Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern aprova un Pla per promoure l'alimentació i l'agricultura ecològiques pel període 2008-2012
Dimarts, 25 de novembre de 2008

El Govern aprova un Pla per promoure l'alimentació i l'agricultura ecològiques pel període 2008-2012

  • L'objectiu fonamental d'aquest Pla d'Acció és el de promoure les produccions i el consum de productes i aliments ecològics a Catalunya

  • El Pla inclou 105 actuacions i compta amb un pressupost de 37 milions d'euros

El Govern ha aprovat avui el Pla d'Acció per a l'alimentació i l'agricultura ecològiques per al període 2008-2012. Aquest pla inclou un total de 105 actuacions i compta amb un pressupost de gairebé 37 milions d'euros.

L'objectiu fonamental d'aquest Pla d'Acció és el de promoure les produccions i el consum de productes i aliments ecològics a Catalunya, aprofitant les bones perspectives i comportament d'aquest sector en els darrers anys, els beneficis socials i ambientals que aporta aquest sistema de producció i la qualitat dels productes obtinguts.

Catalunya va estar pionera, dins de l'Estat espanyol, en la introducció i desenvolupament de les produccions agroalimentàries ecològiques. Des dels anys 70, el sector ecològic català ha anat guanyant capacitat productiva i l'oferta s'ha anat incrementant i diversificant. Així mateix, la indústria agroalimentària ecològica catalana es manté puntera a nivell estatal, tant en relació al número d'empreses elaboradores, com per la diversificació de les seves activitats.

Actualment hi ha en territori català 60.095 ha de producció ecològica, que significa un 5% del total de la superfície total. A més, hi ha 139 explotacions ramaderes beneficiàries de ramaderia ecològica. Fruit d'això, el Consell Català de Producció agrària ecològica haurà certificat aquest 2008 més de 1.000 productes.

El Pla d'Acció que es presenta és una eina que pretén ajudar de forma transversal a millorar la situació i superar els problemes que dificulten un major creixement de les produccions i el consum dels aliments ecològics. Aquest instrument estableix els objectius estratègics següents:

  1. Foment de la informació i el consum: Fomentar el consum d'aliments ecològics, especialment de producció local i en circuïts curts de distribució, mitjançant la formació i informació del consumidor.
  2. Foment de les produccions: Promoure una agricultura i ramaderia el més respectuosa amb el medi ambient possible, que cuidi l'entorn i fomenti la biodiversitat, que eviti contaminacions en sòls i aigües; que mantingui les varietats tradicionals i que tingui especial cura pel benestar animal.
  3. Foment del sector: Reforçar les estructures del sector professional de l'alimentació ecològica mitjançant polítiques que n'incrementin la competitivitat i les seves possibilitats comercials, i que afavoreixin el desenvolupament d'iniciatives lligades al territori i als valors socioculturals.
  4. Foment de la qualitat: Fomentar un sistema de producció certificada d'aliments de qualitat, mitjançant processos i normes que ajudin a conservar les virtuts organolèptiques, nutricionals i de seguretat, i amb garanties de traçabilitat des del productor fins al consumidor.
  5. Foment de la innovació: Endegar i potenciar línies de recerca orientades estudiar les virtuts dels productes ecològics i a establir i transmetre els coneixements necessaris per a poder obtenir productes i aliments ecològics en les nostres condicions, i formar professionals amb competència tècnica en aquest sistema de producció.
  6. Foment de les polítiques: Reconèixer l'interès general del sistema ecològic de producció potenciant polítiques integrals i transversals de foment i creant i reforçant les estructures tècnico-administratives per dur-les a terme.

Aquests objectius estratègics es desenvolupen a través d'una sèrie d'objectius operatius dins de cada objectiu estratègic, que són molt més específics i defineixen l'horitzó on es vol arribar el 2012 mitjançant el desenvolupament de les 105 actuacions concretes que formen el Pla d'Acció.

Entre les actuacions aprovades podem destacar l'establiment d'una campanya de promoció institucional dels aliments ecològics, la primera fase de la qual s'està realitzant aquests dies, l'elaboració d'un baròmetre de percepció i coneixement dels aliments ecològics entre la població catalana, i un llarg etcètera que podreu consultar accedint al nou web temàtic de la producció agroalimentària ecològica dins del portal institucional gencat.cat, en l'adreça http://www.gencat.cat/dar/eco/.

L'elaboració d'aquest Pla d'Acció la va acordar el propi Govern a proposta del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR). La consecució del Pla ha estat al càrrec d'un Grup Interdepartamental liderat per DAR on també han participat representants dels departaments de la Presidència; Economia i Finances; Educació; Salut; Innovació, Universitats i Empresa, i Medi Ambient i Habitatge.

Aquest Grup Interdepartamental va crear una Taula de participació social, amb representants del sector interessat en la producció d'aliments ecològics, com a òrgan de participació on s'han explicat i consultat les propostes d'actuació.


El consum d'aliments ecològics: una demanda a l'alça

Gairebé la meitat de la població catalana, un 48,1%, ha consumit alguna vegada aliments ecològics, si bé només 1/3 part ho fa com a mínim alguna vegada al mes, concretament, un 22% ho fa amb freqüència setmanal.

La motivació principal per la compra d'aliments ecològics és la salut (57%) per damunt del gust, la qualitat o raons mediambientals, mentre que els principals motius adduïts per al no consum d'aliments ecològics, per aquells que els coneixen, són el preu excessiu i la difícil localització del punt de venda, entre d'altres qüestions.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya