Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 11 de març de 2008 > Llei de caixes d'estalvis de Catalunya
Dimarts, 11 de març de 2008

El Govern aprova el text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya


El nou text aglutina tota la normativa legal actual que hi ha sobre les caixes d'estalvis


També incorpora actualitzacions d'estil com ara la millora de la tècnica legislativa, o l'adequació de la normativa a les prescripcions que prohibeixen la discriminació per raó de gènere, entre altres


El Govern ha aprovat avui el Projecte de text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya, que permet reunir en un únic document tota la normativa legal que regula l'activitat d'aquestes entitats financeres, tot i que el nou text no incorpora cap novetat legislativa en relació amb l'actual. L'actual Llei de caixes va ser aprovada l'any 1985 i des d'aleshores ha sofert diverses modificacions.

Amb aquesta mesura el Govern vol regularitzar, harmonitzar i sistematitzar en un únic text articulat tota la normativa referida a les caixes, tot incorporant les modificacions posteriors al text del Decret legislatiu 1/1994 quan es va aprovar una primera refosa de la norma. Així, el nou document incorpora els canvis introduïts per les lleis de mesures fiscals i administratives 4/2000 i 31/2002 , i la Llei 14/2006 de modificació del text refós de les lleis 15/1985 i 13/1993 de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1994. D'aquesta manera, l'ordenament jurídic disposarà d'un instrument més coherent, sistemàtic i actualitzat, que incrementarà la seguretat jurídica en la regulació d'aquest sector.

Així mateix, el nou text de refós de la Llei de caixes també incorpora actualitzacions d'estil com ara la millora de la tècnica legislativa, l'adequació de la normativa a les prescripcions que prohibeixen la discriminació per raó de gènere, la conversió de les pessetes en euros, o la incorporació de la titulació dels articles, entre altres.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya