Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 8 de juliol de 2008> El Govern aprova la creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central
Dimarts, 8 de juliol de 2008

El Govern aprova la creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central


  • Resoldrà de forma més àgil els expedients urbanístics de la Catalunya Central i descongestionarà les comissions de Barcelona i Lleida

  • Atendrà 169 ajuntaments de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès

El Govern ha acordat crear la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, que permetrà resoldre de manera més efectiva, precisa i àgil els tràmits en matèria urbanística, segons la singularitat de cada comarca i municipi, d'aquest territori.

La creació d'aquesta Comissió respon al Decret de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat, que determina la necessitat d'ampliar el nombre de comissions per crear una comissió territorial d'urbanisme específica per aquest àmbit.

Cal tenir en compte que aquest territori, com a conseqüència de les seves característiques específiques i en el marc del desenvolupament del planejament que està elaborant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques a les diferents demarcacions de Catalunya, disposarà d'un Pla territorial específic de l'àmbit de les Comarques Centrals, que el Govern aprovarà definitivament els propers mesos.


Comissió específica

Aquesta Comissió Territorial de la Catalunya Central, que es constituirà en un termini màxim de dos mesos després de la seva publicació al DOGC, serà un organisme específic, amb un ampli coneixement del territori que permetrà la resolució dels tràmits de forma més eficaç i ràpida.

Així, aquesta comissió de la Catalunya Central assumirà funcions de caràcter informatiu, consultiu, gestor i resolutiu respecte tots els assumptes que la vigent legislació urbanística preveu que hagin de ser sotmesos a consideració de les comissions territorials d'urbanisme.

La creació d'aquest nou organisme també comportarà l'adequació de les comissions territorials de Barcelona, Lleida i Girona en coherència amb la nova ordenació.


Àmbit i funcionament de la Comissió

L'àmbit d'actuació d'aquesta nova Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central es concentrarà a les comarques centrals de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès, amb un total de 169 municipis. Permetrà que s'agilitzin els tràmits i procediments urbanístics dels ajuntaments de la zona i que, alhora, es descongestionin les actuals comissions territorials de Barcelona i Lleida.

La nova Comissió celebrarà les seves sessions de manera alternada en les diverses ciutats de la Catalunya Central. La seu dels seus serveis es localitzarà provisionalment al Departament de Política territorial i Obres Públiques fins que s'ajusti a allò que determini la nova Llei d'organització territorial de Catalunya.


Presidència i composició de l'organisme

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central serà presidida pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques. El director general d'Urbanisme exercirà la vicepresidència i el subdirector o la subdirectora general de la Direcció General d'Urbanisme competent en matèria de planejament actuarà com a director de la Ponència Tècnica de la Comissió.

A banda dels representants de diferents departaments concernits al Govern de la Generalitat i del delegat territorial del Govern, la Comissió també es composarà de representants dels ens locals i dels municipis, un representant de l'Administració de l'Estat i tres membres de lliure designació escollits pel president entre persones de reconegut prestigi professional o acadèmic en matèria d'urbanisme i de medi ambient.

Mentre no es constitueixi la nova Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central i la seva Ponència Tècnica, la resta de les comissions territorials continuaran resolent els assumptes relatius als municipis inclosos dins el seu àmbit territorial d'actuació.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya