Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 11 de març de 2008 > Limitació dels salons de joc
Dimarts, 11 de març de 2008

El Govern limita a 125 el nombre de salons de joc a tot Catalunya


Modifica el catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i el reglament dels salons recreatius


La mesura s'emmarca dins la política endegada pel Departament d'Interior de fomentar el programa "Joc responsable"


El Govern ha aprovat avui limitar a 125 el nombre total de salons de joc o de tipus B, és a dir, aquells que exploten màquines recreatives amb premi. Ho ha fet mitjançant la modificació d'un Decret i d'acord amb la seva competència estatutària exclusiva en matèria de Jocs i Espectacles. Aquesta competència també inclou la creació i l'autorització de jocs i apostes, i la regulació de les empreses dedicades a la gestió, comercialització, control dels locals, les instal·lacions i els equipaments utilitzats per acomplir aquestes activitats.

El Govern ja va establir el febrer de 2005 que durant 3 anys no es concedirien noves autoritzacions. Transcorregut aquest termini i, després de la valoració feta per la Direcció General del Joc i d'Espectacles, el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació ha cregut convenient limitar el nombre de salons de joc que es poden autoritzar a Catalunya als existents actualment, que són 125. Aquesta limitació continua la mateixa línia per la qual es va limitar a 4 el nombre de casinos de Catalunya i a 75 el nombre de bingos, com també el nombre de màquines de tipus B destinades als establiments dedicats a l'activitat de bar o bar restaurant.

La modificació del Decret preveu garantir els principis d'igualtat i publicitat, de conformitat amb el procediment establert en el Reglament de salons recreatius i de joc, per la qual cosa autoritzarà la instal·lació d'un nou saló de joc o tipus B quan es produeixi l'extinció de l'autorització d'un d'existent. El nou Decret també estableix que l'autorització d'instal·lació de salons de joc o tipus B serà atorgada valorant la incidència en el medi social i urbà, les possibles repercussions sobre la infància i la joventut, la seguretat ciutadana, les condicions del local i d'acord amb la planificació de salons de joc establerta per la Generalitat de Catalunya.


Programa "Joc responsable"

La limitació del nombre de salons de joc a Catalunya s'inscriu dins el programa "Joc responsable" impulsat pel Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació amb l'objectiu d'impulsar mesures de prevenció, atenció i sensibilització de les addiccions al joc i que implica, no només les administracions, sinó també les empreses que gestionen aquest sector de l'oci i el lleure i les persones usuàries d'aquest tipus d'activitat.

Es tracta d'un programa pioner pel fet que una administració regula el joc i impulsa un programa per tal d'evitar el joc patològic, és a dir, aquell que comporta un trastorn caracteritzat per pensaments irracionals en relació amb el premi i per pèrdua de control sobre el joc que passa de ser un entreteniment a una necessitat que pot comportar un important deteriorament de la vida individual, familiar i social.

Els departaments d'Interior i de Salut, competent en matèria de salut i de prevenció i tractament de tota mena d'addiccions, han constatat que la pràctica repetitiva del joc pot comportar, per a persones vulnerables, l'addicció a aquest tipus d'activitat amb la gravetat de les repercussions que poden incidir en l'àmbit personal, familiar, econòmic i social.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya