Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern destina 30 milions d'euros a subvencionar serveis educatius per a alumnes i famílies
Dimarts, 10 de març de 2009

El Govern destina 30 milions d'euros a subvencionar serveis educatius per a alumnes i famílies

  • Aprova ajuts per a l'acollida i aprenentatge del català de nouvinguts, per a l'escolarització d'alumnes amb necessitats educatives específiques i perquè els centres puguin organitzar activitats abans de començar les classes al matí

  • Entre les subvencions aprovades, hi ha 15 milions d'euros per proveir de material informàtic els centres educatius

  • També impulsa la construcció del CEIP Sant Just de Santa Coloma de Gramanet, que escolaritzarà 450 alumnes


El Govern ha aprovat avui destinar un total de 30 milions d'euros a subvencionar diversos serveis i ajuts educatius per a alumnes i per a les seves famílies. Amb aquests recursos es finançaran les activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques que assisteixen als centres educatius concertats, els professionals que donen suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana per part d'alumnat nouvingut, i el servei d'acollida matinal que organitzen els centres per atendre els alumnes abans que comencin les classes al matí.

Concretament, el Govern destinarà 6,4 milions d'euros a la subvenció d'activitats complementàries de l'alumnat de centres privats concertats amb necessitats educatives específiques. Aquestes subvencions s'atorgaran als centres sempre que escolaritzin un nombre d'alumnes superior al nombre d'aules que té o bé quan el nombre d'alumnes a l'educació infantil sigui igual o superior al doble d'aules concertades en aquesta etapa. La dotació serà de 600 euros per alumne matriculat d'educació infantil o primària, i de 300 en el cas de l'educació secundària obligatòria. Aquest ajut garantirà que el centre presti les activitats complementàries a aquest alumnat de forma totalment gratuïta, més enllà de que siguin gratuïtes les hores lectives que s'hi imparteixen.

El Govern també ha aprovat finançar amb 1,8 milions d'euros la retribució d'hores del professorat que ofereix suport a l'acollida i l'aprenentatge de la llengua catalana als alumnes nouvinguts; és a dir, aquells que s'han incorporat des del setembre de l'any 2007. Aquesta subvenció es destina als centres concertats que no disposin de professorat addicional per donar suport als alumnes nouvinguts i que escolaritzin un mínim de 9 alumnes en aquesta situació. A més, el centre ha de disposar d'un pla d'acollida i integració per a tot l'alumnat, i haurà d'organitzar i dur a terme cursos de suport a l'acollida de 150 hores per a l'alumnat nouvingut.


Acollida matinal i equipaments informàtics als centres educatius

El Govern també ha aprovat avui una partida d'1,8 milions d'euros per donar suport a l'acollida matinal d'alumnes i una altra de 15,3 milions euros per a proveir els centres educatius públics del material TIC entre els anys 2009 i 2014. Aquest material informàtic es subministrarà a cada centre en format de renting durant els propers cinc cursos.

Els ajuts de suport a l'acollida matinal tenen com a objectiu reduir el cost que té per a les famílies que el centre organitzi activitats abans de començar les classes al matí que permetin als alumnes entrar abans al centre educatiu. En total, el Govern hi destina més d'1,8 milions euros, dels quals 60.000 euros es destinaran als ajuntaments que gestionin activitats d'acollida matinal, i la resta als centres en què les organitzen les associacions de mares i pares (AMPA).

Aquestes activitats han de tenir un caràcter lúdic, artístic o esportiu i en qualsevol cas han d'estar controlades per personal acreditat. Això vol dir que els monitors a càrrec d'aquestes activitats han de ser majors de 18 anys i han de comptar amb un dels següents títols: diploma de monitor de lleure infantil i juvenil, director de lleure infantil i juvenil, tècnic superior en animació sociocultural, tècnic superior en integració social, tècnic superior en educació infantil i aquells que estiguin reconeguts com a equivalents. També podran ser monitores les persones que acreditin una capacitació provada per l'experiència adquirida al llarg dels anys.

En aquest cas, el Govern donarà un ajut de 1.500 euros per cada grup de 20 alumnes que participin del servei d'acollida matinal. Caldrà un monitor per cada un d'aquests grups, i serà el consell escolar en el cas dels centres públics, i el titular en el cas dels centres concertats els qui prenguin la decisió d'oferir o no el servei d'acollida matinal.


Nou CEIP a Santa Coloma de Gramenet

D'altra banda, el Govern ha aprovat invertir 4,8 milions d'euros per a la construcció del nou centre d'educació infantil i primària Sant Just de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). El centre, de dues línies (dues aules per curs), comptarà amb una superfície construïda de més 5.000 metres quadrats i escolaritzarà 450 alumnes.

La construcció del nou centre es farà mitjançant un conveni amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, segons el qual el Departament d'Educació es fa càrrec de les despeses de redacció del projecte i de construcció del centre, així com d'emetre l'informe tècnic, mentre que l'Ajuntament serà l'encarregat de revisar i aprovar el projecte i de fer-ne el seguiment de les obres.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya