Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 22 de juliol de 2008> El Govern aprova el PUOSC 2008
Dimarts, 22 de juliol de 2008

El Govern aprova el PUOSC 2008 amb una dotació de més de 141 milions d'euros, la més alta de la història


  • Aquesta quantitat permetrà als ens locals finançar un total de 955 obres

  • Es prioritzen les actuacions per millorar la gestió de l'aigua

  • Per primer cop s'hi inclouen les obres de construcció o millora d'infraestructures de telecomunicacions

  • En total, la inversió del PUOSC 2008-2012 augmenta un 43% de mitjana i passa a tenir una durada quinquennal per afavorir la planificació dels projectes


El Govern ha aprovat avui el Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) corresponent a l'any 2008 amb una inversió de 141,4 milions d'euros, la xifra més alta aprovada mai en una anualitat del pla. Amb aquests diners, durant el 2008 els ens locals podran finançar un total de 955 obres relacionades amb infraestructures de vies urbanes, pavimentacions, enllumenat públic, equipaments socioculturals, complements viaris urbans, accessos a nuclis de població, cases consistorials, clavegueram, abastament d'aigües, biblioteques o infraestructures de telecomunicacions, entre altres.

En total, el PUOSC 2008-2012 atorgarà 600 milions d'euros als municipis catalans, xifra que representa un augment del 43% de la dotació mitjana anual respecte a l'anterior PUOSC. Aquesta inversió finançarà al voltant de 5.000 actuacions municipals en els propers cinc anys, entre les quals, per primera vegada, s'inclouen les obres de suport a infraestructures de telecomunicacions, que es consideren serveis bàsics per a la població. L'objectiu del PUOSC 2008-2012 és fer un salt quantitatiu i qualitatiu i seguir impulsant les inversions en l'àmbit local per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. El llistat d'inversions és consultable públicament al web www.municat.net.

També cal destacar l'ampliació de la convocatòria actual de 4 a 5 anys, amb l'objectiu de millorar la planificació dels equips de governs locals i deslligar la presentació de sol·licituds de la celebració de comicis locals.


Més suport a actuacions per millorar l'abastament d'aigua

En l'elaboració del llistat definitiu de projectes subvencionats per al 2008 s'ha prioritzat aquelles obres que garanteixin i millorin les infraestructures de subministrament d'aigua potable, especialment en molts municipis d'interior i de muntanya que tenen problemes greus de captació. En total, durant el 2008 es subvencionaran 107 actuacions en aquesta línia amb una inversió de 14,2 milions d'euros. També és remarcable el nombre de projectes destinats a infraestructures de telecomunicacions, que arriba als 29 amb una subvenció total d'1,1 milions d'euros.

Per tipus, les obres de pavimentació o urbanització de vies són les que registren un major nombre d'actuacions i d'inversió, seguides per la prestació de serveis socials, les instal·lacions culturals i els equipaments esportius.


Dades del PUOSC 2008 desglossades per tipologies d'actuacions
Tipologia d'actuació Nombre Subvenció
TOTAL 955 141.427.315,49
Pavimentació/urbanització/conservació de vies públiques 189 34.263.415,40
Prestació de serveis socials 102 20.371.635,23
Instal·lacions culturals 78 15.067.193,09
Instal·lacions esportives 62 14.705.125,08
Abastament d'aigua 107 14.266.889,43
Altres (no classificada) 152 10.401.966,37
Cases consistorials 47 9.492.160,76
Clavegueram 41 5.602.538,42
Enllumenat públic 48 4.778.139,83
Accés a nuclis 42 3.910.892,80
Parc públic 17 2.271.493,76
Cementiris 13 1.201.827,67
Infraestructures en telecomunicacions 29 1.164.753,63
Recollida i tractament de residus 7 1.026.700,25
Instal·lacions docents 7 719.817,85
Prevenció i extinció incendis 1 650.631,54
Protecció del medi 1 535.076,64
Neteja viària 7 470.859,56
Instal·lacions sanitàries 2 376.198,18
Canalització 3 150.000,00

Cal destacar que el Govern, a proposta unànime de la Comissió de Cooperació Local, integrada per representants dels ens locals de Catalunya mitjançant les dues associacions de municipis i comarques (ACM i FMC) i per la Generalitat de Catalunya i, ha estimat per al 2008 339 (un 63%) de les 538 al·legacions presentades. Aquestes al·legacions s'han presentat bàsicament per canviar actuacions, incrementar subvencions o incloure noves actuacions.


Finançament de l'anualitat 2008 del PUOSC

El PUOSC s'estructura en vuit grans àmbits: el Programa General (PG), el Programa Específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa intensitat (MN), el Programa específic de dinamització i equilibri territorial (ET), els programes específics de les Diputacions de Girona (DG), Lleida (DL) i Tarragona (DT), el Programa de Biblioteques (BL)i, finalment, de nova creació, el Programa de Telecomunicacions (TL).


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya