Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 15 de abril de 2008> Igualtat d'oportunitats entre dones i homes a la feina
Dimarts, 15 de abril de 2008

El Govern destina 1,6 milions d'euros a fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a la feina


Ofereix suport a les empreses perquè elaborin un Pla d'igualtat o contractin un agent per a la igualtat


Les ajudes atorgades el 2007 van permetre la posada en marxa de 74 projectes de foment de la igualtat que van beneficiar 36.929 treballadors


El Govern destinarà enguany 1,6 milions d'euros a donar suport a les empreses que adoptin mesures per fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i que millorin els índexs de la paritat en tots els estaments jeràrquics de la seva organització. El Govern continua així ampliant de manera significativa la inversió i els ajuts que es destinen al foment de la igualtat en l'àmbit laboral que si del 2006 al 2007 van augmentar en un 72,3% i van beneficiar gairebé 37.000 treballadors, enguany, l'increment se situa en 73,2%.

La mesura adoptada avui pel Govern és la convocatòria de subvencions perquè les empreses elaborin el seu Pla d'igualtat o contractin un agent per a la igualtat. El termini de presentació de les sol·licituds per optar a aquestes ajudes finalitzarà el pròxim 31 de maig. La iniciativa consta de dos programes:


Pla d'Igualtat a l'empresa de 30 o més persones treballadores

Es concediran ajuts que poden arribar fins a 10.000 euros, degudament pressupostats i justificats, per a l'elaboració d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones dins de l'empresa, sigui per personal capacitat de la pròpia empresa o sigui mitjançant l'encàrrec a una entitat especialitzada. Les empreses podran elaborar plans d'igualtat que permetin fer una anàlisi de la situació actual de l'empresa i establir possibles alternatives per millorar en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats. Es poden acollir a aquestes ajudes les empreses privades, públiques i entitats autònomes públiques que tinguin 30 o més persones treballadores.


Agent per a la igualtat d'oportunitats a empreses de 100 o més persones treballadores

Es concediran ajuts que podran ser de 15.000 euros, com a màxim, si l'empresa ja té elaborat un pla d'igualtat, i de 20.000 euros, com a màxim, si encara l'ha d'elaborar. Les empreses podran incorporar en el seu personal l'agent per a la igualtat, a fi i efecte d'introduir la perspectiva de gènere en les diferents accions que es desenvolupin a l'empresa.

En el supòsit que l'empresa no disposi de pla d'igualtat, la durada aproximada de la feina de l'agent és de 2 anys, durant els quals haurà de realitzar funcions com l'elaboració d'una diagnosi interna de la pròpia unitat de treball per tal de conèixer en profunditat quines són les possibles situacions de desigualtat que s'hi produeixen. També haurà d'elaborar un Pla d'igualtat amb mesures concretes que es puguin desenvolupar dins l'empresa i que han d'incloure, entre d'altres actuacions relacionades amb els eixos la implementació del 50% de les mesures incloses en el pla d'actuació, i l'avaluació del grau d'assoliment de les actuacions realitzades i fer propostes de millora respecte dels objectius no assolits.

En el supòsit en què l'empresa ja disposi de pla d'igualtat, la durada aproximada de la feina de l'agent és d'1 any, durant el qual haurà de realitzar funcions com la implementació del 75% de les mesures o actuacions incloses en el pla d'actuació; l'avaluació del grau d'assoliment de cadascuna de les actuacions realitzades; i el seguiment del pla i realitzar propostes de millora respecte dels objectius no assolits.


Un 60% més de projectes que el 2006

L'any 2007 el Departament de Treball va donar suport a un total de 74 projectes de foment d'igualtat. Concretament, 54 empreses van rebre ajuts per elaborar un Pla d'igualtat i 20 empreses per crear la figura de l'agent. Aquests 74 projectes van suposar un increment del 60,81% respecte al 2006. Se'n van beneficiar 36.929 treballadors i van comportar l'adjudicació d'un total de 923.739 euros, un 72,3% més que l'any anterior.

Amb aquesta convocatòria es dóna compliment a les mesures recollides a l'Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana per fomentar la igualtat d'oportunitats, lluitar contra la discriminació per motius de gènere i avançar en l'àmbit de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya