Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> Autoritat Catalana de la Competència
Dimarts, 29 de abril de 2008

El Govern aprova el Projecte de llei de creació de l'Autoritat Catalana de la Competència


El nou òrgan serà autònom i independent, i tindrà una estructura més flexible per tal d'assumir les tasques de promoció de la competència


Es crea en compliment del nou Estatut, que amplia significativament les competències de la Generalitat en matèria de defensa de la competència


El text unifica la Direcció General de Defensa de la Competència i el Tribunal Català de Defensa de la Competència en un sol organisme


La iniciativa forma part del Pla de mesures contra la inflació aprovat pel Govern el juny de 2006

El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de creació de l'Autoritat Catalana de la Competència, que té com a objectiu contribuir a garantir el correcte funcionament competitiu dels mercats, tot exercint aquelles funcions relatives a la defensa de la competència atribuïdes a la Generalitat. L'Autoritat Catalana de la Competència unificarà la Direcció General de Defensa de la Competència i el Tribunal Català de Defensa de la Competència en un sol organisme autònom administratiu.

La creació de l'Autoritat Catalana de la Competència modernitzarà l'estructura dels òrgans de defensa de la competència catalans i l'adaptarà a les polítiques impulsades per la UE. L'objectiu és completar les polítiques actuals amb estructures més flexibles, principalment pel que fa a la instrucció i la resolució de denúncies, amb mesures i activitats de caràcter proactiu com la promoció de la competència i la seva difusió. De la mateixa manera, el nou model organitzatiu optimitzarà l'eficàcia i l'eficiència dels recursos actuals, ja que se simplificaran alguns procediments i es facilitarà la coordinació interna.

El nou ens dóna compliment a l'Estatut d'autonomia de Catalunya, l'article 154 del qual recull el nou marc competencial en aquesta matèria, que s'ha ampliat substancialment i inclou àmbits com ara la promoció de la competència o l'execució del control de concentracions empresarials o els ajuts públics.

L'Autoritat Catalana de la Competència tindrà un president, que assumirà la tasca de direcció i representació, un director general, que exercirà les labors d'instrucció i promoció, i el Tribunal Català de Defensa de la Competència, que serà l'òrgan col.legiat de resolució i arbitratge, però que no tindrà personalitat jurídica. A més, en l'àmbit de promoció de la competència hi haurà dues grans àrees. La primera es dedicarà a l'estudi i l'anàlisi de mercats, per la qual cosa recollirà informació sobre els diferents sectors i mercats, informació necessària per endegar actuacions d'ofici. L'altra, s'ocuparà de l'informe de la regulació i serà responsable de vetllar per la seva qualitat, tot procurant que no generi obstacles, càrregues injustificades, o bé possibles efectes anticompetitius a l'activitat econòmica.

El text garanteix la plena independència del nou òrgan a l'hora d'exercir la seva tasca, atès que preveu autonomia en la seva gestió; l'obligació de fer públics els informes, estudis i resolucions que elabori; el període i les condicions de nomenament dels càrrecs (sis anys no renovables) i les possibles causes de cessament taxades; i el règim d'incompatibilitats. L'Autoritat Catalana de la Competència haurà de presentar anualment la seva memòria al Parlament, on també exposarà els seus objectius i projectes.

Els actuals òrgans catalans de defensa de la competència es van crear el 2002 i van iniciar la seva activitat el 2003. La seva estructura i organització donava resposta a una llei estatal que, en desenvolupament d'una sentència del Tribunal Constitucional, reconeixia certa capacitat executiva de les comunitats autònomes en aquest àmbit.

La reforma que avui impulsa el Govern està inclosa en el Pla de mesures contra la inflació aprovat pel Govern el 2006, atès que l'increment de preus pot tenir el seu origen en la vulneració de les condicions de lliure competència que afecten els usuaris i les empreses.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya