Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 22 de juliol de 2008> Subvencions en matèria educativa per valor de 38,4 milions d'euros
Dimarts, 22 de juliol de 2008

El Govern aprova subvencions en matèria educativa per valor de 38,4 milions d'euros


  • Destinarà més de 9 milions d'euros al desenvolupament dels Plans educatius d'entorn

  • Aprova una partida de 9,6 milions d'euros a l'escolarització en centres concertats de nens de 0 a 3 anys

  • Les subvencions per a centres concertats que escolaritzen alumnes amb necessitats educatives especials compten amb un pressupost de 5,5 milions, que permetran oferir ajuts a 11.000 alumnes


El Govern ha aprovat destinar 38.465.708 euros a ajuts a centres educatius i alumnes durant el curs 2008-2009. Aquest lot de subvencions volen donar suport als Plans educatius d'entorn; a l'escolarització d'infants de zero a tres anys; a la contractació del personal de menjador, esbarjo i transport dels centres concertats d'educació especial; a l'alumnat dels centres concertats amb situació sòcioeconomica o sòciocultural desfavorida; a la contractació de vetlladors per a alumnes amb dificultats motrius i a l'acollida i aprenentatge de la llengua catalana de nouvinguts. Els ajuts també es destinen a l'arrendament de serveis informàtics per a diversos centres.

Els 95 plans educatius d'entorn que s'estan desenvolupant a Catalunya compten amb un suport de 9.143.080 euros. D'aquest pressupost, 600.000 euros es destinen a activitats per a les famílies, 633.000 a activitats de suport a la tasca escolar, 1.178.600 a activitats artístiques, 1.034.200 a activitats esportives i 5.697.280 queda com a dotació oberta d'acord amb les característiques dels diversos Plans educatius d'entorn.

Els Plans educatius d'entorn són una iniciativa educativa innovadora per coordinar l'ensenyament més enllà de l'horari lectiu. Volen donar una resposta a les necessitats educatives dels alumnes, fomentant la seva cohesió social. S'adrecen a tot l'alumnat, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits. Respecte la seva distribució a nivell territorial, 4 són de Barcelona ciutat, 16 de Barcelona comarques, 11 del Baix Llobregat-Anoia, 17 del Vallès Occidental, 8 del Maresme-Vallès Oriental, 13 de Girona, 6 de Lleida, 14 de Tarragona i 6 de Terres de l'Ebre.

Els ajuts a l'escolarització d'infants de zero a tres anys en centres de titularitat privada sense fi de lucre són de 800 euros per cada infant matriculat. Compten amb un pressupost total de 9.680.000 euros, i beneficiaran 12.100 nens. Pel que fa els ajuts per a finançar les despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport dels centres concertats d'educació especial, s'hi destinen 5.784.162 euros, amb els que es contractaran 836 monitors de menjador, 601 per a l'atenció de les hores d'esbarjo, i 54 per a la vigilància i suport en el transport escolar.


Ajuts als centres que escolaritzen alumnes amb necessitats educatives especials

El Govern ha aprovat el pressupost per subvencionar els centres escolars on estudien alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). En el cas dels ajuts a centres amb alumnes amb situacions socioeconòmiques i socioculturals desafavorides, la dotació és de 5.550.000 euros. Amb la dotació aprovada avui, es podrà subvencionar l'escolarització en aquests centres d'11.100 alumnes d'educació infantil, educació primària i educació secundària, el que suposa incrementar en 3.800 els alumnes beneficiats respecte el curs passat.

De la mateixa manera, el Govern també ha aprovat el pressupost per a contractar monitors que atenguin personalment els alumnes amb dificultats motrius o alumnes hiperactius. Es tracta de vetlladors, que acompanyen aquells alumnes que estan escolaritzats en centres ordinaris i que requereixen un suport especial per a dur a terme determinades activitats o accions. Per a aquest tipus d'ajut, s'ha aprovat una partida de 4.994.482 euros.

També s'ha aprovat les subvencions a centres concertats per al suport a l'acollida i aprenentatge de la llengua catalana d'alumnes estrangers de nova incorporació. Aquest lot compta amb un pressupost de 1.440.000 euros, amb què es subvencionarà l'ensenyament de la llengua catalana als nouvinguts en aquells centres que escolaritzin més de 9 d'aquests alumnes. La dotació permetrà concedir els ajuts a 100 centres educatius.

Entre les dotacions pressupostàries que el Govern ha aprovat avui en relació amb el sistema educatiu de Catalunya, també s'inclou la dotació de 1.873.982 euros per a l'arrendament d'equipaments informàtics per a serveis administratius, centres i serveis educatius. En aquesta partida s'inclou la dotació necessària per a la posada en marxa dels 40 centres educatius nous que hi haurà el proper curs, i també per als cicles formatius de nova implantació. En el cas dels cicles formatius es comptabilitza l'equipament complet per a 13 aules d' FP d'Informàtica, 12 aules d'FP d'Administració i 5 aules per a cicles formatius de branques tècniques. A banda, la partida pressupostària també permetrà la instal.lació de 1.300 ordinadors, 140 impressores, 98 concentradors, 240 punts d'accés per a connexió sense fils i 45 lectors de codis de barres.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya