei aposta per a aconseguir una ordenació urbanística adequada de l'àrea residencial, mitjançant diverses figures de planejament. A més, en els casos en què encara sigui possible, s'aposta també per la reducció de la superfície de les urbanitzacions que no s'han arribat a desenvolupar al llarg dels anys per poder preservar territoris no aptes per la urbanització, reduint costos pels ajuntaments i parcel·listes.


2.300 urbanitzacions amb 625.000 residents potencials

Es calcula que a Catalunya existeixen aproximadament un total de 2.300 urbanitzacions, on podrien viure gairebé 625.000 persones, amb 333.000 parcel·les, de les quals només s'ha desenvolupat la meitat de l'edificació que permetrien. Unes 400 urbanitzacions estan situades en sòl no urbanitzable, el 70% de les quals es van construir abans de 1975.

Segons un estudi de la Diputació de Barcelona referit a l'àmbit de la seva demarcació, el 61% de les urbanitzacions tenen dèficits pel que fa a la pavimentació, el 55% té mancances quant a l'abastiment d'aigua, el 60% té problemes amb les infraestructures de sanejament, i el 62% presenta dèficits amb l'enllumenat públic.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya