Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > 17 de març de 2009 > El Govern triplica els recursos destinats a la formació d'aturats que enguany beneficiaran 176.000 persones
Dimarts, 17 de març de 2009

El Govern triplica els recursos destinats a la formació d'aturats que enguany beneficiaran 176.000 persones

 • Els recursos destinats a la formació ocupacional pel 2009 superen els 205 milions d'euros i es multipliquen per 3,5

 • Enguany es posen a disposició de les persones desocupades més de 9.000 accions de formació gratuïta

 • Treball inverteix una mitja de 1.165 euros per a la formació de cada persona en atur

 • Es posa en marxa el Pla d'alfabetització i formació digitals que permetrà a unes 10.000 persones formar-se en noves tecnologies a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona

 • Es destinen 100 milions d'euros per facilitar préstecs, sense interessos, a les persones que vulguin millorar la seva formació


El Govern multiplicarà enguany per 3,5 els recursos destinats a la formació ocupacional, amb els quals preveu beneficiar al voltant de 176.000 persones en situació d'atur. Una setmana més, el Consell Executiu ha analitzat un conjunt de noves mesures destinades a pal·liar els efectes de la crisi que, en aquesta ocasió, van dirigides a donar suport a les persones en situació d'atur mitjançant més de 9.000 accions de formació per millorar la seva ocupabilitat.

Aquestes accions formatives, engegades pel Departament de Treball, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya, comptaran amb un pressupost total de 205.321.364 d'euros que permetran invertir un promig de 1.165 euros per la formació de cada persona desocupada. El Govern aposta, així, perquè cap persona en situació d'atur es quedi desprotegida i tingui accés a la formació adequada a les necessitats futures del mercat de treball a Catalunya.

Amb aquestes noves accions, que se sumen al conjunt de mesures que ja estan en marxa, el Govern dóna compliment a l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la millora de la competitivitat de l'economia catalana.


Formació d'oferta mitjançant plans formatius per a 100.000 persones

El Departament de Treball, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya, destinarà 70.000.000 d'euros perquè unes 100.000 persones treballadores en situació d'atur es puguin formar en sectors susceptibles de generar ocupació durant els anys 2009 i 2010.

Tindran prioritat per optar a la formació, les persones demandants d'ocupació inscrites a les Oficines de Treball, i les que no hagin realitzat cap acció formativa. A més, es fomentarà la participació de les persones amb especials dificultats d'inserció: els majors de 50 anys, les persones amb discapacitats, les persones aturades sense feina remunerada en els 6 mesos anteriors a l'inici de l'acció formativa, les dones en oficis que estiguin subrepresentades, els menors de 25 anys que busquen la seva primera ocupació, les persones en risc d'exclusió social i les persones amb baixa qualificació.

En aquests moments, les entitats col·laboradores, públiques i privades, inscrites en el registre de centres i entitats de formació del Servei d'Ocupació de Catalunya ja poden demanar les subvencions per posar en marxa les accions formatives que hauran d'estar incloses en un pla formatiu que es correspongui amb una àrea professional.

La relació d'àrees professionals dels plans formatius és la següent: A aquestes accions, s'hi han de sumar les 846 que s'estan portant a terme durant el primer semestre de 2009 corresponent a la formació en sectors prioritaris i emergents aprovada l'any passat.


 • Administració i gestió: Administració, gestió, consultoria empresarial, finances, assegurances
 • Activitats físiques i esportives: Activitats de benestar físic
 • Agrària: Explotació forestal, ramaderia, ornbamentals i jardineria, agricultura
 • Arts gràfiques: Disseny, editorial
 • Comerç i marquèting: Direcció, venda, atenció al client, emmagatzematge
 • Electricitat i electrònica: Muntatge, instal·lació, mantenimenta
 • Energia i aigua: Energia renovable, producció i distribució d'energia, captació, tractament i distribució d'aigua
 • Edificació i obra civil: Instal·lacions i aïllaments
 • Formació complementària: Informàtica complementària
 • Fabricació mecànica: Construccions metàl·liques, fabriació d'equips, indústria pessant, soldadura
 • Hostaleria i turisme: Allotjament, promoció i desenvolupament turístic, animació, restauració
 • Informàtica i comunicacions: Informàtica
 • Instal·lació i manteniment: Fred i climatització, mecànica fluids
 • Imatge i so: Ambientació, imatge i so
 • Indústria alimentària: Indústria del pa, pastisseria i galetes
 • Química: Química bàsica, processament químic i fabricació de productes químics
 • Sanitat: Cures auxiliars, dietètica
 • Seguretat i medi ambient: Protecció civil, control i seguretat, neteja, tractament i eliminació de residus urbans
 • Serveis socioculturals a la comunitat: Activitats associatives, assistència social, àrea per centres especialitzats
 • Transport i manteniment de vehicles: Transport per carretera, reparació de vehicles, sistemes electromecànics i carrosseries

El pressupost d'aquestes accions per enguany és de prop de 25.000.000 d'euros i beneficia 12.110 persones en situació d'atur.


Formació als Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO)de la Generalitat

Per complementar l'oferta de cursos esmentada anteriorment, enguany més de 8.000 persones en situació d'atur rebran formació especialitzada a la xarxa pública dels 8 centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de la Generalitat, amb un pressupost de prop de 10.000.000 d'euros. Enguany, el Departament de Treball ha doblat el pressupost dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional de Catalunya, el que ha permès doblar el nombre de persones que hi rebran formació a cost zero. L'ampliació dels cursos, pressupost i alumnes va acompanyada de l'ampliació dels horaris dels centres, que romandran oberts fins les 22 hores, així com durant el mes d'agost.

Els 8 centres d'Innovació i Formació Ocupacional de Catalunya estan situats a Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Feliu de Llobregat, Sabadell, Salt (Girona), Lleida i Tarragona.

Per a la programació d'enguany, destaquen les següents àrees de referència en sectors emergents que generen ocupació: informàtica i comunicacions (CIFO La Violeta, Barcelona); energies renovables (CIFO Santa Coloma i CIFO Lleida); fred industrial (CIFO Lleida); fabricació i construccions metàl·liques (CIFO Salt, CIFO Lleida, CIFO Sabadell); indústries alimentàries (CIFO Salt, Girona); muntatge i instal·lació (CIFO Sabadell); indústria química (CIFO Tarragona); instal·lacions energètiques i àrees afins (CIFO Santa Coloma de Gramenet); fabricació mecànica automoció (CIFO Sant Feliu de Llobregat); i imatge i so, àrees de disseny i arts gràfiques (CIFO L'Hospitalet).


Formació virtual (e-learning) per a 30.000 persones

El Govern posarà en marxa enguany, per primera vegada, formació virtual específicament dirigida a persones en atur amb l'objectiu d'adaptar la formació ocupacional a les metodologies del segle XXI i fer que la formació arribi a tot el territori. S'oferiran cursos de formació a distància per aconseguir una formació més integrada, innovadora i de qualitat en diferents disciplines. Entre les quals destaquen: competències lingüístiques, eines i tècniques de recerca de feina, logística, activitats sociosanitàries, tecnologies de la informació, turisme.

Aproximadament, unes 30.000 persones es poden beneficiar d'aquesta nova iniciativa, que compta amb un pressupost d'1.176.240 euros.

Es posen a disposició 600 cursos de formació amb un mínim de 25 hores per curs, en funció de les especialitats.


Pla d'alfabetització i formació digitals a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona

Aquest nou projecte, que es durà a terme en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, té l'objectiu de fomentar l'alfabetització i la formació digitals en competències bàsiques dirigides a persones en atur.

Amb un pressupost de 550.000 euros, aportats per ambdues institucions, el Pla d'alfabetització i formació digitals oferirà recursos formatius a unes 10.000 persones el 2009 utilitzant la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona.

El Pla d'alfabetització i formació digitals consisteix en la posada a disposició de les persones en atur d'un servei d'alfabetització i formació bàsica digital. La col·laboració del Departament de Treball amb la Diputació de Barcelona permetrà que unes 10.000 persones en atur puguin rebre formació digital amb programes d'unes 30 hores de durada.

Un total de 47 biblioteques de la Diputació de Barcelona (24 a la ciutat de Barcelona i 23 a la província de Barcelona) disposen d'aules multimèdia amb ordinadors on les persones desocupades podran rebre la formació per part dels monitors de les aules aportats pel Servei d'Ocupació de Catalunya, i prèviament formats entre les persones aturades.

Cada biblioteca realitzarà dues programacions mensuals on els monitors ajudaran a l'alfabetització i formació digitals de les persones en situació d'atur. L'elaboració de currículums vitae, l'accés als serveis públics i als recursos de formació on line, i la utilització de la xarxa d'Internet per a la recerca de feina són algunes de les competències que podran aprendre des d'aquests equipaments culturals.


100 milions d'euros en crèdits de formació pel treball

Per completar l'oferta formativa ocupacional del Govern es destinen 100 milions d'euros per facilitar préstecs, sense interessos, a les persones desocupades que vulguin millorar la seva formació i necessitin finançament perquè no disposen dels recursos econòmics suficients. Al voltant d'un mínim de 16.000 persones es poden beneficiar del préstecs.

Les persones en situació d'atur poden demanar el "crèdit formació pel treball" a les Oficines de Treball amb l'objectiu de millorar la seva formació, la qual cosa els permetrà estar més ben preparades per accedir amb més facilitat a un lloc de treball el més aviat possible.

En concret, les persones que es podran beneficiar del "crèdit formació pel treball" són les que estiguin en situació d'atur inscrites en el Servei d'Ocupació de Catalunya un mes abans del moment de sol·licitar el préstec i els ho hagi prescrit una persona orientadora de les Oficines de treball, arran de la detecció d'una necessitat formativa que es cobrirà amb la realització de la formació sol·licitada.

Aquesta necessitat formativa no ha d'estar coberta per altres tipus de formació específica gestionada pels serveis públics d'ocupació. Per tal d'accedir al "crèdit formació pel treball", la persona en situació d'atur s'haurà d'adreçar a la persona orientadora de qualsevol de les 70 Oficines de Treball, qui, en el marc d'un procés d'assessorament personalitzat, analitzarà el seu cas amb les diferents opcions de formació. A partir d'aquest moment, la persona aturada podrà signar un compromís per dur a terme un Pla personal de recerca de feina. D'acord amb aquest Pla, la persona orientadora prescriurà el tipus de formació més adient per a la seva millora professional així com una proposta d'itinerari a seguir.


Fins a 6.000 euros de crèdit sense interessos

Les persones en situació d'atur que sol·licitin el "crèdit formació pel treball" i s'hagin compromès a portar a terme el Pla dissenyat per la persona orientadora de les Oficines de Treball, podran disposar d'una quantitat mínima de 1.000 euros i màxima de 6.000 euros per a la realització de la formació.

La quantitat del préstec serà, com a màxim, del 100% del cost del curs més un 10% per a despeses de material o altres relacionades amb l'assistència i realització de l'acció formativa. El préstec es disposarà en el moment de signatura del contracte amb les entitats bancàries col·laboradores. El Servei d'Ocupació de Catalunya ingressarà directament en el compte corrent del centre docent que imparteixi la formació la quantitat corresponent al cost del curs. El 10% restant serà ingressat en el compte corrent de la persona beneficiària del préstec. El tipus d'interès del préstec és del 0%. La data límit per sol·licitar el "crèdit formació pel treball" és el 30 de setembre de 2009.


Formació per a persones aturades
Tipologia Pressupost Persones beneficiàries Accions
TOTAL 205.321.364 euros 176.123 9.056
Formació en activitats que generin ocupació Formació oferta 70.000.000 euros 100.000 6.667
Prioritaris i emergents 24.595.124 euros 12.110 846
Formació CIFO 9.000.000 euros 8.013 533
Formació virtual 1.176.240 euros 30.000 600
Pla alfavetització digital 550.000 euros 10.000 410
Crèdit formació 100.000.000 euros 16.000  

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya