Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern impulsa un conjunt de mesures per donar suport als emprenedors i a la formació dels aturats
Dimarts, 3 de març de 2009

El Govern impulsa un conjunt de mesures per donar suport als emprenedors i a la formació dels aturats

  • Es posa en marxa el Pla Qualifica't de formació professional en sectors emergents a les persones en atur, que podran formar-se en 60 instituts públics

  • El programa Avalis emprèn és un nou producte que facilitarà l'accés al crèdit de projectes d'empresa i microempreses per un valor global de 37,5 milions d'euros

  • Enguany es preveu també destinar 12,8 milions d'euros en ajuts per a autònoms


El Govern ha analitzat avui un conjunt de noves mesures destinades a pal.liar els efectes de la crisi que, en aquesta ocasió, van dirigides a donar suport a les persones emprenedores, als autònoms i a fomentar la formació pels desocupats. Aquests instruments, que se sumen al conjunt de mesures que ja estan en marxa, tenen com a objectiu afavorir la formació d'aquells qui s'han quedat sense feina, millorar el suport financer per als projectes empresarials, en especial els de nova creació, i pels treballadors autònoms. Amb aquestes noves iniciatives, el Govern dóna compliment a l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la millora de la competitivitat de l'economia catalana.


Pla Qualifica't

El Departament de Treball i el d'Educació impulsaran conjuntament el Pla Qualifica't amb l'objectiu de millorar la qualificació de les persones que es troben en situació d'atur, prenent com a punt de partida les competències assolides al llarg de la seva vida laboral. El Pla també pretén incrementar el nivell d'ocupació i afavorir la mobilitat professional de les persones en atur. El Pla Qualifica't utilitzarà la xarxa de 184 orientadors professionals del Servei d'Ocupació de Catalunya que assessoren a les persones que es troben en atur. Com a novetat principal, la iniciativa preveu que les persones desocupades es puguin derivar, no només a la formació ocupacional, sinó també a la formació reglada en 60 instituts d'ensenyament secundari.

Aquests instituts oferiran formació de sectors emergents i activitats que generen ocupació com són l'atenció a les persones i les llars, l'atenció sociosanitària, l'educació, les activitats relacionades amb l'atenció i la protecció del medi ambient, les energies renovables, les noves tecnologies de la informació i la comunicació, el desenvolupament d'infraestructures de transport i comunicacions, inclosa la logística. S'ha estimat que durant aquest any el creixement d'aquests sectors pot suposar la creació de més de 97.000 llocs de treball al conjunt de Catalunya.

Els instituts faran formació en competències transversals que poden afegir valor tant a qualsevol d'aquests sectors emergents com al conjunt de l'estructura econòmica, com l'aprenentatge d'idiomes, les competències relacionades amb la utilització de les noves tecnologies i les capacitats de gestió i comercials, entre d'altres.

Una altra de les novetat impulsades és que els departaments de Treball i d'Educació, reconeixeran amb un títol l'experiència laboral de les persones al llarg de la seva vida, sempre i quan ho puguin acreditar. En una primera fase s'oferiran serveis d'acreditació de competències professionals relacionades amb un total de 31 títols de Formació Professional reglada. Entre aquests títols es troben, per exemple, el de tècnic en gestió administrativa, en explotació de sistemes informàtics, en cuina, en pesca i transport marítim, en jardineria, en farmàcia, en secretariat i en educació infantil.

Per a la primera fase d'aplicació, el nombre de beneficiaris del Pla Qualifica't és de 6.000 persones.

El govern també està posant en marxa tot un seguit de mesures per ajudar als emprenedors i als autònoms a fer front a les dificultats econòmiques actuals. Entre les mesures cal destacar:


Avalis emprèn

Avalis emprèn és una nova mesura que té com a objectiu facilitar l'accés al crèdit per a nous projectes d'emprenedoria i microempreses (de 0 a 3 anys). Aquest nou instrument financer, que estarà disponible el mes de maig, l'estan elaborant conjuntament els departaments de Treball, d'Economia i Finances i d'Innovació, Universitats i Empresa i la societat de garantía recíproca Avalis.

L'objectiu d'aquest producte és facilitar l'accés al finançament d'aquells projectes d'empresa i d'empreses que ja estan constituïdes -però que estiguin dins dels tres primers anys d'activitat-, que tot i que són viables, no poden accedir al finançament bancari ordinari per la manca de liquiditat en els mercats financers.

Aquest producte consisteix en un ajut de la Generalitat que concedeix a les persones emprenedores el dipòsit de l'aval per accedir al finançament requerit (4%). Enguany i en una primera fase es destinaran 1,5 milions d'euros, ampliables, que permetran avalar operacions per un import global de 37,5 milions d'euros i que beneficiaran al voltant de 1.200 persones.

L'Avalis emprèn permetrà finançar operacions de fins a 100.000 euros i amb un màxim del 90% de l'import de la inversió. En el cas que la inversió sigui d'immobles, l'import màxim avalable serà del 50%. Els tipus d'actius finançables seran actius fixes i circulant, sempre i quan no sobrepassi el 40% del total a finançar.

Demanar aquest ajut serà compatible amb altres préstecs i productes financers.


Ajuts per a la promoció de l'ocupació autònoma

El Departament de Treball dóna suport als treballadors autònoms a través d'una ordre d'ajuts de 12,8 milions d'euros per aquest any que pot beneficiar prop de 3.000 persones. Aquestes subvencions, que podran demanar-se en 15 dies, estan incloses dins del Pla Inicia, un projecte de suport a les persones emprenedores i l'autoocupació a Catalunya 2008-2010 amb l'objectiu de potenciar la creació de més i millors empreses.

Per tal d'adaptar aquests ajuts a l'actual situació econòmica, el Departament de Treball ha introduït dues novetats en aquesta nova convocatòria. La primera és l'increment del 70% de la subvenció mitjana que reben les persones beneficiàries dels ajuts i la segona és que enguany és oberta a totes les persones que estan desocupades.

Durant l'any 2008 més de 2.000 persones es van beneficiar dels 8,3 milions d'euros que es van destinar per aquesta ordre.


Treball Autònom Afiliació al RETA Afiliació al RETA / població ocupada
Catalunya 578.098 17%
Espanya 3.319.188 16.7%

L'ordre d'enguany es divideix en 3 grans línies:


a) Subvenció per a l'establiment de persones aturades com a persones treballadores autònomes

L'objectiu d'aquesta primera línia és facilitar a les persones desocupades l'inici de l'activitat com a treballadors autònoms o per compte propi. La subvenció per a persones aturades en general és de 4.000 euros; per a joves en atur de 30 anys o menys és de 4.500 euros; per a dones en atur és de 5.000 euros; per a persones aturades amb discapacitat, és de 8.000 euros i si són dones discapacitades aquest ajut creix fins a 9.000 euros. Si són dones víctimes de violència de gènere les subvencions s'incrementaran en un 10%.


b) Subvenció per assistència tècnica

Aquest ajut és per finançar parcialment la contractació, durant la posada en marxa de l'empresa, dels serveis externs necessaris per a la millora de l'exercici de l'activitat empresarial en les àrees d'organització, comercialització, producció, finançament o altres i especialment les accions destinades al foment de les agrupacions empresarials i les col.laboracions entre persones treballadores autònomes.

L'import de la subvenció arriba fins el 75% del cost del servei prestat, amb un màxim de 1.000 euros. Si els serveis que necessiten fomenten les agrupacions empresarials i les col·laboracions entre persones autònomes, la quantitat a rebre pot arribar fins el 75% amb un màxim de 5.000 euros.


C) Subvenció financera

Aquest ajut és per si la persona autònoma ha obtingut un préstec d'una entitat financera per invertir en la creació i posada en marxa d'una activitat, pot accedir a aquesta subvenció per reduir els interessos. La subvenció, que no pot superar els 3.000 euros, pot reduir fins a 4 punts el tipus d'interès fixat per l'entitat financera que concedeix el préstec.

Altres mesures de suport a empreses

  • Pòlissa de crèdit per finançar el circulant: En un context de crisi com l'actual moltes empreses tenen grans dificultats per a finançar el seu circulant i poder iniciar i/o seguir desenvolupant la seva activitat amb normalitat. Aquesta iniciativa, que ja està en marxa, avala fins al 50% de l'import de les pòlisses de crèdit a termini de 3 anys de fins a 500.000 euros, i permetrà des de fer front a la compra de mercaderies fins a satisfer les obligacions més immediates.
  • Nosaltres Empresàries: El Govern impulsarà aquest any el projecte pilot Nosaltres Empresàries que vol donar suport a la creació de més i millors empreses per part de dones. L'objectiu d'aquesta iniciativa és aconseguir que les 30 empreses participants optimitzin les seves estratègies de creixement empresarial. Per aconseguir-ho el Departament els hi facilitarà formació en habilitats, assistència tècnica a través de coaching i mentoring. Així mateix, també hi hauran espais d'inversió on es trobaran amb possibles inversors que podran finançar els seus projectes.

Context actual a Catalunya

Catalunya té un teixit empresarial ampli i dinàmic amb una taxa d'activitat emprenedora (8,4%) per sobre de la mitjana espanyola (7,6%) i europea (5,5%), segons dades de l'estudi GEM 2007. Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a inicis del 2008 Catalunya comptava amb un teixit empresarial format per 626.020 empreses, el que representava un increment del 2,2% respecte l'any anterior.

En el cas de les persones treballadores autònomes a Catalunya, l'any 2008 va acabar amb 578.098 persones afiliades al Registre Especial de Treballadors Autònoms, el que representa el 17% de la població ocupada.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya