Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern > El Govern consolida la tasca de les entitats que presten serveis socials amb el Pla de suport al Tercer Sector Social 2008-2010
Dimarts, 14 d'octubre de 2008

El Govern consolida la tasca de les entitats que presten serveis socials amb el Pla de suport al Tercer Sector Social 2008-2010


 • El Pla ajuda les entitats del sector a consolidar i professionalitzar la seva estructura per fer front als nous reptes sorgits de l'aplicació de lleis com la de Serveis Socials i de Dependència

 • Estimularà la contractació de personal en un sector amb un gran potencial de creixement que es preveu que generi més de 50.000 llocs de treball en els propers 7 anys

 • El Tercer Sector integra més de 6.300 associacions, fundacions i cooperatives, ocupa més de 52.000 persones i més de 155.000 voluntaris

 • El Govern destinarà 800 milions d'euros al Tercer Sector aquest any


El Govern ha aprovat avui el Pla de suport al Tercer Sector Social per al període 2008-2010, un Pla pioner que vol ajudar les entitats que presten serveis socials a consolidar i professionalitzar la seva estructura per afrontar amb garanties els nous reptes sorgits amb l'aprovació de lleis com la de Serveis Socials i la de la Dependència.

Aquest any el Govern haurà destinat un total de 800 milions d'euros al Tercer Sector, un àmbit que integra més de 6.300 associacions, fundacions i cooperatives d'iniciativa social, que dóna feina a més de 52.000 persones, i que disposa de més de 155.000 voluntaris. Cal recordar que aquest és un sector que atén un milió de persones i gestiona un pressupost anual superior als 900 milions d'euros.

El Govern confia que el Pla ajudi a estimular la contractació de personal en un sector -el dels serveis socials - amb un gran potencial de creixement. El Departament d'Acció Social i Ciutadania calcula que els serveis socials hauran generat el 2015 uns 53.000 nous llocs de treball. La major part seran personal tècnic i auxiliar (treball familiar, assistència personal, geriatria, etc.), però també seran necessàries titulacions mitjanes (treball social, educació social, infermeria i informàtica) i titulacions superiors (psicologia, pedagogia, medicina, sociologia, advocacia, economia i informàtica).


Sumar esforços amb l'experiència de les entitats del sector

El Pla de suport al Tercer Sector Social neix de la voluntat del Govern de sumar esforços i enfortir la relació amb el Tercer Sector Social per millorar els serveis socials gràcies a l'experiència i la importància creixent de les entitats de la societat civil.

El Govern entén que en aquest context era necessària l'elaboració d'un Pla de suport i de caràcter interdepartamental que permeti:

 • Millorar el model de concertació entre el sector públic i el Tercer Sector Social per garantir l'estabilitat financera de les entitats que el formen.
 • Disminuir l'elevat nivell de rotació del personal de les entitats del Tercer Sector, que provoca dificultats per consolidar equips de treball, fet que dificulta garantir la qualitat dels serveis.
 • Professionalitzar el sector.
 • Millorar la capacitat inversora de les entitats per respondre a les demandes de nous equipaments i serveis.
 • Incrementar la representació del Tercer Sector Social en els consells consultius, els òrgans de decisió i els òrgans de participació de les administracions públiques.

A partir d'aquests objectius bàsics, el Pla de suport al Tercer Sector Social 2008-2010 s'estructura en 3 eixos estratègics que incorporen 25 propostes d'actuació. Aquests tres eixos són:


1. Consolidació i creixement

El Pla garanteix l'estabilitat econòmica del Tercer Sector Social. Històricament, la relació entre l'Administració i el Tercer Sector s'ha regit per les subvencions anuals destinades a pagar actuacions concretes. Aquest sistema, però, dificulta la possibilitat de planificar el treball a mitjà termini i impedeix la creació de plantilles estables. Per resoldre aquests problemes, el Pla proposa canviar l'actual model per un altre que fomenti els convenis pluriennals o la contractació de serveis per un mínim de 3 anys.

Paral·lelament, també s'hi incorporen mesures orientades a millorar les capacitats de les entitats del Tercer Sector, l'accés al crèdit, el foment de la innovació i la formació directiva.

Les 13 propostes d'actuació que inclou el Pla són:

 • Extensió del model de compra de serveis mitjançant concerts
 • Actualització dels preus dels serveis dels concerts
 • Extensió del model de finançament pluriennal per a aquelles activitats excloses del model de concert
 • Programa per al suport tècnic a les entitats socials en matèria de planificació, afers jurídics i financers
 • Convocatòries d'ajuts i subvencions per a projectes d'innovació, qualitat i noves tecnologies a les entitats socials
 • Foment de la recerca sobre el Tercer Sector Social
 • Campanya de comunicació sobre el Tercer Sector Social i la recaptació del 0,7% de l'IRPF
 • Reforma de l'actual sistema del 0,7% de l'IRPF
 • Pla de suport a entitats del Tercer Sector Social i a entitats de l'àmbit sociosanitari i associacions de malalts
 • Foment dels acords amb les Obres Socials de les Caixes per a la inversió en el Tercer Sector Social
 • Estudi de la creació d'un Fons de Capital Social i sistemes d'avals
 • Promoció de crèdits tous de les Caixes catalanes i Bancs i d'altres mesures per millorar el finançament de les entitats socials
 • Implantació d'un Registre Únic d'Associacions i Fundacions

2. Recursos humans

Actualment, el 85% de la despesa de les entitats de serveis socials correspon als recursos humans. Per tant, de la millor formació, capacitació i gestió d'aquestes persones en sortirà una major qualitat i atenció als usuaris.

A més, els serveis socials són una de les activitats econòmiques amb més potencial de creixement. Per aquest motiu el Pla preveu incentivar la recerca sobre l'ocupació en el sector, entre altres. Les 7 línies d'actuació proposades són:

 • Campanya de promoció del treball en els serveis socials
 • Estudi sobre l'ocupació en el Tercer Sector Social
 • El Tercer Sector com a nou jaciment d'ocupació: accions de recerca, formació i qualitat en l'ocupació
 • Foment de la contractació de les administracions públiques amb les entitats del Tercer Sector Social
 • Reserva en la contractació de la Generalitat per a entitats socials
 • Acord per a la formació en el Tercer Sector Social
 • Polítiques d'igualtat d'oportunitats en el Tercer Sector Social i en les entitats de voluntariat social
3. Participació

El Tercer Sector Social engloba una part molt significativa de la societat civil organitzada i defensa uns valors de participació que es tradueixen en un alt nombre de voluntaris i socis. Per tant, aquesta representativitat ha de tenir correspondència en la seva inclusió en els òrgans de participació de la Generalitat.

El Pla, en aquesta línia, proposa 5 línies d'actuació:

 • Presència del Tercer Sector Social en els òrgans consultius i de participació de la Generalitat
 • Presència del Tercer Sector Social en els òrgans de participació previstos a la Llei de Serveis Socials
 • Desenvolupament de Plans Locals de suport a les entitats del Tercer Sector Social
 • Foment de la participació de les entitats socials en els Plans d'inclusió dels municipis
 • Foment de la comunicació i la participació interna a les entitats com a eina de cohesió social i territorial

Per vetllar pel desenvolupament del Pla i introduir les millores que calgui es crearà una Oficina Tècnica d'impuls, seguiment i avaluació de les mesures establertes. També s'oferirà assessorament als Departaments en les seves relacions i tasques de suport a les entitats socials.


Compromís amb el Tercer Sector Social

Amb l'aprovació del Pla el Govern referma el seu compromís amb el desenvolupament del Tercer Sector. Un compromís que s'ha reflectit en els pressupostos de la Generalitat dels darrers anys. Així, el 2002 es van destinar 609 milions d'euros al Tercer Sector; 637 milions el 2003; 674 milions el 2004; 699 milions el 2005; i 745 milions el 2006. L'increment de les ajudes al sector ha estat, doncs, d'un 22% en aquest període.

La importància que Acció Social i Ciutadania presta al Tercer Sector Social també queda reflectit en els comptes del Departament. El 2006 les entitats del sector van rebre el 41% del pressupost del Departament, 442 milions d'euros sobre un global de 1.081 milions. Aquests diners es van destinar a concerts, subvencions corrents, ajuts per a la prestació d'acolliment residencial per a gent gran i salut mental i inversions. Properament, la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, signarà un conveni amb la Taula del Tercer Sector que significarà un ajut triennal de 472.000 euros. Aquest ajut ha de servir, entre altres, per seguir el funcionament dels plans d'inclusió social i analitzar la millora del sistema de concertació amb el Tercer Sector.

Paral·lelament, en aquests darrers anys també ha augmentat un 37% el nombre d'entitats del tercer sector beneficiàries dels concerts establerts amb el Govern, que han passat de 187 el 2002 a 251 el 2006. Aquest darrer any la Generalitat va invertir 192.014 euros en concerts amb entitats del Tercer Sector, un 129% més que els 83.877 euros que s'hi van destinar el 2002.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya