Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 22 de juliol de 2008> Pla de ciutadania i immigració
Dimarts, 22 de juliol de 2008

El Govern destina enguany 200 milions d'euros a desenvolupar el Pla de ciutadania i immigració


  • El Pla preveu 321 actuacions relacionades amb la formació de treballadors estrangers en origen, l'acollida lingüística i el foment de la participació social, les aules d'acollida, o la prevenció de la violència entre els joves

  • El pressupost del Pla s'incrementa gairebé un 7% respecte a l'any passat


El Govern destinarà enguany 199.632.747 euros a desenvolupar 321 actuacions emmarcades en el Pla de ciutadania i immigració, que té com a objectiu afrontar el fenomen migratori i afavorir la seva integració. El Pla defineix i planifica les accions polítiques del Govern relatives als aspectes socials, laborals, polítics i culturals que formen part de la nova realitat migratòria a Catalunya.

El Pla de ciutadania i immigració, que va ser aprovat el juny del 2005, fixa tres línies estratègiques d'actuació en polítiques d'acollida, d'igualtat i d'acomodació de la diversitat. Cadascuna d'elles inclou diferents programes departamentals.

Les polítiques d'acollida tenen com a objectiu impulsar els mecanismes que permetin a les persones nouvingudes el coneixement de l'entorn, la llengua, l'accés a la formació laboral i, quan sigui necessari, l'acolliment residencial.

Les d'igualtat volen facilitar l'accés en igualtat de condicions als serveis i recursos, formar els professionals en l'atenció de persones de contextos culturalment diversos, promoure la participació de la ciutadania d'origen immigrant i potenciar la millora de la capacitació individual a nivell lingüístic, laboral o acadèmic.

Finalment, les polítiques d'acomodació de la diversitat s'ocupen de facilitar les relacions entre la ciutadania en l'esfera pública. Es fonamenten en la gestió de la diversitat en els sistemes educatius, sanitaris, socials, entre altres, i en la sensibilització sobre la immigració donant a conèixer la realitat canviant de la població a Catalunya i les accions de prevenció de les discriminacions, el racisme i la xenofòbia. Algunes de les actuacions més destacades que recull el desenvolupament del Pla per a aquest any són aquestes:

  • Formació de treballadors estrangers en origen.
  • Posada en marxa d'actuacions destinades a garantir l'acollida lingüística i a incrementar la presència de la llengua catalana en els processos d'acollida. En aquest sentit, destaca el projecte Profit, adreçat als immigrats que treballen al sector de l'hostaleria i necessiten adquirir vocabulari bàsic per desenvolupar la seva tasca laboral.
  • Suport als professionals en la gestió de casos de mutilacions genitals femenines i lluita contra la violència i l'explotació sexual.
  • Aules d'acollida i millora de la distribució dels alumnes d'origen estranger als centres educatius.
  • Garantia de llibertat religiosa en un marc de laïcitat.
  • Prevenció de la violència entre els joves. Té per objectius introduir aspectes formatius en la prevenció de la violència urbana, i establir circuits i protocols de treball amb joves immigrats immersos en bandes urbanes.
  • Programes de foment de la participació social, cultural dels joves i també en el lleure i l'esport així com de foment de la participació dels ciutadans d'origen estranger a les activitats culturals i lúdiques.

Un 6,9% més d'inversió que l'any passat

La quantitat aprovada avui representa un increment del 6,9% respecte al que es va pressupostar l'any passat, en què es van destinar 186.671.580 euros a 283 actuacions. La distribució per departaments del nombre d'actuacions i el pressupost que s'hi destina és la següent:


Distribució per departaments
Departament Actuacions Pressupost
TOTAL 321 199.632.747
Acció Social i Ciutadania 117 38.452.177
Cultura i Mitjans de Comunicació 15 902.200
Educació 26 90.589.016
Governació i Administracions Públiques 7 330.000
Innovació, Universitats i Empresa 1 400.000
Interior, Relacions Institucionals i Participació 14 1.728.421
Justícia 12 718.155
Medi Ambient i Habitatge 3 15.700.000
Política Territorial i Obres Públiques 57 1.160.500
Salut 6 1.300.942
Treball 36 43.663.835
Vicepresidència 27 4.687.500

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya