Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 26 de febrer de 2008 > Pla de seguretat viària 2008-2010
Dimarts, 26 de febrer de 2008

El Govern aprova el Pla de seguretat viària 2008-2010 amb un pressupost inicial de 250 milions d'euros


El Pla preveu realitzar un mapa complert de risc viari i l'avaluació contínua dels trams de concentració d'accidents a les carreteres


Inclou el desenvolupament d'un Pla director d'educació per la mobilitat segura que compta amb la participació dels agents relacionats amb la prevenció d'accidents


Aquest any es licitarà el projecte del carril bus-VAO de la C-58


Sol·licitarà a EuronCAP que inclogui les motocicletes en els seus estudis de seguretat passiva dels vehicles

El Govern ha aprovat al Pla de seguretat viària (PSV) 2008-2010, un document clau que revisa i proposa les línies estratègiques que es desenvoluparan els propers tres anys per tal d'assolir els objectius generals de seguretat viària. El PSV aporta els instruments que permetran arribar a una reducció del 50% del nombre de morts respecte de l'any 2000, un dels objectius fixat per la Unió Europea per al 2010.

El PSV és un document transversal, impulsat pel Servei Català de Trànsit (SCT), que compta amb la participació de diverses entitats públiques i privades vinculades al món de la seguretat viària. El SCT, organisme que lidera l'execució del Pla, garantirà el seu pressupost inicial amb 250 milions d'euros.

A Catalunya es confirma una tendència a la baixa en l'accidentalitat des de l'any 2000 (l'any 2007 el nombre de morts va baixar un 6,73% i el d'accidents mortals, un 9,72% respecte de l'any 2006). L'única excepció la trobem en els accidents amb motoristes implicats, que han augmentat significativament.


Mapa complet del risc d'accidentalitat

El PSV recull, entre les seves actuacions principals, l'avaluació contínua dels trams de concentració d'accidents, per la qual cosa pretén fer un seguiment territorial continu dels sinistres per vies i punts quilomètrics, que permetrà realitzar un mapa complet del risc d'accidentalitat a les carreteres i autopistes. A més, el PSV impulsarà la realització d'auditories de seguretat viària a les carreteres, que seran un element cabdal per detectar els seus nivells de seguretat i poder aplicar mesures correctores. Així mateix, el Pla també preveu mantenir la seva participació en el projecte europeu EuroRAP, que realitza un estudi anual del risc a la xarxa viària.


Instal·lació de carrils bus-VAO

El PSV impulsarà actuacions per tal d'assolir un model de mobilitat sostenible i segura, com la instal·lació de carrils bus-VAO als accessos de Barcelona (només per a autobusos o vehicles d'alta ocupació) i l'augment de l'oferta de transport públic. En aquest sentit, el Govern està treballant en el projecte del carril bus-VAO a la C58, que es licitarà aquest mateix any. D'altra banda, el Ministeri de Foment està gestionant el projecte del carril bus-VAO de la B23.


Pla director d'educació per a la mobilitat segura

El PSV inclou el desenvolupament d'un Pla director d'educació per a la mobilitat segura, que comptarà amb la participació dels agents relacionats amb la prevenció d'accidents, com ara policies de trànsit, membres de l'àmbit educatiu i d'altres entitats que es dediquen a l'educació viària. Aquest Pla director pretén establir estratègies comunes i harmonitzar criteris d'actuació amb l'objectiu d'assolir un canvi social envers una mobilitat segura i responsable.

El PSV situa les accions d'educació i formació com a pilars de l'educació viària i per aquest motiu potenciarà les actuacions d'educació per a la mobilitat segura. El Pla recull la possibilitat de consensuar amb el Departament d'Educació la inclusió de la mobilitat segura com a matèria obligatòria en la formació dels escolars catalans i aconseguir així que la seguretat viària esdevingui un pilar fonamental de les polítiques preventives de sinistralitat.


EuronCAP per a motos

D'altra banda, el Pla també potenciarà accions específiques per combatre l'accidentalitat relacionada amb la motocicleta. Una d'aquestes accions previstes és la sol·licitud al projecte EuronCAP, que avalua l'índex de seguretat dels turismes, perquè inclogui les motocicletes com a objecte del seu estudi. D'altra banda, coincidint amb el Gran Premi de Motociclisme de Jerez el SCT engegarà a finals de març una campanya publicitària de sensibilització adreçada als conductors de motocicleta per prevenir i reduir els accidents dels vehicles de dues rodes.


Cooperació amb els ens locals

Una altra de les línies mestres d'aquest document, és la cooperació amb els governs locals amb la finalitat de reduir la sinistralitat en les zones urbanes. Dins aquest àmbit, el Govern vol desenvolupar plans locals de seguretat viària en totes les poblacions catalanes de més de 30.000 habitants o que siguin capitals de comarca, de manera que l'any 2010 els plans cobreixin el 70% de la població de Catalunya.

A data d'avui, el Servei Català de Trànsit ha signat el conveni de col·laboració per a la redacció d'un pla local de seguretat viària amb 39 ajuntaments: Terrassa, Tarragona, Lleida, Torregrossa, Girona, Vilanova i la Geltrú, Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Figueres, Tortosa, Olot, Amposta, la Seu d'Urgell, Cunit, Tona, Polinyà, Sant Feliu de Codines, Artés, Balenyà, la Galera, Malgrat de Mar, el Prat de Llobregat, Montbrió del Camp, Benavent de Segrià, Piera, Barcelona, Alguaire, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Premià de Dalt, Mataró, Castelldefels, Granollers, Reus, Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Andreu de Llavaneres, Manresa i Santa Coloma de Farners.

Així mateix, el Servei Català de Trànsit està desenvolupant contactes de cara a la signatura de convenis de col·laboració per a la redacció d'un pla local de seguretat viària per al 2008 amb municipis com: Roda de Ter, Mollet del Vallès, Cornellà de Llobregat, Badalona, Campdevànol, Blanes, Cambrils, Caldes de Malavella, Vic i Igualada.


Síntesi de les principals accions del Pla. Decàleg d'accions
 1. Treballar per a un canvi en la percepció de la seguretat viària com una necessitat social.
  • Cal que la seguretat viària sigui assumida per la major part de la societat com un element essencial de la convivència. Cal un canvi cultural respecte a la mobilitat i la conducció.
  • Això s'inclou a tot el pla en general i en especial en les accions adreçades a l'educació, formació i sensibilització i les de participació de la societat civil.
  • Menció especial a promoure l'agrupació de les víctimes d'accidents de trànsit i els seus familiars i la utilització del seu testimoni per sensibilitzar la societat. (Cal fer palès a tothom el després de l'accident).
 2. Impulsar actuacions per a un canvi modal cap a un model de mobilitat sostenible i segur
  • La mobilitat sostenible i segura depèn en gran part que avancem en l'ús del transport col·lectiu i altres modes de transport alternatiu.
  • Carrils bus-vao (només per a autobusos o vehicles d'alta ocupació) i l'augment de l'oferta de transport públic
 3. Situar les accions d'educació i formació com a pilars de la seguretat viària
  • En l'àmbit de la prevenció i amb el propòsit d'assolir un canvi en el comportament dels usuaris que es consolidi en el futur, cal potenciar les accions d'educació per a la mobilitat segura. Aquest és el model que van posar en marxa països com la Gran Bretanya, Holanda o Suècia, fa més de vint anys, amb resultats excel·lents.
  • En aquest sentit, es proposa elaborar un Pla director d'educació per a la mobilitat segura amb la participació de tots els agents que es dediquen a aquesta tasca (Educació, policies de trànsit, asseguradores, associacions d'usuaris...) per sumar esforços, establir estratègies comunes i harmonitzar criteris.
  • Posar de manifest la voluntat de col·laborar amb el Departament d'Educació en una proposta (no imposada) que permeti que l'educació en la mobilitat segura formi part de la formació obligatòria dels nens i joves.
 4. Combatre la velocitat excessiva o inadequada
  • Amb l'increment dels controls amb equips fixos o mòbils i les campanyes de sensibilització en aquest tipus d'infracció s'ha d'aconseguir la reducció de les velocitats mitjanes i de les infraccions de velocitat que són la causa de molts accidents i l'agreujament de les conseqüències de quasi tots els accidents.
  • Més trams amb velocitat controlada (35 trams per any)
  • Millora en la tramitació de les sancions
  • Normativa més dissuasòria (permís punts, codi penal).
  • L'últim estudi disponible indica una reducció del 33% en la xifra de morts en trams sota control automàtic de velocitat amb cinemòmetre.
 5. Recuperar la tendència a un major ús d'accessoris de seguretat passiva
  • La lleugera davallada en l'ús del cinturó i el casc de les víctimes d'accident o (De les víctimes d'accident -> portaven casc: 2005 89% i 2006 84%; Portaven el cinturó: 2005 67% i 2006 66%) requereixen el reforçament immediat, mitjançant campanyes de control, per recuperar i incrementar el compliment d'aquestes mesures de seguretat passiva de les quals depèn en gran part la gravetat de les lesions de les víctimes.
 6. Mantenir la lluita contra la conducció sota els efectes de l'alcohol o les drogues
  • Les xifres de les infraccions detectades (administratives o penals) amb motiu d'accidents, d'infraccions de risc, controls preventius etc ens diuen que existeix encara un nombre considerable de conductors que barregen alcohol o drogues amb la conducció. Això es confirma amb les dades que s'extreuen de les autòpsies dels conductors morts en accident de trànsit (45% donen positiu en alcohol i/o drogues)
  • Millorar la qualitat dels controls d'alcohol (concentrar¬los en llocs i horaris de risc), adquirir més equips de control per a policies de trànsit. Incrementar els controls de drogues amb CME i policies locals.
 7. Impulsar accions específiques per combatre l'accidentalitat relacionada amb la motocicleta
  • Els morts per accident de motocicleta s'han incrementat espectacularment. El 2007 s'han duplicat respecte al 2006
  • S'ha creat el grup de treball de la moto amb tots els sectors relacionats amb la motocicleta (usuaris, fabricants, esportistes, administracions ...) propostes relacionades amb la millora de la formació (inclosa la formació pràctica), proposta de regulació de l'accés al permís de conduir motos, campanyes de sensibilització sobre la moto, seguretat dels vehicles...
  • Conclusions de la reunió preliminar d'aquest grup de treball.
  • Treball per àrees o subgrups:
   • a. Educació i formació (educació en la mobilitat segura a l'escola, preconductors, cursos per a conductors B+125, cursos pràctics en circuit ...)
   • b. Comunicació / Campanya (campanyes de sensibilització a l'entorn de la moto): campanya específica motoristes a partir de la propera primavera amb la participació de pilots.
   • c. Normativa i vehicle (accés al permís gradual, prova pràctica en situacions reals, limitadors de potència, sistemes de seguretat...)
   • d. Infraestructura (actualment ja funciona amb DPTOP, SCT i usuaris), elements de protecció passiva... (1.000.000 € per l'any 2008)
  • Realitzar un segon estudi més al detall (cas per cas) en els propers mesos per aprofundir en la seva casuística.
 8. Augmentar la participació i cooperació dels ens locals amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat en zona urbana
  • La incidència de la sinistralitat a la xarxa viària urbana i la seva elevada contribució en l'accidentalitat fa que calgui establir estratègies i accions adreçades a l'àmbit local. (Des del 2000 han disminuït els morts urbans en un 15,6% quan en carretera han disminuït un 42,5%. Això ha fet que si el 2000 els morts urbans representaven un 23,7% del total -1 de cada quatre aproximadament – al 2006 representen un 31,3% - prop d'1 de cada 3 -.
  • Accions:
   • Creació d'un grup de treball de seguretat viària urbana (ajuntaments, diputacions, policies locals, associacions municipalistes ...).
   • Plans locals de seguretat viària (planificació, execució i seguiment). Signats 36 convenis (en total representen un 44% de la població catalana, 3.152.065 habitants). Per al 2008 és previst en 14 poblacions més i arribar a un 60% de la població. Per al 2010 es preveu arribar a totes les poblacions de 30.000 habitants o capitals de comarca (en total 68 ciutats amb una població de 4.829.555 habitants que representa un 68% de la població de Catalunya). Finançament 100% del SCT.
   • Campanyes conjuntes de vigilància i control. Reforçar la dotació d'equips de control (velocitat, alcohol, ciclomotors) a les policies locals (a data d'avui el SCT té signats 112 convenis de cessió d'etilòmetres i alcoholímetres i 119 cinemòmetres mòbils).
   • Millorar la informació dels accidents urbans (projecte SIDAT).
  • Avaluació contínua dels punts de sinistralitat
   • El seguiment territorial continu dels sinistres per vies i punts quilomètrics permetrà detectar al més aviat possible la concentració d'accidents en punts de la xarxa i investigar si tenen relació amb alguna deficiència de la via.
   • Seguir participant en el projecte europeu EuroRAP que realitza l'estudi anual del risc a la xarxa viària.
   • Realització d'auditories de seguretat viària a les carreteres.
   • Millora dels mitjans de recollida i tractament de la informació d'accidents i la seva metodologia d'anàlisi i seguiment.
  • Potenciar la recerca i investigació en matèria de trànsit i de seguretat viària.
   • Aprofundir en l'estudi i el coneixement de l'accidentalitat, de les seves causes i la seva evolució.
    • Binomi velocitat-accidents
    • Estudi amb mostra aleatòria de la presència de l'alcohol entre els conductors . També:
     • Reforçar la divulgació dels resultats dels estudis EuroNcap sobre seguretat dels diversos models de vehicles.
     • Estudiar l'aplicació de sistema de regulació variable de la velocitat a l'entrada de les grans conurbacions urbanes. Veure els efectes de la reducció de velocitat en aquest àmbit i la seva influència en la sinistralitat.
     • Estudiar la implantació de sistemes de control de la velocitat mitjana per trams. Amb una primera aplicació al túnel de Viella.
     • Seguir desenvolupant sistemes intel·ligents d'informació, gestió i control del trànsit (ITS) i participant en el projecte europeu EASYWAY (abans SERTI) (Projecte que investiga i harmonitza l'ús de tecnologies intel·ligents de transport a les carreteres de la zona sud d'Europa.
     • Estudiar accions adreçades a la Prevenció de Riscos Laborals (PRL) relacionats amb la conducció de vehicles.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya