Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern crea l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació
Dimarts, 9 de juny de 2009

El Govern crea l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació

 • S'estableix una acreditació estàndard en l'àmbit de les TIC que servirà per demostrar els nivells de competència davant empreses i organismes

 • Un cop superada una prova de competència, la Generalitat expedirà un certificat acreditatiu de nivell, que pot ser bàsic, mitjà o avançat


El Govern ha aprovat avui el Decret que regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). Aquest certificat, expedit per la Generalitat, permetrà demostrar el nivell de coneixement en tecnologies de la informació i la comunicació davant qualsevol empresa o administració pública. Els certificats comptaran amb tres nivells: bàsic, mitjà i avançat.

L'ACTIC avaluarà la competència digital, és a dir, com s'apliquen els coneixements, habilitats i actituds que es posseeix en l'àmbit de les TIC per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència, per sobre del coneixement de programari concret. A més, s'incorporen continguts relacionats amb la cultura digital, les bones pràctiques i el civisme digital.

Aquest estiu es faran les primeres proves del nivell bàsic i mitjà per a determinats col·lectius, proves amb les quals el Departament de Governació i Administracions Públiques avaluarà el procés d'acreditació.

Superada aquesta fase de prova, es posarà en funcionament el sistema de proves d'acreditació de nivell bàsic i mitjà obert per tota la ciutadania. I a la tardor de 2010, està previst iniciar el sistema per l'acreditació de nivell 3, d'usuari avançat.


Certificats de competència en TIC

L'avaluació es farà mitjançant una prova de competència, que consistirà a respondre en un temps determinat diverses preguntes.

Per fer aquesta avaluació, les competències han quedat dividides en diferents àmbits relacionats amb les tecnologies digitals, i depenent del nivell assolit en cada àmbit pot donar dret a l'obtenció d'un certificat bàsic, mitjà o avançat.

Hi ha vuit àmbits competencials diferents:

 • Competència C1: Cultura, participació i civisme digital.
 • Competència C2: Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.
 • Competència C3: Navegació i comunicació en el món digital.
 • Competència C4: Tractament de la informació escrita.
 • Competència C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Competència C6: Tractament de la informació numèrica.
 • Competència C7: Tractament de les dades.
 • Competència C8: Presentació de continguts.

Al seu torn, hi ha tres nivells de competències:

 • Nivell 1: domini elemental de les TIC. Usuari bàsic d'aquestes tecnologies, capacitat per conèixer i aplicar, que es pot considerar inclòs a la societat digital.
 • Nivell 2: domini efectiu de les TIC en relació amb els àmbits generals d'aplicació. Usuari autònom i amb capacitat crítica sobre les TIC que actua amb efectivitat i adaptabilitat.
 • Nivell 3: domini avançat de les TIC en àmbits específics d'aplicació. Usuari amb capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC, construir-ne usos alternatius i donar suport a altres persones en aquest àmbit.

D'acord amb aquests nivells de competència s'estableixen tres tipus de certificats:

 • Certificat bàsic: possessió del nivell 1, de domini elemental de les TIC, respecte a les competències C1 a C6.
 • Certificat mitjà: possessió del nivell 2, de domini efectiu de les TIC, respecte a les competències C1 a C8.
 • Certificat avançat: possessió del nivell 3, de domini avançat de les TIC, a com a mínim dues competències entre les C4 i C8. Per obtenir el certificat avançat cal tenir el mitjà.
Procediment d'acreditació

La persona que desitgi acreditar les seves competències en TIC s'haurà de preinscriure en línia al portal ACTIC, donant-se d'alta del sistema i sol·licitant lloc per realitzar la prova. L'aspirant també haurà de decidir en quin nivell vol acreditar les competències, ja que pot escollir en primer lloc entre acreditar el nivell bàsic o accedir directament a l'acreditació del nivell mitjà. La prova es farà a través del portal ACTIC en un dels centres col·laboradors.

A partir d'ara, amb l'aprovació del decret regulador, la posada en funcionament de l'ACTIC continuarà amb el procés d'autorització dels centres col·laboradors, al mateix temps que es publicarà l'ordre sobre les normes complementàries al decret.

Amb aquesta acreditació, impulsada pel Departament de Governació i Administracions Públiques a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, amb la col·laboració dels departaments d'Educació i de Treball, es millora la formació, la utilització i l'eficàcia en l'ús de les TIC des d'un punt de vista social i econòmic. A més, es fomenta la integració de les empreses i la ciutadania a la societat de la informació, tot contribuint a la cohesió digital de la societat catalana. L'accés i la utilització de les TIC eviten la fractura digital i contribueixen a la cohesió social i vertebració territorial de Catalunya.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya