Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 26 d'agost de 2008 > Llei per a la prevenció i la seguretat contra els incendis en establiments i edificis
Dimarts, 26 d'agost de 2008

El Govern es dota d'una llei específica per a la prevenció i la seguretat contra els incendis en establiments i edificis


  • Aprova l'Avantprojecte de llei de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, la primera normativa específica sobre la matèria

  • Vetlla per garantir l'adequada actuació dels bombers en cas de foc, perquè els accessos als edificis siguin correctes i hi hagi les possibilitats d'evacuació necessàries

  • La normativa s'aplicarà abans d'iniciar unes obres, prèviament a la posada en marxa d'una instal·lació i preveu inspeccions a les que ja estan en ús

  • El nou text regula la figura de les entitats col·laboradores de l'Administració autoritzades a controlar l'aplicació de la normativa i preveu sancions de fins al milió d'euros


El Govern ha aprovat avui l'Avantprojecte de llei de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, una normativa específica i més completa que l'existent fins ara per tal de donar resposta a les necessitats particulars en prevenció i seguretat d'incendis. Aquest nou text incrementa els mecanismes de control pel que fa a les condicions i la seguretat en matèria d'incendis, i posa l'accent en facilitar la tasca dels bombers en cas de foc. Té en compte especialment que els edificis tinguin l'accés adequat per a l'actuació dels bombers en cas d'incendi i que es puguin realitzar els treballs d'evacuació.

Fins ara, la prevenció d'incendis en edificis i indústries estava legislada per la Llei d'intervenció integral de l'Administració ambiental de l'any 1998, que incloïa en la mateixa regulació de les mesures de prevenció contra els focs, les mesures de seguretat per evitar accidents greus o tot el que feia referència a la protecció de la salut, dins l'àmbit del medi ambient. És a dir, la principal novetat d'aquesta Llei és que desvincula la seguretat en cas d'incendi del procediment estrictament ambiental.

L'experiència d'aquests darrers anys ha reforçat la necessitat de regular de manera específica i més completa la prevenció per tal de donar resposta a les necessitats particulars d'aquest àmbit. No cal oblidar que els Bombers de la Generalitat van treballar l'any passat en 16.364 incendis en establiments industrials, habitatges, i mobiliari urbà, entre altres.

La Llei estableix un règim sancionador per als qui no compleixin la normativa, amb sancions que podran arribar al milió d'euros o al tancament del local. Seran els mateixos bombers els qui s'ocuparan de garantir les mesures de prevenció i es preveu la inspecció de tots els edificis de nova construcció o quan en el cas de reformes. També es preveu augmentar el control en el procés de concessió de llicències, sense que això suposi alentir el procés, però sí en canvi, garantir el compliment de la normativa. Els bombers podran fer inspeccions rutinàries a qualsevol empresa que ja estigui en funcionament.

Així, el nou text permetrà a Catalunya disposar d'una norma jurídica pròpia amb rang de llei que modificarà, adaptarà o complementarà la normativa existent, segons cada cas. A més a més, el text clarifica la distribució competencial en aquesta matèria, i posa ordre a les diverses normes vigents de les diferents administracions que conviuen sobre aquesta matèria.

La Llei determina quines són les competències de la Generalitat i dels Ajuntaments i regula la figura de les entitats col·laboradores de l'Administració autoritzades a controlar l'aplicació de la normativa. La nova Llei, s'aplicarà abans d'iniciar unes obres, prèviament a la posada en marxa d'una instal·lació i preveu inspeccions a les que ja estan en ús i un règim sancionador pels incompliments.


Objectius de la Llei

El nou text dóna resposta a diverses necessitats que s'havien anat fent paleses:

  • Determina la distribució de competències relatives a la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis.
  • Fixa les vies a través de les quals l'Administració podrà verificar que es compleix la normativa de seguretat en cas d'incendi en les diverses fases del procés de legalització i explotació de l'activitat, establiment, infraestructura o edifici.
    En aquest sentit es preveu la possibilitat d'exercir un triple control: en una primera instància, mitjançant una revisió dels projectes abans no es comencin a executar; en segon lloc, mitjançant la comprovació del compliment de la normativa en les obres acabades just abans no s'hi iniciï l'activitat per a la qual estan pensades; i en darrera instància, mitjançant les inspeccions en les instal·lacions ja en ús. La Llei també estableix un règim sancionador per garantir el compliment de la normativa.
  • Determina la normativa tècnica aplicable a les condicions de prevenció i seguretat en matèria d'incendis. També fa incidència en la potestat de l'Administració de la Generalitat per dictar reglaments tècnics i instruccions tècniques complementàries, així com editar o fer públiques guies tècniques sobre prevenció i seguretat en matèria d'incendis, de caràcter no vinculant, per tal de donar criteris interpretatius, aclariments i criteris d'aplicació de la normativa aplicable.
  • Preveu i regula la figura de les entitats col·laboradores de l'Administració en prevenció i seguretat en matèria d'incendis.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya