Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 26 de febrer de 2008 > Pla de participació ciutadana 2008-2010
Dimarts, 26 de febrer de 2008

El Govern crea una comissió interdepartamental per elaborar el Pla de participació ciutadana 2008-2010


La comissió dissenyarà els eixos estratègics i les línies de treball del Pla


Aquest any es licitarà el projecte del carril bus-VAO de la C-58


També concretarà accions per incrementar la participació de la ciutadania en les polítiques públiques

El Govern ha aprovat la creació de la Comissió Interdepartamental de Participació Ciutadana, un òrgan de coordinació i col·laboració en matèria de participació que elaborarà el Pla Interdepartamental de Participació Ciutadana 2008-2010. La comissió haurà de dissenyar els eixos estratègics i les línies de treball d'aquest pla i concretar les accions previstes per incrementar la participació de la ciutadania en la definició de les polítiques públiques.

D'altra banda, la Comissió també fixarà els compromisos que cada departament assumirà en termes de participació ciutadana i concretarà el suport econòmic, personal i logístic que es destinarà a cada iniciativa de promoció de la participació. El Pla es marca com a objectius millorar els espais estables de participació i seguir augmentant el compromís de tots els departaments a l'hora d'incloure mecanismes de participació en l'elaboració de lleis, plans, programes i altres actuacions.

La comissió interdepartamental és integrada per representants de la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació; la Secretaria del Govern; la Direcció General de Participació Ciutadana i una persona de cada Departament de la Generalitat.

La creació de la comissió interdepartamental i l'elaboració del Pla 2008-2010 són un pas més en l'aposta del Govern per la qualitat i la innovació democràtica. La nova comissió basarà la seva feina en l'experiència dels últims 4 anys, en què la Direcció General de Participació Ciutadana ha impulsat una política innovadora de promoció de la participació a nivell local (5 milions d'euros en ajuts a més de 600 projectes participatius del món local) i nacional (processos participatius per a elaboració de lleis com l'Estatut, la Llei de serveis socials, la Llei d'infància, el Pla d'Energia, el Pla de Recerca, el Pla d'equipaments penitenciaris..etc).

Cal recordar que l'article 43 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de promoure la participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques i han de facilitar la participació i la representació ciutadana i política. En el mateix sentit, la resolució 70/VIII del Parlament de Catalunya (setembre 2007) insta el Govern a elaborar un Pla Interdepartamental de Participació Ciutadana. Al seu torn, el Pla de Govern 2007-2010 determina que s'han de definir processos que permetin una relació més propera entre els gestors públics i la societat per millorar el disseny i els resultats de les polítiques públiques en una societat cada cop més complexa i diversa.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya