Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern obre una nova etapa en l'aplicació de la Llei de barris
Dimarts, 24 de març de 2009

El Govern obre una nova etapa en l'aplicació de la Llei de barris

  • El Govern ha aprovat destinar 99 milions d'euros a la sisena convocatòria d'ajuts als barris

  • La nova etapa amplia la concessió dels ajuts als municipis de menys de 10.000 habitants amb la línia "Viles amb projectes"

  • També s'inclou una línia destinada a mantenir la inversió als barris on ja s'han acabat projectes de rehabilitació amb la figura del "contracte de barri"

  • En sis convocatòries de Llei de barris, s'haurà beneficiat més de 100 municipis amb una inversió global de 1.200 milions d'euros, que suposa haver arribat a l'11% de la població catalana


El Govern ha aprovat avui una inversió de 99 milions d'euros per a la sisena convocatòria d'ajuts de la Llei de barris, amb la qual Catalunya comptarà amb més d'un centenar de barris amb projectes de rehabilitació integral. La nova convocatòria d'ajuts als barris marca un punt un punt d'inflexió en l'aplicació de la Llei ja que per primera vegada amplia els ajuts als municipis petits i a més, després de 4 anys d'aplicació de la primera convocatòria, ofereix als barris que ja han acabat els seus projectes la possibilitat de poder seguir gaudint d'un cert flux d'inversió pública.

La sisena convocatòria de la Llei de barris, que està previst que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en les properes setmanes, mantindrà els ajuts amb els mateixos paràmetres dels darrers anys a un total deu nou barris i permetrà passar dels 92 als 100 barris amb projectes de rehabilitació integral.

Els 99 milions aprovats avui s'afegiran a la part que aportaran els ajuntaments beneficiaris. Així, entre les sis convocatòries, s'arribarà als 1.200 milions d'euros d'inversió pública compromesa per a la millora integral dels barris, actuacions que hauran beneficiat unes 804.000 persones, l'11% de la població catalana.

Les cinc convocatòries resoltes fins ara de la Llei barris han permès posar de manifest la importància d'una actuació pública integral en àrees urbanes amb necessitats especials per tal de garantir uns mínims de qualitat urbana, ambiental i de cohesió social. Així mateix, les experiències acumulades han demostrat que el Programa de barris té la força necessària per a actuar com a punta de llança i canviar les dinàmiques urbanístiques i socials d'aquests barris.


Una nova convocatòria per a una nova etapa

Quatre anys després de l'inici del Programa, i amb 92 barris amb projectes en marxa, el Govern té com a objectiu mantenir l'alt grau d'atenció específica i curosa que actualment es dedica a cadascun dels barris en marxa. Després de quatre anys del desplegament de la Llei de barris, els primers projectes ja són una realitat. Per això, a partir d'aquesta sisena convocatòria, s'impulsen nous instruments per a acompanyar als barris durant els anys següents a la finalització de les actuacions de rehabilitació i per a facilitar l'accés als ajuts als municipis de menys de 10.000 habitants.

Així, els tres principals objectius d'aquesta convocatòria, que suposarà l'inici d'una nova etapa en l'aplicació de la Llei de barris, són l'entrada de 10 nous barris per a mantenir el nombre de projectes en desenvolupament al voltant del centenar; l'obertura d'un nou programa per a facilitar l'accés als ajuts als municipis de menys de 10.000 habitants; i la creació d'un nou instrument que permetrà que els barris que ja hagin acabat la rehabilitació dels projectes puguin continuar rebent inversió pública.

En aquest sentit, els 99 milions d'euros de subvenció de la sisena convocatòria es dividiran de la següent manera: 65 milions es destinaran a què 10 nous municipis puguin beneficiar-se del Programa ordinari de barris; 4 milions d'euros es reservaran per als municipis que hagin acabat els seus projectes i necessitin impulsar noves actuacions; i 30 milions s'invertiran a projectes de rehabilitació integral de municipis de menys de 10.000 habitants.


Continuïtat dels projectes de rehabilitació integral

Actualment, el programa de barris abasta 92 projectes i beneficia més de 804.000 persones, és a dir, l'11% de la població catalana. Per a mantenir l'atenció individualitzada de cadascun dels projectes i evitar que un nombre excessiu de municipis amb actuacions cofinançades desnaturalitzi els objectius del Programa, es vol mantenir el nombre de municipis amb projectes en marxa al voltant d'un centenar.

Per això, en aquesta nova convocatòria es destinaran 65 milions d'euros perquè 10 nous municipis es puguin beneficiar del Programa ordinari de barris. La convocatòria, en aquest cas, tindrà els mateixos paràmetres que les resoltes fins ara.


Suport als que han culminat els seus projectes: el contracte de barri

La sisena convocatòria d'ajuts reservarà 4 milions d'euros per a la signatura de dos contractes de barri. Aquest nou instrument estarà adreçat als ajuntaments que hagin completat els projectes de rehabilitació escollits en les cinc convocatòries resoltes fins ara. Una vegada els municipis finalitzen les actuacions que van incloure en els seus projectes, redacten un informe d'avaluació final. Si d'aquest informe es desprèn que resulta convenient continuar impulsant noves actuacions per mantenir i consolidar la recuperació d'aquell barri, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques hi destinarà, a partir d'ara, un finançament específic.

D'aquesta manera, s'evita que barris amb una situació delicada puguin retrocedir en els avenços aconseguits amb els projectes de reforma i que una manca d'expectativa de nova inversió pública desincentivi la inversió privada. Així, l'informe d'avaluació final indicarà quines actuacions s'haurien de seguir tirant endavant en el mateix àmbit objecte del Programa de barris i quin pressupost seria necessari, amb un nou període d'execució de fins a quatre anys.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques signarà un contracte programa amb cadascun dels ajuntaments, que posin de manifest aquesta necessitat de continuar la inversió, per tal de cofinançar el 50% de les noves actuacions previstes. Aquest import procedirà, com fins ara, del Fons de foment del programa de barris i es donarà compte del conveni a la Comissió de gestió d'aquest fons.


Viles amb projectes: més ajuts per als més petits

En tercer lloc, es reservaran 30 milions d'euros per al nou programa "Viles amb projectes", en el marc del qual s'impulsaran programes de rehabilitació integral en municipis de menys de 10.000 habitants. En aquest cas, ateses les capacitats pressupostàries d'aquests ajuntaments, el percentatge de finançament dels projectes arribarà fins a un màxim del 75% del cost, una possibilitat que ja preveu la mateixa Llei de barris. Es pretén així donar el màxim suport a aquells ajuntaments de municipis petits que, fins i tot amb una subvenció del 50%, com la que s'ha anat atorgant en els últims anys, tenen dificultats per poder finançar les obres.


El Programa de barris: les grans xifres

Des de l'any 2004, s'han resolt cinc convocatòries d'ajuts derivades de la Llei de barris, que han concedit subvencions a 77 municipis per impulsar projectes de rehabilitació integral en 92 barris. La Comissió de gestió ha hagut de triar entre més de 300 sol·licituds.

  • 990 milions d'euros: el Govern català ha concedit 495 milions d'euros procedents del Fons de foment del programa de barris per cofinançar els projectes seleccionats. La inversió total, comptant-hi les aportacions municipals, arriba, doncs, als 990 milions d'euros.
  • 804.000 persones: aquest esforç inversor de les administracions públiques beneficiarà directament, amb millores en la seva qualitat de vida, més de 804.000 persones, l'11,2% de la població de Catalunya.
  • Inversions per projecte: el 55% dels projectes seleccionats fins ara tenen un pressupost superior als 10 milions d'euros, mentre que els que no superen els 5 milions representen el 14%.
  • Tipologia de barris: el 47% són nuclis antics; el 30%, polígons d'habitatge construïts en la dècada de 1960-1970; i el 23% restant corresponen a àrees d'urbanització marginal en zones sense planejament previ.
  • Millora d'espai públic: el volum de despesa més gran es concentra en les intervencions per a la millora de l'espai públic i la dotació de zones verdes, amb un 45,7% del total, uns 452 milions d'euros; la provisió d'equipaments comporta una inversió de 216,2 milions d'euros, un 21,8%; seguida de la rehabilitació d'elements comuns dels edificis, la millora de l'accessibilitat, el foment de la sostenibilitat i la incorporació de noves tecnologies, amb prop de 215,5 milions d'euros (21,77%). Són també rellevants els programes amb un enfocament més social, com ara la dinamització econòmica i social del barri que, amb un 8,6% del pressupost, comporta una inversió d'uns 85 milions d'euros; i l'equitat de gènere que arriba gairebé als 20 milions d'euros amb el 2% del total.
La transformació dels barris, en llibre

El conseller Nadal va presentar recentment el llibre La Llei de barris. Una aposta col·lectiva per la cohesió social. El volum recull el balanç detallat del desplegament del Programa de barris en els seus quatre primers anys de vigència, des del punt de vista urbanístic i social. El llibre recorre també els principals assoliments del Programa mitjançant les fitxes completes dels 92 projectes acabats o en curs d'execució fins ara. A més, inclou estudis que permeten valorar els canvis, els beneficis i la percepció dels mateixos veïns dels projectes de rehabilitació i els seus efectes en la seva vida quotidiana.

En aquest llibre, es poden trobar informes que analitzen l'increment de l'activitat rehabilitadora als barris beneficiaris, el dinamisme constructiu, l'evolució dels preus de l'habitatge o la inversió induïda d'altres administracions. El llibre inclou estudis que confirmen el procés de convergència entre les dinàmiques urbanes i immobiliàries dels barris escollits i els dels seus municipis de referència. Així, s'observa com les puntuacions que caracteritzen un barri com a àrea amb necessitats especials han disminuït en 9 dels 13 barris de la primera convocatòria, els primers amb projectes finalitzats. D'altra banda, el llibre inclou una enquesta entre els veïns dels barris escollits en la primera convocatòria d'ajuts, que permet copsar l'impacte positiu que hi ha tingut el Programa. El 70% es mostra molt o bastant satisfet de viure al barri i el 51% creu que la situació ha millorat en els últims cinc anys. A més, un 86% dels residents als 13 barris de la primera convocatòria assegura que no marxaria a viure fora, encara que pogués fer-ho.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya