Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern aprova un paquet de mesures extraordinàries en l'àmbit de l'habitatge per fer front a la crisis
Dimarts, 23 de desembre de 2008

El Govern aprova un paquet de mesures extraordinàries en l'àmbit de l'habitatge per fer front a la crisis

 • Avançarà el 60% de les subvencions de rehabilitació d'habitatges i d'edificis d'habitatges per tal de facilitar-ne el finançament

 • També comprarà edificis d'habitatges del mercat lliure per reconduir-los cap a l'habitatge protegit i incrementar així l'oferta d'habitatge social

 • Garantirà els préstecs als compradors d'habitatges protegits, comprometent-se a comprar els habitatges de les llars que no puguin pagar la hipoteca, i destinant l'habitatge novament al mercat d'habitatge protegit

 • S'està estudiant concedir una moratòria en el pagament de les hipoteques

 • L'Institut Català de Finances oferirà una línia de préstecs per al finançament de promocions d'habitatges de lloguer protegit i una altra per al finançament d'operacions de compra o urbanització de sòl per a promocions d'habitatge protegit

El Govern ha aprovat avui un paquet de sis mesures extraordinàries en l'àmbit de l'habitatge per fer front a les conseqüències que està tenint la crisi per a les famílies i les empreses. Unes conseqüències que estan provocant necessitats en el finançament de la rehabilitació, també dificultats en el finançament dels excedents de l'habitatge protegit, que les famílies tinguin problemes per pagar l'habitatge on viuen i un agreujament de la situació de les empreses promotores. Les mesures són les següents:

 1. Avançament de les subvencions a la rehabilitació. El Govern avançarà fins al 60% de les subvencions aprovades en les convocatòries 2006, 2007 i 2008, mantenint en reserva el 40% restant per fer-lo efectiu en el moment de la presentació dels certificats finals d'obra. Igualment, concedirà bestretes del mateix import en les convocatòries d'ajuts de l'any 2009, a mesura que es vagin resolent.
 2. Compra d'edificis d'habitatges per part de l'Incasòl. L'opció de compra serà per a 500 habitatges, ja construïts o en construcció, ampliable en funció de la dinàmica inicial i amb autorització del Govern. Aquesta mesura suposa un estalvi del 92% en temps, i del 98% en cost, per a l'Administració de la Generalitat, pel que fa a l'obtenció clàssica d'habitatge protegit que és la promoció. El preu de compra i venda serà com a màxim el de l'habitatge protegit de règim general. El concurs públic prioritzarà els habitatges, segons les zones geogràfiques, el preu d'oferta, el grau de demanda i la qualitat de la construcció.
 3. Programa excepcional i transitori de garantia de risc de les entitats financeres en les vendes i adjudicacions d'habitatges amb protecció oficial en el període 2009. La Generalitat dóna garantia a les entitats financeres per a la concessió de préstecs als compradors d'habitatges protegits, comprometent-se a tornar a comprar els habitatges protegits de les llars que entrin en morositat. L'opció de recompra pot ser tant per al propietari-deutor com per a l'entitat financera durant el procés d'execució judicial de l'embargament. Els habitatges comprats es tornaran a posar en el mercat de l'oferta protegida i seran per a les famílies que estan en llista d'espera d'un habitatge protegit.
 4. Estudi de la concessió d'una moratòria en el pagament de préstecs per a les llars que tinguin problemes de pagament de les hipoteques. El Govern està estudiant ampliar la proposta de l'Estat de donar cobertura financera en el pagament de la hipoteca per a les famílies que entrin en situació d'atur. Aquesta proposta estatal és per a hipoteques de fins a 170.000 euros, a les quals es concedirà una moratòria del 50% de les quotes fins al desembre de 2010, amb un màxim de 500 euros, a través de préstecs a retornar a l'Administració a partir del 2011 i durant un màxim de10 anys. Atès que a l'Estat l'import mitjà dels préstecs hipotecaris és de 140.000 euros i a Catalunya puja fins als 180.000, el Govern estudia ampliar a Catalunya el ventall de possibles llars beneficiàries de la cobertura pública fins a les que tenen hipoteques de 220.000 euros.
 5. Préstecs de l'Institut Català de Finances per al finançament de promocions de lloguer protegit. L'ICF subscriurà un conveni amb el Ministeri d'Habitatge per a la concessió de préstecs preferencials per un import inicial de 100 milions d'euros.
 6. Préstecs de l'Institut Català de Finances per al finançament d'operacions de compra o urbanització de sòl per a promocions d'habitatge protegit. Mitjançant un conveni ja signat entre el Departament d'Economia i Finances i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, l'ICF ha obert una línia de finançament de 100 milions d'euros, per a inversions en compra i urbanització de sòl destinat a promoure habitatge protegit de lloguer o de compra, i per al finançament d'inversions de promoció d'habitatge protegit de lloguer.

Encaix amb les 42 mesures de dinamització econòmica i el Pacte nacional per a l'habitatge

Les mesures aprovades avui i les que ja ha anat aprovant el Govern en matèria d'habitatge, durant aquest any, responen al compromís adoptat pel Govern, l'abril passat, quan va presentar un paquet de 42 mesures per dinamitzar l'economia i donar suport als sectors socials més afectats per la crisi.

En l'àmbit de les polítiques de promoció i millora de l'accés a l'habitatge, el document ja parlava del finançament de sòl per a habitatge protegit, tant dins de les Àrees Residencials Estratègiques com de les reserves urbanístiques obligatòries de sòl per a habitatge protegit. També incloïa la millora del finançament de la promoció d'habitatge protegit de venda i de lloguer; de la posada en marxa de l'Avalloguer (uns 2.200 contractes fins a finals de novembre); la nova figura de l'habitatge concertat (fins ara, hi ha 1.301 sol.licituds a tot Catalunya) i el lloguer amb opció de compra amb finançament protegit i ajut públic als compradors (aprovat tot el juliol); i el reforç de les subvencions i préstecs-bestreta per a la rehabilitació. Totes aquestes mesures, alhora, estan previstes en el Pacte nacional per a l'habitatge 2007-2016.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya