Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 26 d'agost de 2008 > Modificació del Decret d'avalloguer
Dimarts, 26 d'agost de 2008

El Govern modifica el Decret que preveu pagar fins a sis mesos de lloguer als propietaris que es trobin amb situacions d'impagaments per accelerar-ne l'aplicació


  • L'objectiu de la modificació és que el Decret d'avalloguer pugui entrar en vigor durant els propers dies

  • Aquest Decret dóna garanties, en situacions d'insolvència, als propietaris d'habitatges que tenen llogat el seu pis


El Govern ha modificat el Decret d'avalloguer que estableix una garantia de sis mesos als propietaris d'un habitatge davant de situacions d'impagament del lloguer per tal d'accelerar-ne la seva aplicació. Aquest Decret, aprovat l'11 de març passat, preveu que el Govern pagui fins a sis mesos de lloguer, sempre i quan el propietari hagi instat i obtingut una sentència de desnonament per impagament.

Aquesta és una mesura de les 42 mesures de dinamització econòmica anunciades pel Govern el mes d'abril passat de suport als sectors socials més afectats per la desacceleració econòmica.

Inicialment, l'entrada en vigor d'aquest Decret estava supeditada a la contractació d'una assegurança per donar cobertura a les compensacions previstes. Tanmateix, l'evolució de la situació econòmica, social i del mercat immobiliari fan necessària una actuació directa del Govern per estimular el mercat del lloguer i contribuir a pal·liar la situació del sector.

Per aquest motiu, i sense perjudici de la futura contractació d'una assegurança, el Govern ha decidit assumir inicialment els riscos derivats de l'aplicació de la norma. Per això, ha aprovat avui una modificació del Decret d'avalloguer que permet la seva entrada en vigor els pròxims dies.

Amb l'aplicació del nou Decret, el Govern assumeix els costos del lloguer durant un màxim de sis mesos sempre i quan el propietari hagi demostrat el desnonament per impagament. El lloguer mensual de còmput serà el dipositat com a fiança obligatòria. Un cop obtinguda la sentència, i presentada la documentació a l'Incasòl, l'arrendador rebrà, en un termini de dos mesos, les mensualitats no cobrades des de l'inici de l'acció judicial.

Els requisits per poder ser beneficiari de l'avalloguer són:

  • Que la renda mensual no superi els 1.500 euros a la ciutat de Barcelona; els 1.200 euros a la resta de municipis de la zona A; els 1.000 a la zona B; els 800 a la zona C i els 600 a la zona D. (Consulteu les zones en aquest enllaç)
  • No haver exigit una fiança superior a dues mensualitats de renda, ni cap altra garantia addicional per a la signatura del contracte.
  • Haver dipositat a l'Institut Català del Sòl el contracte íntegre del lloguer, la fiança i un document de compromisos relatiu a l'avalloguer.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge podrà actualitzar els límits de les rendes que preveu el Decret en funció dels indicadors de què disposi la Secretaria d'Habitatge en cada moment sobre les rendes mitjanes dels contractes de lloguer en les diferents zones. L'any passat, el preu mitjà del lloguer a Catalunya va ser d'uns 850 euros. Ia la ciutat de Barcelona, no va arribar als 1.000.


Excepcions

El Departament de Medi Ambient i Habitatge podrà actualitzar els límits de les rendes que preveu el Decret en funció dels indicadors de què disposi la Secretaria d'Habitatge en cada moment sobre les rendes mitjanes dels contractes de lloguer en les diferents zones. L'any passat, el preu mitjà del lloguer a Catalunya va ser d'uns 850 euros. Ia la ciutat de Barcelona, no va arribar als 1.000.

La garantia de l'avalloguer, però, també tindrà uns límits per evitar l'abús i les situacions de frau. Per tant, no s'abonaran les mensualitats en els següents supòsits:

  • Quan en un termini de tres anys s'hagin dictat tres sentències de desnonament per impagaments en un mateix habitatge.
  • Si en el termini de dos anys s'ha dictat més d'una sentència de desnonament per impagament que condemni el mateix llogater.

Tampoc no es farà efectiu l'avalloguer si l'Incasòl comprova que l'impagament de les rendes s'ha produït per la negativa de l'arrendador a cobrar o perquè hagi dificultat el pagament. Si un llogater es troba en alguna d'aquestes situacions, pot acreditar les esmentades dificultats pagant els lloguers pendents en els òrgans que tenen funcions de dipòsit o consignació, és a dir, els jutjats o la caixa general de dipòsits de la Generalitat.

Pel que fa als lloguers obtinguts a través de les borses de mediació (Xarxa de mediació per al lloguer social i la Xarxa de lloguer jove), l'avalloguer només serà operatiu en el moment en què hagin vençut les garanties de les borses, que ja ofereixen una assegurança els primers dos anys per impagaments i possibles desperfectes.


Un 1'8% d'impagaments

A Catalunya hi ha unes 350.000 famílies que viuen de lloguer. L'any passat es van fer uns 60.000 contractes de lloguer i es van instar al voltant de 6.500 processos judicials per falta de pagament del lloguer de l'habitatge (un 1,8% del total de contractes).


Foment del lloguer social

Els habitatges de lloguer constitueixen un dels àmbits de major importància per l'allotjament de la població amb dificultats d'accés al mercat. El temor a problemes d'impagament o de mala utilització de l'habitatge indueix a alguns propietaris a mantenir habitatges desocupats sense treure'n cap tipus de rendiment. Moltes vegades el temor als impagaments suposa també que el propietari demani als llogaters garanties molt superiors a les que exigeix la Llei d'arrendaments urbans.

Per evitar aquestes circumstàncies, i a més de les mesures ja engegades en el vigent Pla per al dret a l'habitatge (decret 244/2005) que ofereixen garanties als propietaris, el Govern, a partir dels compromisos adquirits en el Pacte Nacional per a l'Habitatge, considera necessari adoptar altres mesures garantistes, de caràcter més general, amb l'objectiu d'afavorir i fomentar la posada en el mercat d'habitatges en règim de lloguer.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya