Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern aprova el Decret que regula els estudis a les Escoles Oficials d'Idiomes
Dimarts, 13 de gener de 2009

El Govern aprova el Decret que regula els estudis a les Escoles Oficials d'Idiomes

  • L'alumne que superi el cinquè curs assolirà la competència estàndard de la Unió Europea

  • El nombre d'alumnes matriculats a les Escoles oficials d'idiomes de Catalunya ha augmentat un 33% en els últims cinc anys i ha arribat als 53.449

El Govern ha aprovat avui el nou Decret regulador dels ensenyaments que s'imparteixen a les 42 escoles oficials d'idiomes de Catalunya. Aquesta nova normativa, que desenvolupa la Llei orgànica d'Educació, permet que la superació dels cursos de les Escoles Oficial d'Idiomes de Catalunya assoleixin el grau de competència corresponent que marca la Unió Europea.

Per aquest motiu, s'han aprovat els següents canvis:

  1. L'alumne podrà obtenir un certificat després del segon curs, en comptes de finals del tercer curs com succeïa fins ara.
  2. Els estudis d'idiomes passen de tenir una estructura basada en un cicle elemental i un de superior, a una basada en un nivell bàsic (dos cursos), un d'intermedi (un curs, dos per als idiomes amb un alfabet diferent del català) i un d'avançat (dos cursos que podran ser tres en el cas de l'àrab, el japonès i el xinès).
  3. Després del cinquè curs es podran fer cursos d'especialització en l'idioma.
  4. Al final de cada cicle l'alumne aconseguirà un certificat.
  5. Per a la superació dels nivells intermedis i avançat no n'hi haurà prou amb l'avaluació positiva del curs, s'haurà de superar una prova específica abans de l'estiu.
  6. Hi haurà equivalència de nivells amb el sistema de la Unió Europea, de manera que el grau de competències que s'aconsegueix després segon, el tercer i el cinquè curs de les EOIs, correspondrà als nivells A-2, B-1 i B-2 del Marc Comú de Referència per a les Llengües del Consell d'Europa. En el cas dels cursos d'especialització, aquests es correspondran amb els nivells C-1 i C-2 de la UE.
  7. La norma aprovada avui estableix que cada curs tindrà un mínim de 130 hores lectives, i que podran inscriure's a les EOI els majors de 16 anys, o els majors de 14 anys sempre que cursin un idioma diferent al que estudien com a primera llengua estrangera a l'Educació Secundària Obligatòria. També permet la matrícula lliure (sense assistència a classe) per a fer l'examen dels cicle intermedi i de l'avançat.
Alumnat de les Escoles Oficials d'Idiomes

Actualment, les 42 Escoles Oficials d'idiomes de Catalunya compten amb 53.449 alumnes, dels quals 45.601 són alumnes oficials de classes presencials, 3.025 són alumnes oficials via telemàtica i 4.823 són alumnes que es presenten per lliure. El nombre de docents que hi treballen és de 693.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya