Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 16 de setembre de 2008 > El Govern impulsa la inserció laboral de les persones en atur i reforça la funció de les oficines de Treball
Dimarts, 16 de setembre de 2008

El Govern impulsa la inserció laboral de les persones en atur i reforça la funció de les oficines de Treball


  • A principis d'octubre s'incorporaran 184 orientadors laborals i es buscaran de forma proactiva ofertes de treball entre les empreses

  • Ja s'han posat en marxa les primeres Aules de Recerca Intensiva de Feina adreçades a les persones aturades inscrites a les Oficines de Treball

  • Entra en funcionament el primer Centre del Pla FPcat de formació professional integrada (inicial, ocupacional i contínua) d'atenció a les persones amb dependència


El Govern impulsa un conjunt de mesures per facilitar la inserció laboral de les persones en atur amb programes de formació, promoció de l'ocupació i més orientació i intermediació a les oficines de Treball. La consellera de Treball, Mar Serna, ha presentat avui al Consell Executiu els eixos bàsics del conjunt de mesures de suport a les persones en atur amb l'objectiu de fer front al nou context econòmic.

Aquestes polítiques, que es concreten en tot un seguit de mesures que en bona part ja s'han començat a aplicar, persegueixen l'objectiu de millorar l'atenció a les persones en atur i a les empreses que busquen personal.

Així, els eixos bàsics d'aquesta iniciativa passen per oferir informació, assessorament i acompanyament a les persones en el seu procés de recerca de feina, aconsellar i orientar sobre les oportunitats de formació i, pel que fa a les empreses, buscar de forma proactiva atraure el major nombre d'ofertes de treball possibles i ajudar-les a trobar el perfil de treballador que necessiten.


Més i millor intermediació i orientació

El Departament de Treball ha invertit enguany més d'13.500.000 euros en accions destinades a la transformació de les 70 oficines de Treball de la Generalitat en centres de referència dirigits a l'orientació professional i la recerca de l'ocupació al servei de les persones en atur i de les empreses de Catalunya. Durant el període 2008 - 2010 s'hauran invertit 45 milions d'euros. En aquest sentit, s'incorporaran a partir del mes d'octubre 184 nous orientadors laborals. Aquestes incorporacions permetran posar en marxa plans d'assessorament personalitzats que al desembre ja estaran en funcionament a les 70 oficines que té el SOC arreu de Catalunya. L'objectiu és que les persones aturades rebin informació personalitzada sobre l'oferta formativa i d'ocupació.

Seguint aquesta línia, ja s'han posat en marxa les primeres Aules de Recerca Intensiva de Feina per ajudar a les persones en atur mitjançant un ensenyament intensiu de tècniques per a la recerca de feina. Es tracta d'una prova pilot que s'està duent a terme en algunes oficines de Treball de la Generalitat i als Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO's).

Les persones a qui s'adreça aquesta iniciativa són aquelles que estiguin en situació d'atur i vulguin treballar, amb independència de la seva procedència i que s'hagin registrat a les Oficines de Treball de la Generalitat com a demandants d'ocupació.

Les persones seleccionades per participar en la prova pilot disposaran de dilluns a dijous d'ordinadors amb connexió a Internet, línies telefòniques i una plataforma web que els oferirà accés directe als diferents portals de feina del mercat adaptat a les seves ocupacions sol·licitades. Les Aules estaran dirigides per tècnics orientadors com a responsables de portar a la pràctica la metodologia dissenyada per a buscar i trobar feina amb més probabilitats d'èxit amb l'objectiu d'accelerar la reinserció laboral de les persones en atur.


Dels tràmits de l'atur, a les oficines de Treball

Per millorar el servei que s'ofereix a les Oficines de Treball de la Generalitat s'estan introduint tot un seguit de canvis tant en l'aspecte i l'organització de les oficines, com en la formació i les tasques que duu a terme el seu personal. També s'està incrementant el nombre de gestions que es poden fer de forma telemàtica, alliberant temps que els professionals de les Oficines poden dedicar a oferir una atenció personalitzada a les persones en atur.

La reconversió de les Oficines de Treball iniciada a principis de la legislatura, ha tingut per objectiu reduir al màxim els tràmits que no aporten valor -i que es poden realitzar mitjançant les TIC- per convertir-les en autèntiques intermediàries del mercat laboral. I això passa per utilitzar les noves tecnologies per reduir el temps que dedica el personal a tasques com la renovació de la demanda d'ocupació o l'expedició de certificats, així com la inscripció a l'atur de les persones que s'han quedat sense feina i la inscripció d'ofertes.

Així, en els primers 4 mesos de 2008, el 012 ha absorbit 5.000 trucades que abans s'atenien a les oficines. Pel que fa a la renovació trimestral de la demanda de prestació d'atur -tràmit obligatori per llei si es vol percebre la prestació que es duu a terme a les oficines de Treball fruit de l'acord de traspàs de les polítiques actives d'ocupació a la Generalitat- actualment un 21% es fa automàticament per Internet i està previst arribar a un 80% el proper any.

També s'ha facilitat que les empreses puguin presentar els contractes i les còpies bàsiques que realitzen als seus treballadors a través d'internet, fet que ha possibilitat que el 95% dels 2,2 milions de contractes anuals es registrin telemàticament i a finals d'any es faran per Internet el 100% dels registres. I s'estan instal·lant gestors de fluxos d'usuaris a 52 oficines per millorar la planificació i gestió de les visites. A finals d'any, totes les Oficines de Treball comptaran amb aquests dispositius.

Per racionalitzar i simplificar els processos administratius s'han unificat els programes de subvencions, agrupant el nombre de convocatòries, augmentant el seu impacte i nombre de beneficiaris, de manera que es redueixin els tràmits burocràtics, simplificant-los i estandarditzant-los. També s'ha reduït la documentació que es demana per determinades convocatòries de subvencions.

A l'inici de 2009 es posarà en marxa el nou Portal de l'Ocupació, que comportarà una intermediació automàtica entre les empreses i les persones que cerquen feina, garantint assessorament a través de les oficines de Treball. Més de 300 punts d'autoservei quedaran instal·lats a les oficines de Treball el primer semestre de 2009 per permetre als ciutadans obtenir certificats, consultar i optar a ofertes de feina i a cursos de formació disponibles, entre d'altres serveis.

Un altre aspecte que és essencial per a la millora del servei que ofereix el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) tant als ciutadans com a les empreses és l'atracció de més ofertes de treball al sistema públic d'ocupació. En aquest sentit, el primer trimestre de 2009 es crearà un Àrea d'Empresa, que s'especialitzarà en prospecció d'ofertes, mitjançant l'assessorament especialitzat a empreses amb projectes de contractació i també formació especialitzada del seu personal en funció de les necessitats de les empreses. Es tracta d'oferir a les empreses que busquen persones per contractar, els perfils que més s'ajustin mitjançant formació a mida i gratuïta que correrà a càrrec del SOC.


Aposta per a la formació

La millora de la formació per a l'ocupació és un dels objectius estratègics del Govern de la Generalitat, i per aquesta raó s'està treballant en la implantació d'un model de formació al llarg de la vida, que permeti a les persones adaptar-se a les necessitats del teixit productiu a mesura que aquestes es van modificant.

En aquest sentit s'està avançant cap a la integració efectiva dels tres subsistemes de la formació professional: la formació inicial o reglada, la formació ocupacional -adreçada a persones en atur- i la formació continua - per a aquells que ja tenen una feina- en el marc del Programa FPcat que impulsen els Departaments de Treball i Educació. L'objectiu és avançar cap a la integració progressiva dels tres subsistemes.


Obertura del primer centre d'excel·lència de formació

Així, el proper més d'octubre -coincidint amb l'inici de curs- s'inaugurarà el primer centre FPcat, l'IES Bonanova, que integrarà en un mateix espai els tres subsistemes de la formació professional -inicial o reglada, ocupacional i contínua- especialitzada en el sector dels serveis socials a persones dependents, un sector en creixement que genera nous llocs de treball. Aquest nou centre comptarà amb uns 1.000 alumnes en el seu primer curs de funcionament 2008-2009.

Aquest primer centre és pioner a tot l'Estat i dóna compliment al que recull l'Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana 2008-2011 de crear una xarxa de centres d'excel·lència que integrin els 3 subsistemes de la formació professional.

En total, d'aquí a 2010 es posaran en marxa diferents centres FPcat de 16 especialitats professionals. Als centres FPcat, a banda d'activitats formatives, s'expediran titulacions i certificacions de reconeixement de l'experiència professional per a 10 especialitats formatives.


100% de la formació adreçada a sectors que creen llocs de treball

Una de les prioritats del Govern és ajudar a les persones en atur a trobar una feina, per això s'estan integrant les diverses tipologies de formació adreçada al treball. Així, es facilita a les persones en atur ocupar places en cursos de formació contínua que no quedin cobertes, fins a un 40% de les places. En aquest sentit, també s'augmentarà en un 50% les persones que fan formació ocupacional. La intenció, en resum, és oferir més oportunitats de formació a les persones en atur.

El Govern garanteix que hi hagi oferta formativa al llarg de tot l'any i s'ha augmentat el nombre de persones beneficiàries. A més, el 100% de l'oferta formativa es vincula a sectors amb capacitat de crear llocs de treball. Pel període 2008-2009 s'ha posat en marxa un Pla de suport a les persones en atur, dotat amb 53 milions d'euros, que posa a disposició prop de 1.700 cursos amb un total de 500.000 hores formatives en especialitats professionals de sectors emergents que generen ocupació a curt i a mig termini com poden ser els serveis a la dependència, la logística, i el medi ambient, entre d'altres.

Cal afegir, l'oferta formativa que es porta a terme a la xarxa pública de 8 Centres d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) de Catalunya. En aquests centres s'estan formant gairebé 4.500 persones en atur amb un pressupost de 5,3 milions d'euros per aquest any. D'altra banda, s'augmentarà en 1.000 persones, un 50% més, el nombre de persones beneficiàries dels programes de formació amb compromís de contractació.

A banda de la formació per a tasques específiques de cada activitat professional, el Departament ja va posar en marxa el 2007 el programa Forma't, dotat amb 27 milions d'euros, per cobrir mancances en competències com l'anglès o la prevenció de riscos laborals.


115 milions d'euros per a la promoció de l'ocupació

A més de l'aposta per la formació i nous serveis personalitzats per orientar professionalment i ajudar a trobar feina des de les oficines de Treball, la Generalitat de Catalunya impulsa aquest any 2008, de forma directa o mitjançant ajuts a administracions locals i entitats sense ànim de lucre, la contractació de prop de 13.000 persones en atur. En el bienni 2007-2008 més de 25.000 persones hauran aconseguit una feina gràcies a aquesta mena de programes.

Les contractacions es duen a terme a través d'instruments com els Plans d'Ocupació, ja siguin de diversos Departaments de la Generalitat de Catalunya -Interior, Justícia, Medi Ambient- o bé d'entitats locals o sense ànim de lucre. Així, aquest estiu s'ha fet possible la contractació de prop de 3.000 persones en atur -463 dels quals eren recluses- per fer tasques d'auxiliars forestals, de millora i manteniment d'equipaments públics, de protecció d'espais naturals, de realització d'activitats culturals, esportives i de lleure infantil, així com de dinamització turística. En el conjunt de l'any, la previsió és que es contractin a través de Plans d'Ocupació més de 8.000 persones en el marc d'aquests programes.

El Plans d'Ocupació aniran vinculats a la formació i a la orientació dels aturats que els desenvolupin. És a dir que les persones en atur que siguin contractats per les Administracions a través de plans d'Ocupació prèviament hauran rebut orientació des de les oficines de Treball i la formació corresponent.

A més dels Plans d'Ocupació, també cal destacar les Escoles Taller i Cases d'Ofici -programes d'ocupació i formació per a aturats menors de 25 anys-, els Tallers d'Ocupació -adreçats a persones majors de 25 anys: majoritàriament aturats de llarga durada, persones de més de 45 anys o amb dificultats per inserir-se al mercat laboral-i els Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local, persones en atur però que compten amb un perfil tècnic que els permet actuar com a dinamitzadors del teixit econòmic local. En conjunt aquestes actuacions de promoció de l'ocupació suposen una inversió per al Departament de Treball de 115 milions d'euros durant aquest any 2008.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya