Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern impulsa les cures pal·liatives per millorar l'atenció als pacients terminals o en fases avançades de malaltia
Dimarts, 14 d'octubre de 2008

El Govern impulsa les cures pal·liatives per millorar l'atenció als pacients terminals o en fases avançades de malaltia


  • El Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat i Consum signaran un acord per implantar l'estratègia de cures pal·liatives del Sistema Nacional de Salut

  • Ambdues administracions destinaran més d'un milió d'euros a finançar les activitats que preveu el Conveni

  • A Catalunya, al llarg del 2007, un total de 21.129 pacients van ser atesos per serveis sanitaris específics de cures pal·liatives

El Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat i Consum signaran un acord per impulsar la implantació de les cures pal·liatives mitjançant activitats formatives, informatives, d'investigació i de sistemes d'informació. Després s'avaluarà l'impacte d'aquestes activitats i es presentaran els resultats al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Les activitats previstes en aquest conveni tenen un cost d'un milió d'euros, dels quals el Ministeri de Sanitat i Consum n'assumeix un 70%, i el Departament de Salut aporta el 30% restant.

Els objectius específics d'aquesta estratègia són, entre d'altres, la universalització de les cures pal·liatives, la promoció de la igualtat en el seu accés, la millora del suport a l'entorn familiar, l'atenció als problemes emocionals i al dol, l'impuls del coneixement social sobre les cures pal·liatives i la formació dels que han de donar aquest tipus d'atenció.

Per assolir aquestes fites, l'acord preveu activitats com ara:

  • Desenvolupament de tallers de sensibilització per a professionals sanitaris amb informació dels recursos disponibles en cada moment assistencial.
  • Cursos dirigits als professionals que fan atenció al final de la vida a nivell bàsic i intermedi.
  • Creació d'un fons per a activitats d'investigació sobre línies específiques de cures pal·liatives.
  • Finançament de projectes relacionats amb l'establiment de sistemes d'informació per a la medició d'indicadors de l'estratègia.
  • Finançament del màster en cures pal·liatives a alguns professionals sanitaris.
  • Dues rotacions d'un mes al Regne Unit per a professionals de la sanitat.

Segons dades del CatSalut, durant l'any 2007, es van atendre 21.129 pacients per part de serveis sociosanitaris específics de cures pal·liatives. D'aquest total de persones, 4.609 van ser ateses en els 334 llits de les unitats de cures pal·liatives (UCP), 13.480 van ser ateses pels 73 equips del PADES (Programa d'atenció domiciliària equip de suport) i 3.040 pels professionals de les 23 UFISS de cures pal·liatives (unitat funcional interdisciplinària sociosanitària).


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya