Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern destina 25 milions d'euros en préstecs per a l'expansió de les petites i mitjanes empreses comercials catalanes
Dimarts, 17 de febrer de 2009

El Govern destina 25 milions d'euros en préstecs per a l'expansió de les petites i mitjanes empreses comercials catalanes

  • La línia de préstec, anomenada ICF-CreixComerç, dóna suport a aquelles empreses que volen renovar o ampliar el negoci

  • La iniciativa la promouen el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, que aportarà ajuts econòmics, i l'Institut Català de Finances, que en facilitarà el finançament creditici


El Govern ha acordat renovar i ampliar la línia de préstecs ICF-CreixComerç, dotada amb 25 milions d'euros, per fomentar l'expansió de les petites i mitjanes empreses comercials de Catalunya. Aquests crèdits estan destinats a l'obertura de nous establiments comercials a Catalunya i la renovació i remodelació dels ja existents, el desenvolupament d'iniciatives logístiques per a la millora de les funcions d'aprovisionament i distribució, l'expansió comercial fora de Catalunya o l'adquisició d'establiments o cadenes de distribució. A més, en aquesta convocatòria podran accedir a finançament per les necessitats de circulant que complementin les inversions en actius fixos.

ICF-CreixComerç s'adreça tant a iniciatives individuals com col·lectives en el seu sector, tant a Catalunya com a l'exterior. Per aquest motiu, poden optar a aquestes línies de finançament:

  • Petites i mitjanes empreses comercials detallistes amb projectes d'inversió, tant a Catalunya com fora, que tinguin com a mínim cinc punts de venda oberts al públic, per al creixement de la seva xarxa comercial.
  • Petites i mitjanes empreses, amb projectes d'inversió per a la comercialització detallista de productes de marca pròpia. Aquesta expansió es podrà fer tant a Catalunya com fora de Catalunya.
  • Petites i mitjanes empreses de serveis, que hagin iniciat l'aplicació d'un pla sectorial amb la col·laboració de l'Agència per a la Promoció del Comerç del COPCA.

En els tres casos, els beneficiaris hauran de complir com a requisits tenir seu social a Catalunya, tenir una facturació de 50 milions d'euros com a màxim i que siguin empreses sòlides i amb un projecte d'inversió viable, a criteri de l'Institut Català de Finances (ICF).


Finançament de fins el 80%

Pel que fa a les condicions de préstecs, aquests no podran excedir del 80% de la inversió a realitzar, IVA exclòs, amb un mínim de 300.000 euros i un màxim de 5 milions d'euros. Si el projecte ho requereix, l'import del préstec podrà superar el límit anterior, però en el límit de la línia computarà com a màxim per 5 milions d'euros i l'ajut de l'Agència per a la Promoció del Comerç del COPCA s'aplicarà també sobre aquest import. El termini d'amortització i carència es fixarà d'acord amb les característiques del projecte finançat, amb un límit de 12 anys, amb dos de carència inclosos. En el cas d'immobles, el límit podrà arribar fins als 20 anys, també amb dos de carència. L'Agència per a la Promoció del Comerç del COPCA, aportarà un ajut equivalent al 4% de l'import efectivament disposat del préstec, el doble que fins ara. L'ICF carregarà l'ajut en un sol pagament una vegada disposat tot el préstec, l'abonarà al compte del client i l'aplicarà a reduir el principal del préstec. L'ICF informarà trimestralment el responsable de la Gestió Econòmica de l'Agència per a la Promoció del Comerç del COPCA dels càrrecs efectuats contra aquest fons per aquest motiu.


Tramitació dels préstecs

Pel que fa a la tramitació del finançament, el beneficiari sol·licitarà el préstec a l'ICF a través d'una sol·licitud que podrà obtenir al web de l'ICF o al de la Direcció General de Comerç, i adjuntarà la documentació que s'hi relaciona, així com altra informació d'interès a criteri de l'ICF.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya