Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 4 de març de 2008 > Formar persones aturades
Dimarts, 4 de març de 2008

El Govern destina 53 milions d'euros a formar persones aturades per cobrir les necessitats del mercat de treball en activitats emergents


Vol facilitar l'accés a la feina en sectors que generen ocupació com l'educació, la salut, les noves tecnologies, la gestió del medi ambient i les ajudes a persones dependents


La formació s'adreça a totes les persones aturades, especialment a les majors de 45 anys, les dones en oficis on estan subrepresentades, aturats de llarga durada, els discapacitats, les persones en risc d'exclusió social i els joves en recerca de la primera ocupació

El Govern destinarà 52.999.960 euros al programa Formació=Feina=Futur, que preveu accions per afavorir la formació de les persones en atur en sectors i especialitats que generen llocs de treball i necessiten personal qualificat. El programa vol cobrir les necessitats formatives de diferents sectors amb activitats emergents, amb noves demandes socials, amb dependència, de serveis lligats a l'educació, a la salut, a les noves tecnologies i a la gestió respectuosa del medi ambient.

El programa s'adreça als treballadors en situació d'atur i tindran prioritat les persones majors de 45 anys, dones en oficis on estan subrepresentades, aturats de llarga durada, discapacitats, persones en risc d'exclusió social i joves en recerca de la primera ocupació. Es preveu incrementar la qualificació professional de les persones en atur de determinats sectors econòmics emergents que requereixen treballadors. Per això el Departament de Treball, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya, preveu indicar a les entitats interessades en impartir la formació -centres col·laboradors- quines són les especialitats formatives prioritàries, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats empresarials del mercat de treball. Al voltant de 680 centres col·laboradors estan preparats per fer formació inclosa en el programa.


Especialitats formatives prioritàries

Entre les especialitats formatives prioritàries es troben la de treballador familiar; cuidador higiènic-sanitari de persones amb discapacitat; educador social per a gent gran; treballador en serveis assistencials per a persones amb malalties mentals, drogodependents i alcohòliques; mediador familiar i social per a la infància, adolescència i violència de gènere; treballador en l'àmbit de la immigració, estrangeria i asil, i treballador en igualtat d'oportunitats i polítiques de gènere. També es troben accions formatives d'operador de carretons elevats, gestor de la diversitat i la no discriminació a l'empresa, plans d'igualtat, assessor sociolaboral, sistemes de gestió mediambiental a l'empresa, auditories mediambientals, i comunicacions informàtiques, entre d'altres.

Aquestes són les especialitats formatives per impulsar noves ocupacions relacionades amb activitats emergents:

ESPECIALITAT

 • Cuidador/a higiènic-sanitari de persones amb discapacitat
 • Educador/a social per a gent gran
 • Especialista en serveis assistencials. Malalties mentals, drogodependència i alcoholisme
 • Mediador/a familiar i social: infància, adolescència, violència de gènere
 • Especialista de l'àmbit de la immigració, estrangeria i asil
 • Especialista en igualtat d'oportunitats i polítiques de gènere
 • Treballador/a familiar
 • Operador/a de carretons elevats
 • Resolució de conflictes i presa de decisions
 • Gestor/a de la diversitat i la no discriminació a l'empresa
 • Plans d'igualtat
 • Assessor/a sociolaboral
 • Mediambient, PRL i Qualitat. Sistemes integrats
 • Sistema de gestió mediambiental a l'empresa
 • Auditories mediambientals ISO 14001
 • Fotografia digital d'alta qualitat
 • Linux
 • Administrador/a xarxes Cisco
 • Administrador/a de base de dades amb oracle 9i
 • Programació de Java i Java distribuïda
 • CAD 3D
 • Comunicacions informàtiques: administració de xarxes wireless

Una altra part de les accions estan directament vinculades a aquelles especialitats formatives que constitueixen necessitats del mercat de treball a Catalunya, i que es fonamenten en una anàlisi de les ocupacions de difícil cobertura en el mercat de treball, del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i de les necessitats expressades per les pròpies empreses catalanes. En aquest grup es troben accions formatives en activitats físiques i esportives; administració i gestió; arts gràfiques; anàlisi de sòls i plantes, auxiliar de jardineria i manipulador/a de productes fitosanitaris; comerç i màrqueting. També s'inclouen accions formatives per instal·lador de gas, calefacció, aigua, fontaneria, operador de maquinària, instal·lador de línies de baixa tensió per a maquinària elèctrica, d'energies renovables en edificis, d'equips informàtics, de control i vigilància industrial, instal·lador de sistemes fotovoltaics i eòlics, d'energia solar tèrmica, instal·lador de climatització i instal·lador d'ascensors.

D'altra banda, hi ha accions formatives en fabricació mecànica, fusta, moble i suro, hostaleria i turisme, informàtica i comunicacions, tècnic d'organització de laboratori d'anàlisi, atenció especialitzada per malalts d'Alzheimer, auxiliar d'infermeria en geriatria, salut mental i toxicomanies, ajudant de tècnic de prevenció d'incendis en el medi rural, i transport i manteniment de vehicles (auxiliar de vol, conductor de vehicles articulats, d'autobusos, agent de planificació del transport).


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya