Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 26 d'agost de 2008 > Avantprojecte de llei de política industrial
Dimarts, 26 d'agost de 2008

El Govern aprova l'Avantprojecte de llei de política industrial


  • La nova Llei regula l'actuació pública en relació amb l'activitat industrial i dels serveis relacionats amb la producció, i alinea la política industrial de la Generalitat de Catalunya amb la política industrial europea.

  • Contribueix al desplegament de l'Estatut d'Autonomia de 2006 en aquesta matèria.

  • Constitueix un pas endavant en l'expressió de la voluntat d'impulsar la competitivitat i la millora de la productivitat de les empreses, i de fomentar i afavorir la participació institucional i el diàleg social.

  • El nou marc legal preveu la creació d'ACC1Ó (CIDEM-COPCA), l'agència de suport a l'empresa catalana que integra tant el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial de Catalunya (CIDEM) com el Consorci per a la Promoció Comercial de Catalunya (COPCA).


El Govern ha aprovat avui l'Avantprojecte de llei de política industrial, que té com a objectiu establir el marc normatiu regulador de l'actuació pública en relació amb l'activitat industrial i dels serveis relacionats amb l'empresa a Catalunya en l'àmbit de les competències atribuïdes a Catalunya pel seu Estatut d'Autonomia.

Aquesta Llei planteja una política industrial moderna que té en compte la progressiva interrelació i integració entre la indústria tradicional i els serveis relacionats amb la producció i alinea la política industrial de la Generalitat amb la política industrial europea, basada en la consecució de la millora de la productivitat i la competitivitat.

El nou marc legal permet disposar d'una normativa amb rang de llei que, per primera vegada des de 1979, defineixi el marc jurídic en el qual es desenvolupa la Política Industrial a Catalunya, així com els seus principals objectius i instruments a l'abast del Govern de la Generalitat. Les especificitats del teixit empresarial català demanen una política industrial definida des de Catalunya que permeti donar una resposta eficaç a una identitat productiva pròpia (territorial i sectorial) i alhora coherent i consistent amb les noves orientacions de Política Industrial de la Unió Europea.

L'Avantprojecte de llei de Política Industrial introdueix el concepte de "petita i mitjana empresa", adequant-lo a les directrius que en aquesta matèria regeixen en la Unió Europea, fet que ajudarà a establir mesures de foment segmentades amb criteris homogenis i racionals entre diferents tipus i grandàries d'empreses per part de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, l'Avantprojecte de llei s'ocupa de preveure mesures de coordinació administrativa i de regular aspectes com l'actuació del sector públic en matèria d'acompanyament i suport de l'activitat industrial, el desenvolupament de la informació industrial i els principis sobre la qualitat industrial. Una Llei, per tant, que dóna garanties a les empreses ja que ordenarà i coordinarà les actuacions del sector públic en l'àmbit industrial i tecnològic.


Es crea l'Agència de suport a l'empresa catalana, ACC1Ó (CIDEM-COPCA)

Una altra gran fita d'aquesta Llei és la creació -de conformitat amb allò previst en el Pla de Govern- d'una Agència per a la innovació, la internacionalització i la promoció empresarial, ACC1Ó (CIDEM-COPCA). L'objectiu és dotar de major dimensió el principal instrument executor de la política industrial de Catalunya, fet que reflecteix l'aposta clara per inserir a l'empresa catalana de qualsevol sector d'activitat en un context de globalització, millorar la seva competitivitat i productivitat, i apostar per una economia del coneixement.


Nou Consell de Política Industrial de Catalunya i ens de coordinació i gestió de les participacions i entitats públiques industrials de la Generalitat de Catalunya

L'Avantprojecte de llei de política industrial procedeix, també, a la creació del Consell de Política Industrial de Catalunya com a instrument per garantir la participació dels agents econòmics i socials directament implicats en els àmbits sectorials, que garanteix la seva participació en el procés de definició de polítiques, estratègies i actuacions, així com la coordinació dels interessos públics i privats que conflueixen en la mateixa, amb l'objectiu de disposar de polítiques sectorials adients.

El nou marc legal constitueix també l'ens de coordinació i gestió de les participacions i entitats públiques industrials de la Generalitat de Catalunya. A aquest consorci li correspondrà la coordinació i supervisió de l'execució de l'activitat del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI), de l'Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA) i d'altres entitats de dret públic com ara l'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya SA. (AVANÇSA).


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya