Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 27 de maig de 2008> Actuacions paisatgístiques
Dimarts, 27 de maig de 2008

El Govern destina 3 milions d'euros actuacions paisatgístiques, de manteniment del litoral i per a la rehabilitació de colònies industrials


  • El Departament de Política Territorial i Obres Públiques obrirà tres línies d'ajuts destinades a cofinançar els ajuntaments que realitzin algunes d'aquestes actuacions

El Govern ha acordat avui destinar un total de 3 milions d'euros a 3 línies d'ajuts que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) destinarà a actuacions paisatgístiques que incloguin la creació o restauració d'avingudes, rambles i passeigs arbrats, a obres de manteniment del litoral i a la rehabilitació de les antigues colònies industrials situades al llarg del riu Llobregat. Aquestes són tres convocatòries d'ajuts que el Departament ja ha convocat anteriorment i que van destinats als consistoris sota el règim de copagament.


Millora dels municipis costaners

La primer línia d'ajuts va destinada als municipis costaners catalans que realitzin actuacions de millora paisatgística en els seus litorals. Aquests ajuts, amb un pressupost d'1,2 milions d'euros, permetran cofinançar fins al 50% de projectes d'arranjament de camins de ronda, accessos al litoral per a vianants i mitjans no motoritzats a les zones costaneres i adquisicions de sòl que serveixin per augmentar el patrimoni públic. També s'hi podran acollir els projectes de reconstruccions de terrasses i marges, de millora de la vegetació, prevenció d'incendis, enderroc d'instal·lacions il·legals al litoral o adaptació paisatgística d'elements existents.

Aquesta línia d'ajuts es deriva de les disposicions dels Plans Directors Urbanístics del Sistema Costaner (PDUSC I i II). Podran optar a aquest finançament els ajuntaments i altres ens locals que vulguin dur a terme intervencions de millora en sòls no urbanitzables, sòls urbanitzables no delimitats, i en sòls urbanitzables delimitats sense pla parcial aprovat.

Els criteris que se seguiran per a escollir els projectes beneficiaris d'aquesta convocatòria d'ajuts seran l'adaptació de les actuacions als objectius de protecció del PDUSC, l'impacte positiu que puguin tenir en el territori, l'abast poblacional i el valor paisatgístic, entre d'altres.

Aquesta és la cinquena edició d'aquesta línea d'ajuts. Les quatre anteriors convocatòries han permès tirar endavant 48 projectes de condicionament per un import total de 3,9 milions d'euros.


Revaloritzar el patrimoni industrial

El Govern també ha aprovat una partida d'un milió d'euros per obrir una línia d'ajuts per rehabilitar antigues colònies industrials situades al llarg del riu Llobregat, a les comarques del Bages i el Berguedà. Els ajuts, derivats del Pla director urbanístic de les colònies del Llobregat, aniran dirigits als ajuntaments compresos dins del seu àmbit d'influència.

El Pla director busca consolidar les 18 colònies i fàbriques de riu com a espais de residència, d'activitat productiva, d'interès turístic i de preservació de la memòria històrica, tot això en un marc de planejament coherent. Igualment, el Pla pretén posar les bases per equiparar el teixit residencial i els equipaments de les colònies amb els dels pobles i consolidar les colònies com a barris d'un sistema urbà interrelacionat.

Entre les actuacions que podran optar a la segona convocatòria d'aquest fons hi ha les de millora de l'espai públic de la colònia; la restauració d'edificis d'ús col·lectiu i interès patrimonial; la millora paisatgística de les vies d'accés als recintes, i la restauració de l'entorn.

A l'hora d'atorgar els ajuts es tindran en compte criteris com ara el valor exemplar de l'actuació que es proposa, la contribució a l'estructuració de la colònia com a sistema urbà, l'interès social de l'actuació i la valorització d'elements del patrimoni arquitectònic. Els ajuts seran, com a màxim, del 50% de l'import del projecte i tindran un límit de 350.000 euros. La primera convocatòria d'aquesta línia d'ajuts, adjudicada el desembre de 2007, va permetre oferir més de 885.000 euros a cinc municipis per endegar projectes de millora de les seves colònies.


Rambles arbrades: embelliment del paisatge urbà

Finalment, el DPTOP obrirà una altra convocatòria d'ajuts per un import total de 800.000 euros dirigida als municipis catalans per subvencionar la creació o restauració d'avingudes, rambles i passeigs arbrats, inspirada en els principis de la Llei del paisatge. La Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge a Catalunya dota a les administracions catalanes d'instruments per tal d'afrontar els reptes per a la preservació del paisatge, atès que les últimes dècades ha sofert, sovint, processos de degradació.

La creació de rambles i passeigs arbrats a partir del segle XIX ha esdevingut una de les directrius dels nous creixements urbans. L'obertura d'aquesta línia d'ajuts dirigida als ajuntaments pretén impulsar la seva implantació i garantir el manteniment de les avingudes ja existents. Es podran acollir a aquestes subvencions els municipis que vulguin crear, restaurar o remodelar avingudes, rambles i passeigs arbrats, tant al centre dels nuclis urbans com als accessos o la perifèria.

Per tal d'escollir els projectes beneficiaris es tindran en compte criteris com ara el valor exemplar de l'actuació, la seva funció com a element estructurador del teixit urbà, l'utilitat com a element de millora urbana en barris degradats i l'aprofitament de l'avinguda arbrada per a reordenar els usos de l'espai i incrementar la seguretat dels vianants. La quantia de l'ajut variarà en funció de la població del municipi. La convocatòria del 2007 ja va permetre atorgar 800.000 euros en ajuts per a la creació o remodelació de passeigs arbrats a set municipis catalans.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya