Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > L'ICF incrementa la seva activitat un 7,1% i es consolida per sobre dels 1.000 milions d'euros per segon any consecutiu
Dimarts, 23 de juny de 2009

L'ICF incrementa la seva activitat un 7,1% i es consolida per sobre dels 1.000 milions d'euros per segon any consecutiu

  • L'Institut Català de Finances tanca l'any amb un resultat positiu de 100.000 euros i un balanç consolidat de 3.440 milions d'euros, un 24% més que l'any anterior

  • El nombre de sol·licituds de crèdit augmenta en un 32,8% respecte a l'any anterior, sobretot durant l'últim trimestre del 2008

L'Institut Català de Finances (ICF) ha presentat els resultats de l'exercici del 2008, entre els quals destaca l'increment de la seva activitat fins a arribar als 1.135 milions d'euros, xifra que representa un 7,1% més respecte al 2007. Aquesta dada és important ja que per segon any consecutiu el volum d'activitat de l'ICF se situa per sobre els 1.000 milions d'euros. A més, durant el 2008 s'ha ampliat la gamma de productes dirigits especialment a cobrir les necessitats de les empreses amb noves línies orientades a finançar el creixement o a donar suport a les polítiques del Govern a través de línies de préstecs en condicions preferents atorgades pels departaments i gestionades per l'ICF.

Durant el 2008 el nombre de sol·licituds de crèdit va augmentar en un 32,8% respecte al 2007, sobretot en l'últim trimestre de l'any. Això s'explica, en part, pel context de crisi econòmica i financera, que ha portat a una restricció de l'oferta de crèdit, sobretot en el sector privat. La conjuntura econòmica també ha deixat la seva empremta en el balanç de l'ICF, amb un augment de la morositat, que s'ha situat en el 5,3%, després de tres anys consecutius de reducció de l'índex de mora fins a taxes de l'1,4%, com la registrada l'any 2007. No obstant això, el coeficient de solvència de l'entitat se situa en el 12,3% i la cobertura de provisions en el 85%. A més, l'entitat va tancar l'exercici amb un resultat positiu de 100.000 euros i un balanç consolidat de 3.440 milions d'euros, un 24% més que l'any anterior.


3.650 milions d'euros d'inversió, un 21,9% més que l'any anterior

Un 56% dels 1.135 milions d'euros d'activitat de l'ICF correspon a préstecs sindicats i bilaterals. La resta correspon, d'una banda a altres productes al servei de les empreses, com la línia de mediació ICFcrèdit i els avals, i a la inversió en capital i equipaments, de l'altra. En total, l'any 2008 la inversió consolidada va superar els 3.600 milions, xifra que representa un increment del 21,9% respecte al 2007. L'any 2008 es van realitzar un total de 456 operacions per un import de 638 milions d'euros. Per finalitats, destaquen les operacions de creixement empresarial, amb un total de 71 operacions per un import de 357 milions d'euros, i les d'impuls sectorial (audiovisual, turisme, dissenyadors...) amb 195 operacions i 80 milions d'euros. Malgrat que predomina l'activitat en les comarques de l'àrea metropolitana, un 56% de les operacions s'han formalitzat fora d'aquest àmbit.

Dins de l'anàlisi de l'activitat del grup, destaca l'augment en un 32,8% del nombre de sol·licituds de crèdit respecte al 2007: de 551 l'any 2007 a 733 el 2008. Cal ressaltar que el nombre de peticions es va accelerar sobretot durant el IV trimestre de l'any, la qual cosa s'explica pels efectes de la crisi sobre l'oferta de productes de crèdit en el mercat. Del total de les operacions sol·licitades, se'n van formalitzar un total de 456, un 14% més que l'any anterior.


Nous productes per a les empreses

L'any 2008 l'ICF ha ampliat i millorat la seva oferta de productes per donar resposta a les necessitats de finançament de les empreses. D'una banda, ha renovant els convenis de línies ja en funcionament, com l'ICFcrèdit, la línia d'Innovació o la línia internacionalització. De l'altra, ha dissenyat línies noves, com la de Creixement i consolidació empresarial, Creixcomerç, o la línia per a la Compra i urbanització de sòl. Una de les principals novetats ha estat la creació de les anomenades "línies departamentals", que són línies de préstec en condicions preferents dirigides a donar suport a diferents col·lectius o sectors d'activitat que atorguen els diferents departaments a través de l'ICF.

Dins l'àmbit del capital risc, i a través de la seva societat filial ICF Holding, l'any 2008 l'activitat del Grup ha crescut amb la constitució de la societat Sicoop, destinada a la inversió i generació de nous projectes de creixement d'entitats de l'economia cooperativa. L'ICF Holding també ha compromès inversions per un import de 7,8 milions en tres fons: BCN Emprèn, en el qual ja participava, i Ysios Biofund i Green Alliance, destinats al sector de la biotecnolgia i les energies renovables, respectivament.

També durant el 2008, s'ha constituït IFEM (Instruments Financers per a Empreses Innovadores), una societat constituïda el passat mes de desembre i participada al 100% per l'ICF per gestionar els fons aportats pel desenvolupament del programa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) a Catalunya. Amb una dotació de 50 milions d'euros per al període 2009-2013 provinents del fons FEDER i de la Generalitat, al 50%. IFEM té com a objectiu principal promoure diverses eines de finançament destinades a les petites i mitjanes empreses. De fet, una de les principals línies d'actuació d'IFEM, a la qual es destinaran 15 milions d'euros, és promoure el capital risc per a projectes innovadors en les seves etapes inicials. IFEM també desenvolupa la seva activitat en altres àrees com ara l'atorgament de garanties i avals, la concessió de microcrèdits i la co¬inversió amb xarxes d'inversors privats.

l'ICF també ha consolidat l'activitat d'ICF Equipaments com a instrument financer al servei de les polítiques del Govern. Aquesta societat mercantil, creada l'any 2005 amb l'objectiu de buscar el millor finançament per construir infraestructures d'ús públic (escoles, centres d'atenció primària, casernes de mossos d'esquadra...), va lliurar l'any 2008 un total de 73 equipaments nous. Així, des del 2005 ja hi ha arreu de Catalunya un total de 195 equipaments en funcionament.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya