Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 26 d'agost de 2008 > Pla de Salut de Catalunya
Dimarts, 26 d'agost de 2008

El Govern aprova el Pla de Salut de Catalunya per a l'horitzó 2010


  • El Pla planteja les estratègies i prioritats del sistema sanitari català a partir de l'anàlisi de les necessitats i desigualtats de salut de la població


El Govern ha aprovat avui el Pla de Salut de Catalunya a l'horitzó 2010, un instrument de planificació que el Departament de Salut elabora per definir les polítiques estratègiques de salut, plantejant les intervencions prioritàries en l'atenció sanitària per poder augmentar l'eficàcia a l'hora d'abordar els problemes de salut en els dos propers anys.

El Pla, que va ser anunciat el passat juliol pel president de la Generalitat, José Montilla, vol donar resposta ràpida a les necessitats de la població i a les seves expectatives en matèria de salut. Aquesta capacitat de resposta immediata s'han de combinar amb la planificació a mig i llarg termini en el context dels escenaris econòmics.

El nou Pla de salut presenta, en relació amb els plans anteriors, canvis importants quant a l'enfocament, el contingut i la forma. La primera part, que constitueix l'informe de salut, es dedica a l'anàlisi de les necessitats i desigualtats de salut de la població, per raó de gènere, classe social i territori. També conté la descripció dels condicionants i estils de vida, i altres indicadors de salut importants com la utilització dels serveis sanitaris. Enguany s'han incorporat nous àmbits d'anàlisi: discapacitats, suport social, qualitat de vida i costos socials de la malaltia. Aporta l'evolució temporal dels indicadors, la qual dóna una visió dels canvis produïts en l'estat de salut, en la utilització dels serveis i en la satisfacció de la població catalana en els últims anys.

Cinc eixos estratègics bàsics

La segona part del Pla de Salut conté 5 eixos estratègics que articulen les polítiques de salut, i inclou les propostes per fer front als problemes de salut prioritaris i els objectius de salut a assolir en l'horitzó 2010. Aquest 5 eixos són:

  1. El compromís intersectorial en la salut (l'atenció a les persones amb problemes de salut que comporten dependència, a la població nouvinguda, les accions contra violència vers les dones, els infants i la gent gran, les intervencions per a la salut en entorns urbans fràgils, les lesions no intencionades i la salut laboral).
  2. Les accions comunitàries per a la salut (el medi ambient, la seguretat alimentària, el consum de tabac, l'activitat física, l'alimentació).
  3. L'atenció sanitària, sociosanitària i de salut pública orientada a les necessitats de salut (la salut maternoinfantil i l'atenció afectiva, sexual i reproductiva, la salut bucodental, les malalties transmissibles, les malalties cròniques, la salut mental i les addiccions, el trasplantament i la donació d'òrgans i teixits...).
  4. Els professionals de la salut.
  5. El paper de la ciutadania (Governs Territorials de Salut, la participació ciutadana i dels pacients en la salut i el sistema sanitari).

Preparar els serveis de salut per afrontar les patologies que van en augment

El nou Pla de Salut ha previst l'evolució i el creixement de la població catalana registrat en l'Informe de Salut de Catalunya, amb l'objectiu de poder afrontar les noves demandes de salut. La població creix, envelleix i és més diversa. Els catalans cada cop tenen una major esperança de vida i una millor qualitat de vida. Els indicadors de salut i qualitat de vida són bons. L'evolució dels indicadors relacionats problemes com ara el càncer, les malalties cardiovasculars o els accidents són favorables.

No obstant això, no s'observen tan bons resultats en aspectes com ara el sedentarisme, l'alimentació o el consum de tabac, alcohol i altres drogues. Les malalties cròniques i les discapacitats són molt presents en la nostra societat. Les necessitats assistencials són cobertes per uns serveis de qualitat que generen confiança i satisfacció en la ciutadania però, en els que s'identifiquen aspectes molt valorats per la població que són susceptibles de millora.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya