Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 27 de maig de 2008> Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Dimarts, 27 de maig de 2008

El Govern traspassa la gestió del primer paquet de serveis socials al Consorci de Serveis Socials de Barcelona


  • Són serveis de l'àrea d'atenció a la família, la infància i l'adolescència, així com d'atenció a persones amb discapacitat i a drogodependents

  • El traspàs respon al mandat de la Carta Municipal de Barcelona i preveu la transferència inicial de 41 equipaments i 914 places

El Govern ha acordat traspassar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona la gestió de determinats serveis socials especialitzats, donant compliment així a la proposta de traspassos aprovada pel Consell de Govern del Consorci el passat mes de gener, segons la qual es fixa els criteris de prioritat, terminis i procediment per a la progressiva assumpció de les funcions del Consorci i les corresponents transferències de serveis i mitjans personals i econòmics. El traspàs dóna compliment així al mandat establert per la Carta Municipal de Barcelona. Aquest és el primer paquet de traspassos de gestió de serveis que s'efectua en favor del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Concretament, es traspassa la gestió dels serveis de l'àrea d'atenció a la família, a la infància i a l'adolescència; l'àrea d'atenció a persones amb discapacitat i la d'atenció als drogodependents. L'àrea d'atenció a la família inclou els serveis d'acollida; els residencials d'acció educativa, els de valoració de maltractaments infantils i els serveis residencials d'estada limitada per a dones.

L'àrea d'atenció a persones amb discapacitat comprèn els serveis de centre de dia d'atenció especialitzada pe a persones amb discapacitat i els de centres residencials per a persones amb discapacitat. L'àrea d'atenció a drogodependents inclou els serveis residencials d'atenció.

D'aquesta manera, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona passarà a gestionar un total de 41 equipaments i 914 places. L'acord també inclou traspassar al Consorci la part corresponent dels crèdits previstos en els Pressupostos de la Generalitat per finançar els costos derivats de la prestació dels serveis socials objecte d'aquest traspàs. Això suposa un total de 37,8 milions d'euros. Aquests crèdits s'incrementaran anualment d'acord amb els costos de referència dels serveis socials, condicionats a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici.

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, integrat pel Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'Ajuntament de Barcelona, es va constituir l'any 2006. El Consorci és l'encarregat de desenvolupar en l'àmbit territorial del municipi de Barcelona, els serveis, establiments, programes i activitats de prevenció, atenció i promoció social, per tal de garantir un bon accés als serveis en una clara voluntat de donar una atenció de proximitat a la ciutadania.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya